Indboforsikring

Med en Indboforsikring (familie) behøver hverdagens små uheld ikke give dig søvnløse nætter. Forsikringen skaber trygge rammer for din familie og dig, og du kan sammensætte den forskelligt alt efter dine ønsker og behov.

Det særlige ved vores Indboforsikring (familie) er, at den er opbygget med en grunddækning samt en række tilvalgsdækninger, som du kan tegne alt efter dine behov. Vi ved, at mennesker er forskellige, og det tager vi netop højde for ved at tilbyde forskellige dækninger. Når du køber din forsikring, vil du samtidig være dækket gennem IDA TRYGhed, som blandt andet giver dig adgang til rådgivning og hjælp, hvis nogen misbruger din identitet.

Inklusiv IDA TRYGhed

Inklusiv IDA TRYGhed

Forsikringen inkluderer unikke fordele, som du ikke finder andre steder - fx hjælp hvis nogen misbruger din identitet.

Fordelagtig meddækning

Fordelagtig meddækning

Forsikringen dækker også ægtefællen, der bor på plejehjem samt udeboende børn under 21 år, der bor alene.

God pris og dækning

God pris og dækning

Indboforsikringen er blandt markedets bedst dækkende forsikringer - og så er den tilmed billig. 

Forsikringen dækker

Indboforsikring (familie)
Grunddækning

Indboforsikringen dækker dit indbo og private ejendele, hvis de skulle blive ødelagt eller forsvinde i forbindelse med brand, tyveri, kortslutning eller vandskade. 

Ansvarsdækningen er behjælpelig, hvis du eller en anden person som bor i husstanden, kommer til at gøre skade på andre personer, andres dyr eller ting.

Du kan få psykologisk krisehjælp, hvis du eller en person i husstanden skulle få brug for det. 

Retshjælp er behjælpelig, hvis der opstår et forhold, som du og den involverede part ikke kan blive enige om. Her skal sagen afgøres ved retten, men via retshjælpen kan du få retssagens udgifter dækket. 

Forsikringen inkluderer IDA TRYGhed, som består af en række fordelagtige dækninger - blandt andet kan du få hjælp, hvis nogen har misbrugt din identitet

Læs mere om IDA TRYGhed og hvilke fordele, du har adgang til. 

Cykler op til 14.700 kr. pr. cykel (index 2018) er dækket af Indboforsikringen. Koster dine cykler mere, anbefaler vi dig at købe Udvidet dækning for cykler.  

Når du har cykler, som koster mere end 14.700 kr. (indeks 2018), anbefaler vi, at du køber udvidet dækning. Med en udvidet dækning får du dækket cykler op til 50.000 kr.

Tilvalg

Supplér med en Fejl- og uheldsforsikring og få erstatning, hvis dit elektronik pludselig går i stykker. 

Læs mere om vores Fejl- og uheldsforsikring

Tilvalg 

Vælg dette tilvalg, hvis du ønsker dækning for ødelagte vinduer, indmurede spejle, glas i fastmonterede skabe og keramiske kogeplader. Dækningen omfatter også glas i fx drivhus eller glasparti på altan, hvis du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedshaver har vedligeholdelsespligten. Vær opmærksom på, at nogle ejendomme har en forsikring, som dækker disse skader. 

Bor du i hus/villa, er glasskader omfattet af Husforsikringens grunddækning.

Tilvalg

Dækning for sanitet er et tilvalg, som dækker skader på WC-kumme, cisterne, bidét, vask eller badekar. Vær opmærksom på, at nogle ejendomme har en forsikring, som dækker disse skader. 

Bor du i hus/villa, er sanitet en del af Husforsikringens grunddækning.

Tilvalg

Vi dækker guld, sølv, platin og frimærkesamlinger på grunddækningen med 15 % af den samlede forsikringssum. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du udvide din forsikring, så du kan få dækket 20 %, 30 %, 40 % eller 50 %. 

Tilvalg

Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig, kan du med fordel tegne en Udvidet forsikring for bygningsdele. Det er et krav, at du har vedligeholdelsespligten, og at ejendommens forsikring ikke dækker skaden. Forsikringen dækker skader på bygningsdele eller installationer som fx paraboler, antenner, skjulte rør og vaskemaskiner. Sker der en skade på rør, som er over 20 år gamle, er der en selvrisiko på 2.500 kr. 

Tilvalg

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Hvor meget er dit indbo værd?

Det første, du bør gøre, er at overveje nøje, hvor stor en forsikringssum, du har behov for. Hvor stor summen skal være, afhænger af den samlede værdi af dit indbo. For at følge prisudviklingen, indeksregulerer vi forsikringssummen en gang om året. Samtidig er det altid en god idé selv at holde løbende øje med værdien af dit indbo. Måske køber du nye møbler, elektronik eller dyrt inventar, som forhøjer værdien af dit indbo. Det kan også være, at du pludselig skal arve eller påtænker at flytte sammen med din kæreste. Alle scenarier vil med stor sandsynlighed få indflydelse på den samlede forsikringssum. Spørgsmål og svar

Forsikringen dækker den, der tegner forsikringen og medlemmerne af husstanden. Det vil sige forsikringstager og:

  • Ægtefælle eller samlever
  • Hjemmeboende børn
  • Roomate
  • Ægtefælle eller samlever, hvis han/hun bor på plejehjem.

Følgende personer er også dækket:

  • Udeboende børn under 21 år, hvis han/hun bor alene.
  • Delebørn - behøver ikke have samme folkeregisteradresse som dig.
  • Au pair, som bor fast i husstanden, vil ligeledes være dækket af forsikringen.
  • Dit barn som er på efterskole. Indboforsikringen dækker her de ejendele, barnet har med. Dog skal barnet forsat have folkeregisteradresse hos dig.
Fik du svar på dit spørgsmål?

Lejer du fx din bolig ud gennem Airbnb skal du være opmærksom på, at din Indboforsikring (familie) kun dækker, hvis dine ting fx brænder eller hvis du får indbrud. Hvis lejeren kommer til at ødelægge noget eller stjæler dine ejendele, dækker din Indboforsikring ikke.

Du kan evt. undersøge, om udlejningsbureauet dækker, hvis lejeren stjæler eller kommer til at ødelægge noget.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Læs her, hvad du skal gøre ift. cykelkøb i udlandet

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, din indboforsikring dækker din oppustelige cykelhjelm, hvis den går i stykker i forbindelse med et færdselsuheld.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Det kommer lidt an på situationen, men i de fleste tilfælde er det din Indboforsikring, som dækker. 

Få info om, hvordan din cykel airbag er dækket.

Fik du svar på dit spørgsmål?