Husforsikring

Ejer du et hus, er det trygt og godt at vide, at du med en Husforsikring (villa) kan få dækket skader, der opstår mod forventning.Som husejer ved du, at huset er en stor investering og en vigtig ramme om hjemme- og familielivet. En Husforsikring (villa) er på den måde et uundværligt fundament for trygheden i hjemmet. Den er typisk også et krav fra realkreditinstituttet. Du har mulighed for at sammensætte forsikringen nøjagtigt efter dine behov. 

Forsikringen dækker

Husforsikring (villa)
Dækning

Dækker skader forårsaget af brand og elskader. Det vil sige skader på de elektriske ledere eller komponenter samt skader, der kommer af pludselig tilsodning.

Grunddækningen består af følgende:

  • Hus- og grundejerforsikring - dækker en lang række skader, som du ikke selv er herre over - fx skader, som opstår som følge af storm-, skybrud eller tyveri og hærværk.
  • Udvidet forsikring - dækker pludselige skader i dagligdagen - fx hvis du taber en bøtte maling på trægulvet.
  • Glas- og sanitetsforsikring - dækker brud på glas og sanitet - fx vinduer, badekar eller keramiske kogeplader.

Tilvalg

Forsikringen dækker skader på træværk efter insekt- eller svampeangreb. Rådskader er også dækket. Ved rådskader skelner vi dog mellem synligt og skjult træværk. Læs mere om dette i betingelserne

Tilvalg

Forsikringen dækker utætheder i skjulte rør og stikledninger samt fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning. Derudover dækker forsikringen eventuelle følgeskader på huset.  

Tilvalg

Stikledningsforsikring dækker skader på de vand-, varme, el- og afløbsinstallationer, der er nedgravet mellem huset og hovedledningerne. 

Tilvalg

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Spørgsmål og svar

Hvis de nye kvadratmeter, skal være omfattet af forsikringen, skal du give os besked, den dato byggeriet starter. Vi sørger derefter for at tilføje de ekstra kvadratmeter til din husforsikring, så de også er dækket.

Du kan fortælle os om ændringen ved at skrive eller ringe til os.

Tyveri af byggematerialer
Vær opmærksom på, at tyveri af byggematerialer (fx tagspær og mursten) og skader, der opstår i forbindelse med byggeriet, ikke er dækket af husforsikringen. Her bør du overveje at supplere med en entrepriseforsikring.

Du kan læse mere og bestille tilbud på en entrepriseforsikring på tryg.dk.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis du har valgt at supplere forsikringen med Grunddækningen, er vandskader dækket. Dækningen omfatter udbedring af skader på trægulve, laminatgulve, isoleringsvægge, gipsvægge og glasvæv (som alle er organiske materialer).

Du skal være opmærksom på, at du kun kan få dækket vandskader en gang, hvis du udbedrer skaden med organiske materialer. Udbedrer du skaden med ikke organiske materialer, er eventuelle merudgifter ikke dækket af forsikringen. Ved sky-, tøbruds- eller nedbørsskader er der en selvrisiko på 7.500 kr.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Skal du bygge et nyt hus, er det en god idé at købe en forsikring, som dækker, mens byggeriet står på. Forsikringen består af en brandforsikring, hus- og grundejerforsikring samt udvidet forsikring. Læs mere om dækningen i forsikringsbetingelserne.

Sådan køber du forsikringen

  • Start med at beregne pris på Husforsikringen. 
  • Her vælger du om forsikringen skal bestå af grunddækningen, eller om du ønsker nogle tilvalg. 
  • Når du har beregnet prisen, skal du acceptere forsikringen. 
  • Når du accepterer forsikringen, skal du sætte kryds i 'Hus under opførsel'.
Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, hvis du køber grunddækningen, er husejeransvar automatisk omfattet.
Husejeransvar dækker, hvis du kommer til at ødelægge andre menneskers ting eller er ansvarlig for, at de kommer til skade. Det kan fx være, hvis en tagsten falder ned fra dit hus og rammer en forbipasserende. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Vi dækker kosmetiske forskelle, hvis du får en skade, der er dækket af Glas- og Sanitetsforsikringen, Rør- og kabelforsikringen samt på Stikledningsforsikringen.   

Kosmetiske forskelle betyder, at du kan få dækket udgiften til at skifte fx fliser, glas, sanitet eller klinker, som ikke er ødelagt. Måske har du haft en rørskade på badeværelset, som har ødelagt noget af flisegulvet. Det viser sig, at det ikke længere er muligt at købe nye fliser, som er magen til de oprindelige. Med kosmetisk dækning får du betalt halvdelen af udgiften til at udskifte alle fliserne, så gulvet bliver ensartet. 

Fik du svar på dit spørgsmål?