Husforsikring

Ejer du et hus, er det trygt og godt at vide, at du med en Husforsikring (villa) kan få dækket skader, der opstår mod forventning.Som husejer ved du, at huset er en stor investering og en vigtig ramme om hjemme- og familielivet. En Husforsikring (villa) er på den måde et uundværligt fundament for trygheden i hjemmet. Den er typisk også et krav fra realkreditinstituttet. Du har mulighed for at sammensætte forsikringen nøjagtigt efter dine behov. 

God pris og dækning

God pris og dækning

Du får forsikringen til en konkurrencedygtig pris - uden at vi går på kompromis med dækningerne. 

Skræddersyet husforsikring

Skræddersyet husforsikring

Du får en god grunddækning og mulighed for at udvide med tilvalgsdækninger. 

Med eller uden selvrisiko

Med eller uden selvrisiko

Vælger du 0 kr. i selvrisiko, betaler du en lidt højere pris, men til gengæld er der ingen selvrisiko ved de fleste skader.

Forsikringen dækker

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Husforsikring (villa)
Dækning

Dækker skader forårsaget af brand og elskader. Det vil sige skader på de elektriske ledere eller komponenter samt skader, der kommer af pludselig tilsodning.

Grunddækningen består af følgende:

  • Hus- og grundejerforsikring - dækker en lang række skader, som du ikke selv er herre over - fx skader, som opstår som følge af storm-, skybrud eller tyveri og hærværk.
  • Udvidet forsikring - dækker pludselige skader i dagligdagen - fx hvis du taber en bøtte maling på trægulvet.
  • Glas- og sanitetsforsikring - dækker brud på glas og sanitet - fx vinduer, badekar eller keramiske kogeplader.

Tilvalg

Forsikringen dækker skader på træværk efter insekt- eller svampeangreb. Rådskader er også dækket. Ved rådskader skelner vi dog mellem synligt og skjult træværk. Læs mere om dette i betingelserne

Tilvalg

Forsikringen dækker utætheder i skjulte rør og stikledninger samt fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning. Derudover dækker forsikringen eventuelle følgeskader på huset.

Vær opmærksom på, at der er en fast selvrisiko på rør- eller kabelskader. Læs evt. mere i betingelserne. 

Tilvalg

Stikledningsforsikring dækker skader på de vand-, varme, el- og afløbsinstallationer, der er nedgravet mellem huset og hovedledningerne. 

Tilvalg