Hvorfor ændrer priserne sig?

Fra 1. januar 2019 vil du opleve, at priserne på dine forsikringer ændrer sig. Det gør du, fordi vi introducerer nye grunddækninger og muligheden for en række nye tilvalg. 

Det skyldes, at priserne i højere grad end tidligere tager udgangspunkt i de risici, der er forbundet med livssituationen for netop dig som medlem og dine eventuelle medforsikrede.

Hvordan justeres priserne?

Priserne justeres fx efter antal medlemmer i husstanden og risiko for indbrud, oversvømmelser og skader på bilen på adressen. På den måde betaler man så at sige mere direkte for det volumen og den risiko, man ønsker at forsikre, hvilket svarer til den generelle udvikling på forsikringsmarkedet i dag.

Nogle medlemmer vil som følge af de nye tiltag komme til at betale mindre end i dag for deres forsikringer, mens andre vil skulle betale mere. Samlet set er regnestykket neutralt for IDA Forsikring, så de samlede prisstigninger for berørte medlemmer bliver modsvaret af tilsvarende prisfald for andre medlemmer.

Vi gennemfører prisændringerne for at følge markedet. Samtidig ønsker vi at kunne tilbyde både gode og forventede dækninger samt konkurrencedygtige priser på de forsikringer, du kan købe gennem IDA Forsikring. Det gør vi ikke mindst for at imødekomme ønsker om nye dækninger, der bliver efterspurgt blandt vores medlemmer.

Gebyrer

Du betaler et mindre gebyr for at være medlem af IDA Forsikring. Det gør du, fordi IDA Forsikring drives som en forening. Gebyret ligger på 50 kr., som vi opkræver en gang om året. Beløbets størrelse bliver fastsat på IDA Forsikrings generalforsamling, som bliver afholdt en gang om året.  

Beløbet er tidligere blevet opkrævet på din bilforsikring, men fremadrettet vil det blive opkrævet, når du betaler for din indboforsikring.

Har du brug for mere info om gebyrer og afgifter?