Indboforsikring

Med en Indboforsikring (familie) behøver hverdagens små uheld ikke give dig søvnløse nætter. Forsikringen skaber trygge rammer for din familie og dig, og du kan sammensætte den forskelligt alt efter dine ønsker og behov.

Det særlige ved vores Indboforsikring (familie) er, at den er opbygget med en grunddækning samt en række tilvalgsdækninger, som du kan tegne alt efter dine behov. Vi ved, at mennesker er forskellige, og det tager vi netop højde for ved at tilbyde forskellige dækninger. Når du køber din forsikring, vil du samtidig være dækket gennem IDA TRYGhed, som blandt andet giver dig adgang til rådgivning og hjælp, hvis nogen misbruger din identitet.

Inklusiv IDA TRYGhed

Inklusiv IDA TRYGhed

Forsikringen inkluderer unikke fordele, som du ikke finder andre steder - fx hjælp hvis nogen misbruger din identitet.

Fordelagtig meddækning

Fordelagtig meddækning

Forsikringen dækker også ægtefællen, der bor på plejehjem samt udeboende børn under 21 år, der bor alene.

God pris og dækning

God pris og dækning

Indboforsikringen er blandt markedets bedst dækkende forsikringer - og så er den tilmed billig. 

Forsikringen dækker

Indboforsikring (familie)
Grunddækning

Indboforsikringen dækker dit indbo og private ejendele, hvis de skulle blive ødelagt eller forsvinde i forbindelse med brand, tyveri, kortslutning eller vandskade. 

Ansvarsdækningen er behjælpelig, hvis du eller en anden person som bor i husstanden, kommer til at gøre skade på andre personer, andres dyr eller ting.

Du har via forsikringen mulighed for at få dækket psykologisk krisehjælp, hvis du eller en person i husstanden skulle få brug for det. 

Forsikringen er behjælpelig, hvis der opstår et forhold, som du og den involverede part ikke kan blive enige om. Så skal sagen afgøres ved retten, men med Retshjælpsforsikringen vil udgifter i forbindelse med retssagen blive dækket. 

Vi dækker cykler med en værdi på max 2 % af forsikringssummen. Der er dog altid dækning med indtil 14.500 kr. (indeks 2017) pr. cykel. Har du en cykel med højere værdi, kan du udvide forsikringen med Udvidet dækning for cykler.

Forsikringen inkluderer IDA TRYGhed, som består af en række fordelagtige dækninger. 

Læs mere om IDA TRYGhed og hvilke fordele, du har mulighed for at benytte. 

Nogle husstande har behov for en større dækning; det vil sige, at de har cykler, der koster mere end 2 % af forsikringssummen eller 14.500 kr. (indeks 2017). Hvis det er tilfældet, kan du købe en udvidet dækning, som giver dækning op til 50.000 kr.  

Tilvalg

Du har mulighed for at tegne en Fejl- og uheldsforsikring, som dækker funktionsfejl på dine elektriske apparater i hjemmet.

Læs mere om vores Fejl- og uheldsforsikring

Tilvalg 

Vi dækker guld og sølv på grunddækningen med 15 % af den samlede forsikringssum. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du udvide summen, så den dækker 20 %, 30 %, 40 % eller 50 %. 

Tilvalg

Vær opmærksom på, at du kun skal overveje at købe denne forsikring, hvis du bor i lejlighed. Men husk at undersøge, om ejendommen har en forsikring som dækker. Glasforsikring dækker, hvis fx vinduer, indmurede spejle, glas i fastmonterede skabe og keramiske kogeplader går i stykker. Dækningen omfatter også glas i fx drivhus eller glasparti på altan, hvis du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedshaver har vedligeholdelsespligt.

Bor du i hus/villa, er glas omfattet af grunddækningen.

Tilvalg

Vær opmærksom på, at du kun skal overveje at tegne denne forsikring, hvis du bor i lejlighed. Men husk at undersøge, om ejendommens forsikring dækker ødelagt sanitet. Vælger du denne tilvalgsdækning, får du erstatning, hvis der opstår skader på WC-kumme, cisterne, bidét, vask eller badekar.  Bor du i hus, er sanitet omfattet af grunddækningen.  

Tilvalg

Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig, kan du med fordel tegne en Udvidet forsikring for bygningsdele. Det er et krav, at du har vedligeholdelsespligten, og at ejendommens forsikring ikke dækker skaden. Forsikringen dækker skader på bygningsdele eller installationer som fx paraboler, antenner, skjulte rør og vaskemaskiner. Sker der en skade på rør, som er over 20 år gamle, er der en selvrisiko på 2.500 kr. 

Tilvalg

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Hvor meget er dit indbo værd?

Det første, du bør gøre, er at overveje nøje, hvor stor en forsikringssum, du har behov for. Hvor stor summen skal være, afhænger af den samlede værdi af dit indbo. For at følge prisudviklingen, indeksregulerer vi forsikringssummen en gang om året. Samtidig er det altid en god idé selv at holde løbende øje med værdien af dit indbo. Måske køber du nye møbler, elektronik eller dyrt inventar, som forhøjer værdien af dit indbo. Det kan også være, at du pludselig skal arve eller påtænker at flytte sammen med din kæreste. Alle scenarier vil med stor sandsynlighed få indflydelse på den samlede forsikringssum. Fejl- og uheldsforsikring

For rigtig mange giver det god mening at supplere Indboforsikringen med en Fejl- og uheldsforsikring. Den dækker blandt andet, hvis du eller en i husstanden taber sin mobiltelefon, og den går i stykker.Spørgsmål og svar

Forsikringen dækker den, der tegner forsikringen og medlemmerne af husstanden. Det vil sige forsikringstagers:

  • Ægtefælle eller samlever
  • Hjemmeboende børn
  • Roomate
  • Ægtefælle eller samlever, hvis han/hun bor på plejehjem.

Følgende er også dækket:

  • Udeboende børn under 21 år, hvis han/hun bor alene.
  • Har du en au pair, som bor fast i husstanden, vil vedkommende ligeledes være dækket af forsikringen.
  • Skal en af dine børn på efterskole, vil indboforsikringen dække de indbogenstande barnet har med. Dog skal barnet forsat have folkeregisteradresse hos dig.
Fik du svar på dit spørgsmål?

En ansvarsdækning/ansvarsforsikring dækker dit erstatningsansvar, hvis du er uheldig at forvolde skade på andre personer og ting. Vi erstatter personskader med op til kr. 10 mio, mens tingsskader erstattes med op til kr. 2 mio. Du skal være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis du lejer eller låner et motorkøretøj, da disse selv skal have en lovpligtig forsikring.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Lejer du fx din bolig ud gennem Airbnb skal du være opmærksom på, at din Indboforsikring (familie) kun dækker, hvis dine ting fx brænder eller hvis du får indbrud. Hvis lejeren kommer til at ødelægge noget eller stjæler dine ejendele, får du ikke dækning.

Du kan med fordel undersøge, om udlejningsbureauet dækker sådanne skader. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Læs her, hvad du skal gøre ift. cykelkøb i udlandet

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, din indboforsikring dækker din oppustelige cykelhjelm, hvis den går i stykker i forbindelse med et færdselsuheld.

Fik du svar på dit spørgsmål?