Husforsikring

Ejer du et hus, er det trygt og godt at vide, at du med en Husforsikring (villa) kan få dækket skader, der opstår mod forventning.Som husejer ved du, at huset er en stor investering og en vigtig ramme om hjemme- og familielivet. En Husforsikring (villa) er på den måde et uundværligt fundament for trygheden i hjemmet. Den er typisk også et krav fra realkreditinstituttet. Du har mulighed for at sammensætte forsikringen nøjagtigt efter dine behov. 

Med forsikringen er mange ting dækket, som du måske ikke tænker på i det daglige. Brandforsikringen dækker fx brandskader og skader som følge af lynnedslag og kortslutning. Hus- og grundejerforsikringen dækker en række andre skader, du ikke selv er herre over; fx følger af storm og skybrud.

Forsikringen dækker

Husforsikring (villa)
Dækning

Brandforsikringen dækker, udover skader forårsaget af brand, også elskader. Det vil sige skader på de elektriske ledere eller komponenter samt skader, der kommer af pludselig tilsodning.

Du kan vælge at tegne Hus- og grundejerforsikringen, som sikrer dig ved en lang række skader, som du ikke selv er herre over. Det kan fx være skader, som opstår som følge af storm, sky- tøbrud, snetryk, tyveri og hærværk. 

Tilvalg

Vælger du at tegne Hus- og grundejerforsikringen, indeholder den automatisk en Udvidet forsikring. Forsikringen dækker pludselige skader, der sker i dagligdagen - taber du fx en bøtte maling på dit trægulv, vil udbedringen af skaden blive dækket. Vær opmærksom på, at der er en selvrisiko på 2.500 kr. ved disse skader. 

Tilvalg

Hvis du vælger at supplere med Hus- grundejerforsikringen, får du automatisk Glas- og kummedækning med i købet. Glas- og kummedækningen dækker brud på glas og sanitet. Glas og sanitet inkluderer vinduer, indmurede spejle, glaskeramiske kogeplader, håndvaske, badekar og toiletter. Det er dog vigtigt at understrege, at genstandene skal være så ødelagte, at de ikke længere kan bruges. 

Tilvalg

Vælger du Hus- og grundejerforsikringen, får du dækning, hvis der kommer vandskade i kælderen. Dækningen omfatter udbedring af skader på trægulve, laminatgulve, isoleringsvægge, gipsvægge og glasvæv (det vil sige organiske materialer). Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan få dækning for vandskader en gang, hvis du udbedrer skaden med organiske materialer. Udbedrer du skaden med ikke organiske materialer, er eventuelle merudgifter ikke dækket af forsikringen. 

Tilvalg

Hvis du som husejer kommer til at ødelægge andre menneskers ting eller er ansvarlig for, at de kommer til skade, kan du få et erstatningskrav. Det kan fx være, hvis en tagsten falder ned fra dit hus og rammer en forbipasserende. 

Tilvalg

Rethjælpsforsikringen dækker eventuelle udgifter til en advokat i forbindelse med uoverensstemmelser om fx private retstvister, hussalg og ombygning. Retshjælp er en del af pakken, hvis du vælger at tegne en Hus- og grundejerforsikring. 

Tilvalg

Forsikringen dækker ved svampeangreb eller træødelæggende insekter. Skader, der er forårsaget af råd, dækkes også. Ved rådskader skelner man dog mellem synligt og skjult træværk. 

Er skaderne opstået på synligt træværk dækker forsikringen, når det har betydning for træets funktions- eller bæreevnen. Vi dækker dog skader på vinduer og døre uanset, om det har betydning for bære- eller funktionsevnen. Selvrisikoen ligger på 1/3 af skadens samlede udgift - dog mindst 2.500 kr. pr. skadet genstand. 

Vi dækker skader på skjult træværk uden selvrisiko. 

Tilvalg

Forsikringen dækker utætheder i skjulte rør og stikledninger samt fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning. Derudover dækker forsikringen eventuelle følgeskader på huset.  

Tilvalg

Er der ingen skjulte rør eller elkabler i huset, kan du nøjes med en stikledningsforsikring, der dækker skader på de vand-, varme, el- og afløbsinstallationer, der er nedgravet mellem huset og hovedledningerne. 

Tilvalg

Skader, som er dækket af Rør- og kabelforsikringen eller Stikledningsforsikringen, giver ikke fradrag i erstatningen, hvis rørene er under 20 år. Er rørene over 20 år, udgør din andel af skaden 2.500 kr.  

Tilvalg

Forsikringen dækker 50 % af udgiften til udskiftning af ikke ødelagte genstande - herunder glas, sanitet, fliser eller klinker. Et tænkt eksempel er, hvis fliserne på badeværelset ikke længere kan skaffes, og du derfor vil udskifte alle fliserne til nye, herunder dem der ikke er gået i stykker.

Tilvalg

Er du i gang med at bygge et nyt hus, er det oplagt at tegne en forsikring, som dækker mens byggeriet står på. Forsikringen består af en brandforsikring, hus- og grundejerforsikring samt udvidet forsikring. Alle de materialer, som er på grunden og som skal bruges til at bygge huset, vil være dækket af forsikringen. Ifm. tyveri og hærkværk dækker forsikringen ikke medmindre, at materialerne har været fastmonteret. 

Tilvalg

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Spørgsmål og svar

Ifølge forsikringsbetingelserne for din Husforsikring (villa) er dit solcelleanlæg omfattet af forsikringen, når det er fastmonteret på ejendommen. Hvis solcelleanlægget er placeret på jorden, skal det være placeret på støbt sokkel eller trykimprægneret træ for at være dækket.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Som boligejer er du forpligtiget til at rydde sne og salte dit fortorv. Læs, hvornår reglerne gælder, og hvad du skal gøre, hvis du bor på en privat vej

Fik du svar på dit spørgsmål?

De nye kvadratmeter, du bygger til huset, skal også være omfattet af forsikringen. Du skal derfor give os besked, den dato byggeriet starter. Vi sørger derefter for at tilføje de ekstra kvadratmeter til din husforsikring. 

Du skal blot skrive eller ringe til os, så ændrer vi forsikringen med det samme.

Vær opmærksom på, at tyveri af byggematerialer (fx tagspær og mursten) og skader, der opstår i forbindelse med byggeriet, ikke er dækket af husforsikringen. Her bør du overveje at supplere med en entrepriseforsikring.

Du kan læse mere og bestille tilbud på en entrepriseforsikring på tryg.dk.

Fik du svar på dit spørgsmål?