Bil­for­sik­ring

En god Bilforsikring er en del af køreglæden. Tanken om, at du er dækket efter dine behov og ikke stiger i præmie, hvis du får en skade, giver en behagelig følelse af tryghed, når du sætter dig bag rattet.Som bilejer er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, men derudover kan du vælge en række tilvalgsdækninger, som kan kombineres på forskellig vis. På den måde får du en Bilforsikring, som er skræddersyet til dine behov. Når du har fundet ud af, hvordan du ønsker at være dækket, kan du købe forsikringen gennem vores online forsikringsberegner. 

In<i></i>­gen præ<i></i>­mi<i></i>­e­stig<i></i>­ning

In­gen præ­mi­e­stig­ning

Hvis du laver en skade på bilen, stiger din præmie ikke. 

Opt<i></i>­jen an<i></i>­ci<i></i>­en<i></i>­ni<i></i>­tet

Opt­jen an­ci­en­ni­tet

Fra den dag du melder dig ind i IDA, optjener du anciennitet på din Bilforsikring. 

Bil<i></i>­lig Bil<i></i>­for<i></i>­sik<i></i>­ring

Bil­lig Bil­for­sik­ring

Hos os får du Danmarks nok billigste Bilforsikring uden at gå på kompromis med dækningen. 

For­sik­rin­gen dæk­ker

Bil­for­sik­ring
An­svars­for­sik­ring
Kas­ko­for­sik­ring

Forsikringen dækker skader på andre personer, som du kommer til at forvolde, når du bruger bilen.

Forsikringen dækker erstatningsansvar for skader, som du forvolder på andre personers ting.

Forsikringen dækker, hvis bilen bliver stjålet.

Forsikringen dækker skader på din bil ved brand.

Forsikringen dækker skader på din bil ved påkørsel.

Tegner du kaskoforsikring, har du redningshjælp i udlandet gennem SOS-internationals Rød-kort ordning.

Forsikringen dækker retshjælp, hvis du kommer ud for et uheld eller en skade, hvor retten skal afgøre, hvem der bærer skylden.

Forsikringen dækker trækkrogen på bilen. Kører du fx med trailer eller campingvogn, skal disse forsikres separat.

Skader på bilens spejlglas, ruder, lygteglas og soltage er forsikret på kaskoforsikringen.

Vælger du at tilkøbe dækningen for udvidet glas, belaster eventuelle glasskader ikke din forsikring. Udvidet glas betyder også, at du frit kan vælge, om du vil have repareret eller udskiftet det defekte glas. Vælger du reparation, betaler du ikke selvrisiko. Vælger du derimod at få udskiftet glasset, skal du selv betale 1/3 af skadesudgiften.

Læs mere om Udvidet glasdækning.

Tilvalg

Vælger du at udvide din Bilforsikring med dækning af erstatningsbil (bilsavn), kan du låne en bil, hvis din egen er til reparation efter en skade. 

Tilvalg

Hvis din bil får en større skade, kan det betyde, at den taber i værdi, når du sælger den. Vælger du værdiforringelse, udbetaler vi en kontant erstatning, som dækker tabet.

Tilvalg

Førerforsikring som tilvalg dækker bilens fører, hvis han/hun i forbindelse med et uheld ikke får erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en modparts ansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring eller en anden tilsvarende ordning.

Tilvalg

Tilvalg

Tryg Vejhjælp yder assistance i form af hjælp på stedet, bugsering af bil og videretransport for fører og passagerer ved driftstop eller uheld i Danmark, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft samt ved opstået ildebefindende, sygdom eller tilskadekomst under kørsel hos føreren.

Læs mere om Vejhjælp.

Tilvalg

Tilvalg

Tegner du Udvidet Vejhjælp kan du ved driftstop eller uheld i Danmark eller Europa få hjælp på stedet, få bugseret din bil og tilbudt videretransport for passagerer og fører. Du kan få hjælp, når bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft eller hvis du som fører får et ildebefindende, bliver sygdom eller kommer til skade under kørsel. Udvidet Vejhjælp dækker også din trailer (når den er spændt på) eller campingvogn i Danmark, hvis den af driftsmæssige årsager ikke kan køre videre. 

Læs mere om Udvidet Vejhjælp

Tilvalg

Tilvalg

Prisen på din forsikring stiger ikke, hvis din bil får en skade. Bemærk dog, at der er selvrisiko, og at skader kan betyde, at der fx går længere tid, før du bliver elitebilist.

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Stan­dard- og Su­per­bil

Hos IDA Forsikring kan du vælge mellem to forsikringer, som vi kalder Standard- og Superbil. Den primære forskel på de to produkter er, at Superbil henvender sig til elitebilister. Men fælles for begge forsikringer er, at de har en fast præmie – det betyder, at prisen ikke stiger, selvom bilen får en skade. Om vi registrerer dig som Standard- eller Superbil, afhænger af din alder og erfaring med at køre bil.

For at vi kan tilbyde dig Superbil skal du opfylde en af følgende betingelser:

  • Du er fyldt 27 år og har kørt uden belastende skader de seneste 4 år
  • Du er mellem 25-27 år og har kørt uden belastende skader de seneste 7 år

Du kan naturligvis også få dækning af glasskader, værdiforringelse ved skader, bilens fører og andet. Vejhjælp og assistance i Danmark og i Europa er også en del af mulighederne, der kan give dig tryghed mod det uventede.

An­svars­for­sik­ring

Ansvarsforsikringen er som nævnt en lovpligtig Bilforsikring. Hvis du skulle være skyld i en ulykke, som pådrager skader på andre mennesker, ting eller kørertøjer, er det ansvarsdækningen, som træder i kraft.

Kas­ko­for­sik­ring

I modsætning til ansvarsdækningen bestemmer du selv, om du ønsker at supplere med en kaskoforsikring. Kaskoforsikringer dækker typisk skader på din bil i forbindelse med tyveri, brand, lynnedslag og eksplosion. Vær opmærksom på, at nogle banker kræver, at du tegner en kaskoforsikring, hvis du optager et billån.

Go­de spørgs­mål og svar

Hvis du ønsker at forsikre din bil hos os, skal både ejer og bruger på registreringsattesten være IDA-medlemmer eller være en del af husstanden.

Du skal udarbejde et tilbud på den nye bil – også selvom bilen skal forsikres på samme måde som den tidligere bil. Du kan beregne et nyt tilbud via vores online forsikringsberegner.

Vi forsikrer de fleste biler, men hvis de udgør en meget høj risiko kan det ikke lade sig gøre. Skader på højrisiko-biler belaster skaderegnskabet uforholdsmæssigt meget og dermed gruppens samlede resultat. Det gælder fx sportsvogne (fx Porsche), amerikanerbiler (de har meget dyre reservedele og er eftertragtede af biltyve), biler med mange hestekræfter, biler med en totalvægt større end 3.500 kg, biler med en nyværdi højere end 1.000.000 kr. og biler, indregistreret til buskørsel.

Har du en leaset bil, gælder forsikringen på samme vilkår, som hvis du ejede den. Dog vil leasingselskabet stå som ejer af bilen.

I samarbejde med Aon tilbyder vi en Erhvervsforsikring til firmabiler. Læs mere om bilforsikring til erhverv.

Du har kørselserfaring, når du kan dokumentere kørsel i egen bil. For at dokumentere kørsel for en arbejdsgiver, skal vi have en erklæring fra din arbejdsgiver med oplysning om antal skadefri år. Det er en forudsætning, at du har haft bilen til rådighed 24 timer i døgnet, for at vi kan godskrive din kørselserfaring. Husk at dette forhold skal fremgå af erklæringen. Har du været udstationeret og kørt bil, så kontakt os og få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig.

Ansvarsforsikringen er lovpligtig og dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer eller andre personers ting (fx bil). Kaskoforsikringen dækker skader på din bil ved fx påkørsel, brand og tyveri.

Køber du en kaskoforsikring, giver det dig mulighed for at få hjælp i udlandet gennem SOS-international Rødkort-ordning.

SOS International kan hjælpe med:

  • Hjemtransport eller hjemkørsel af køretøjet.
  • Bugsering og bjærgning til nærmeste værksted eller, hvis det er billigere, udgifter til vejhjælp på stedet.
  • Dækning af uforudsete rimelige merudgifter til hotelophold på ulykkesstedet.
  • Dækning af udgifter til nødvendig lokalbefordring, mens køretøjet er på værksted.
  • Fremskaffelse af reservedele, der ikke kan fremskaffes på stedet.
  • Dækning af udgifter til udlejningskøretøj i op til 3 uger, hvis køretøjet ikke kan repareres inden for tre arbejdstimer. Denne dækning omfatter dog ikke forsikrede køretøjer med en tilladt totalvægt mellem 3,0 og 3,5 t.
  • Lån til dækning af udgifter til reparationer af køretøjet, der ikke erstattes af kaskoforsikringen.

I tilfælde af skader, der skyldes brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri eller nedstyrtning, er der ingen selvrisiko. Men er du under 25 år, er der en selvrisiko på minimum 5.000 kr. Vær også opmærksom på, at du får en ekstra selvrisiko på 5.000 kr., hvis du som fører af bilen ikke er forsikringstager/registreret som bruger og er under 25 år. Har du tegnet både en ansvars- og kaskoforsikring, opkræver vi kun en selvrisiko. 

Vi vil gerne vide, om din bil er forsynet med trækkrog, men det koster ikke ekstra.

Det er dig som køber af bilen, som har ansvaret for at få den omregistreret. Omregistreringen skal ske inden 21 dage (efter bilhandlen) hos en godkendt nummerpladeoperatør – det vil sige en bilforhandler, synshal eller hos SKAT. Da vi samarbejder med Tryg, skal du oplyse, at det er Tryg, du er forsikret hos, når bilen skal ind- eller omregistreres. Du skal ikke længere bruge et bilforsikringsbevis for at få omregistreret bilen.

Læs mere om omregistrering af bil

Du kan godt tegne Bilforsikringen, hvis du lejer din bil ud gennem fx GoMore. Bilforsikringen dækker dog ikke skader, der er sket under udlejningen. Det kørselsbehov, du har på forsikringen, skal være inklusive de kilometer, bilen kører under udlejningen – også selvom forsikringen ikke dækker kørsel under udlejning.

Ja, det skal du. Det er vigtigt, at det km-forbrug, du har opgivet på din bilforsikring stemmer overens med dit faktiske km-forbrug. Stemmer det ikke overens, skal du derfor logge ind på tryg.dk og justere det, så det passer. 

For­sik­rin­ger, du mås­ke og­så har brug for:

Cam<i></i>­ping- og på<i></i>­hængs<i></i>­vogn<i></i>­sfor<i></i>­sik<i></i>­ring

Cam­ping- og på­hængs­vogn­sfor­sik­ring

Ligesom du forsikrer bil, hus og indbo vil det være en naturlig forlængelse også at forsikre dit "mobile hjem" eller påhængsvognen.

Læs mere om Campingvogn- og påhængsforsikring
U<i></i>­lyk<i></i>­kes<i></i>­for<i></i>­sik<i></i>­ring

U­lyk­kes­for­sik­ring

Vores Ulykkesforsikring er skræddersyet, så den passer til din livsstil. Køb din forsikring i dag og spar op til 30 %!

Læs mere om Ulykkesforsikring
Ind<i></i>­bo<i></i>­for<i></i>­sik<i></i>­ring

Ind­bo­for­sik­ring

Prøv vores online forsikringsberegner og spar op til 30 % på din Indboforsikring til familien. 

Læs mere om Indboforsikring