Indboforsikring

IDAs Indboforsikring skaber trygge rammer for din familie, så du ikke behøver spekulere på økonomi, hvis du bliver ramt af små eller store uheld.Din Indboforsikring skal passe til dit hjem, din familie og din pengepung.

I IDA Forsikring ved vi, at mennesker er forskellige, og derfor tilbyder vi dækninger og priser, der passer til dig.

Har du indboforsikring gennem IDA Forsikring, er du samtidig dækket af IDA TRYGhed, hvor du får adgang til rådgivning og hjælp, hvis nogen misbruger din identitet.

Har du købt din Indboforsikring før 23. august 2021?
Se betingelserne for forsikringen her

Hvis du allerede har en Indboforsikring hos IDA Forsikring, skal du kontakte os på telefon 70 21 01 91 for at ændre til den nyeste Indboforsikring.

Ingen øvre forsikringssum

Ingen øvre forsikringssum

Du behøver derfor ikke vurdere dine ejendeles samlede værdi. Læs mere om summer og hvad det betyder.

Hele din husstand er dækket

Hele din husstand er dækket

Vi dækker din husstand samt delebørn uanset om barnet bor hos dig eller den anden forældre.

Du får en cykelfordel

Du får en cykelfordel

Du kan vælge mellem forskellige cykelfordele via Min Side, fx en cykellås, bagrefleks med GPS eller en alarmboks til fastmontering på cyklen.

Hvad dækker Indboforsikringen? 

Du skal altid oplyse alle personer i din husstand til os.

Bor du eller flytter du til bofællesskab, så beder vi dig kontakte os. Det kan have betydning for dækning i tilfælde af skade, og derfor kan det være nødvendigt, at ændre din Indboforsikring.

Skemaerne er et uddrag af forsikringsbetingelserne, og de er vejledende. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne. 

Indboforsikring
Altid med

Du er dækket, hvis der opstår skader på dine ejendele efter brand, lyn eller eksplosion.

Dine ejendele er dækket, hvis en eller flere ting skulle blive stjålet. Din dækning afhænger af, om tyveriet er foregået i eller uden for hjemmet, og om dit hjem og/eller dine ejendele har været forsvarligt aflåst.

Særligt for cykeltyveri: Du kan vælge mellem forskellige forsikringssummer – alt afhængigt af dit behov. Standarddækningen er op til 15.000 kr. pr. cykel.

Når andre personer med vilje forvolder skade på dine ejendele i hjemmet fx ved indbrud, er du dækket.

Din cykel er også dækket uden for hjemmet i forbindelse med mislykkede tyveriforsøg.

Forsikringen dækker:

 • Skader på dine ting som følge af et lynnedslag.
 • Voldsomt sky- og tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb, men oversvømmer bygningerne og/eller trænger ind i bygningerne gennem naturlige utætheder. Naturlige utætheder er fx korrekt monterede ventilationsåbninger, kælderskakter, skorstene samt lukkede døre og vinduer.
 • Opstigning fra afløbsinstallationer herunder toiletter, som følge af voldsomt sky- eller tøbrud.
  Storm-, hagl-, snetryk,- smeltevands- og nedbørsskader på dine ting, hvis skaden sker som følge af en samtidig skade på bygningen, der normalt ville være dækket af en bygningsforsikring.

 

 

Ansvarsdækningen er behjælpelig, hvis du eller en anden person, som bor i husstanden, kommer til at gøre skade på andre personer, andres dyr eller ting.

Du er dækket, hvis en person med falske hensigter snyder sig adgang til din bolig.

Hvis en person anvender eller truer med at gøre brug af vold, og du i den forbindelse får ødelagt eller mister dine ting, er du dækket.

Du er sikret økonomisk i udvalgte typer af konflikter, som skal afgøres i retten. Du er også dækket ved brug af mediation, som er en frivillig ordning til løsning af konflikter.

Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne under punkt 8.

Du kan få psykologisk krisehjælp, hvis du har overværet eller været involveret i en af følgende hændelser, som har medført en akut psykisk krise for dig:

• Brand i hjemmet - uanset om du har været hjemme, da branden opstod.
• Indbrud i hjemmet - til de personer i din husstand der var hjemme, da det skete eller kom hjem og opdagede det.
• Færdselsuheld.
• Overfald og røveri.
• Tricktyveri i hjemmet.
• Dødsfald i din nærmeste familie.
• Livstruende sygdom hos dig eller i din nærmeste familie.
• Selvmord eller forsøg på selvmord i din nærmeste familie.

Som en del af din forsikring, har du adgang til Tryg I Livet telefonlinje.

Her sidder fagpersoner klar til at rådgive om de ting, der kan give bekymring og stress i din hverdag. De kan også henvise dig til evt.
relevante tilbud i det offentlige.

Når du køber vores Indboforsikring får du automatisk adgang til IDA TRYGhed - en række unikke fordele, som er med til at gøre din hverdag tryggere.

Læs mere om fordelene ved IDA TRYGhed her.

Tilvalg

Forsikringen dækker direkte væskeskade på dine ting, som følge af:

 • udstrømning af vand, olie eller lignende fra rørinstallationer og beholdere på 20 liter eller derover.
 • langsom udsivning fra skjulte vand-, skjulte varme- eller skjulte afløbsrør i bygningen.
 • væske fra rør, der befinder sig i lokaler eller rum i bygningen, som du ikke har dispositionsret over.

Når du er ude at rejse, er du dækket, hvis din bagage går tabt eller bliver udsat for skade. Vær opmærksom på, at guld, sølv, smykker og penge ikke er dækket.

• Pludselige skader på dine ting.
• Skader på vasketøj grundet mekanisk eller elektronisk svigt i vaskemaskine eller tørretumbler.
• Ødelagte og optøede madvarer, som skyldes tilfældig strømafbrydelse eller tilfældigt svigt af køleskab eller dybfryser i din
bolig. Dog ikke hvis skaden skyldes, at du eller andre med lovlig adgang til din bolig har afbrudt strømmen. Forsikringen dækker også skader på øvrige ting, som du ejer, som er ødelagt på grund af de optøede madvarer, herunder skader på køle- og fryseanlæg.
• Skader på dine ting sket ved færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet ved sammenstød, væltning eller påkørsel.
• Skader på dine ting sket ved havari med båd, lystfartøj eller færge, hvor du er ombord. Havari er beskadigelse af båden. Det er en betingelse for dækning af ovenstående skader, at det beskadige genstand kan fremvises undtagen ved havari med lystfartøj

 

 

Forsikringen dækker direkte vandskader på dine ting som følge af:

• nedbør, hvor vandet trænger ind i bygningen gennem utætheder, fx gennem fundament, kældergulv, kældervægge og tagkonstruktioner.
• opstigning af grundvand.
• fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktionen.
• udsivning fra synlige rørinstallationer og beholdere på 20 liter eller derudover, fx radiatorer, varmtvandsbeholdere eller
lignende.

Forsikringen dækker fx: 

 • skader som følge af at glas og sanitet bliver ubrugeligt pga. brud, afskalning eller ridser. Det er en forudsætning, at de forsikrede ting er endeligt monteret på deres blivende plads i bygningen.
 • skade som følge af nedbør eller smeltevand der trænger ind i din beboelse gennem revner og utætheder eller stiger op gennem afløb i bygningen.
 • skadedyrsbekæmpelse.
 • skader på dine ting, som følge af brud på skjulte rør, der ikke er omfattet af bygningens forsikring.
 • handicaptilpasning.
 • Pludselig skader på dine elektriske apparater.
 • Funktionsfejl på dine elektriske apparater, hvis mekanisk eller elektronisk svigt betyder, at apparatet ikke kan bruges til sit formål.
 • Skader, der opstår ved kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.
 • Pludselig skade på elektriske apparater, når det har været udsat for vand, væske eller fugt.
 • Skader på dine elektriske apparater sket ved færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet ved sammenstød, væltning eller påkørsel.
 • Skader på dine elektriske apparater sket ved havari med båd, lystfartøj eller færge, hvor du er ombord. Havari er beskadigelse af båden. Det er en betingelse for dækning af ovenstående skader, at det beskadige genstand kan fremvises undtagen ved havari med lystfartøj.

 

 

Forsikringen dækker skader på dine ting, i perioden hvor din bolig er udlejet, fx i forbindelse med studieophold eller salg af bolig.

Har du tilvalgt dækninger for tyveri, hærværk, uheld og udvidet elektronikskade, dækkes disse skader også, når din bolig udlejes.

Forsikringen dækker cykler og el-cykler inkl. løst- og fast monteret tilbehør.

Elcykler må have en maks. hastighed på 25 km/t.

Forsikringen dækker skader på cyklen:
• i forbindelse med påkørsel, sammenstød og væltning.
• som opstår pludseligt.
• som følge af nedfaldne ting.
• når den transporteres.

I denne dækning dækkes udgiften til reparation, hvis reparation er mulig.

Hvis du altid ønsker erstatning med nye dele, skal du vælge Udvidet cykel dækning.

Forsikringen dækker cykler og el-cykler inkl. løst- og fast monteret tilbehør.

Elcykler må have en maks. hastighed på 25 km/t.

Forsikringen dækker skader på cyklen:
• i forbindelse med påkørsel, sammenstød og væltning.
• som opstår pludseligt.
• som følge af nedfaldne ting.
• når den transporteres.

I denne dækning udskiftes ødelagte dele med nye dele.

Vælg Særlig dækning, hvis du gerne vil forsikre ting, der har en værdi over 60.000 kr. Vær opmærksom på, at der er en selvrisiko på 1.000 kr. (2022), og du skal kunne fremvise dokumentation (fx kvittering) på de ting, du køber Særlig dækning til.

Hvad koster tilvalgene for min forsikring?

Ønsker du at tilføje eller fjerne et tilvalg til din eksisterende Indboforsikring, kan du gøre via Min Side. Du kan også se, hvad tilvalget koster med det samme.

Udvidet kælder: Tilføj mere dækning

Dækningen Udvidet kælder dækker, hvis dine værdier i kælderen bliver ødelagt på grund af sky- eller tøbrudsskader. Den er relevant for dig, der bor i hus, rækkehus eller villalejlighed med kælder, der ikke er godkendt til beboelse. Har du værdier i kælderen for mere end 90.000 kr.   Så anbefaler vi dig at hæve din dækning. Du kan tilkøbe dækning for op til 180.000 kr.

Skriv til os eller ring til os på 70 21 01 91, hvis du ønsker udvidet kælderdækning.