Husforsikring

Ejer du et hus, er det trygt og godt at vide, at du med en Husforsikring kan få dækket skader, der opstår mod forventning.OBS! Som husejer ved du, at huset er en stor investering og en vigtig ramme om hjemme- og familielivet. En Husforsikring er på den måde et uundværligt fundament for trygheden i hjemmet. Den er typisk også et krav fra realkreditinstituttet. Du har mulighed for at sammensætte forsikringen nøjagtigt efter dine behov. 

Bolighjælp

Bolighjælp

Få hjælp til fx træfældning, rydning af hvepsebo, snerydning af dit tag og optøning af frosne rør.

Vandskader

Vandskader

Du kan sikre dit hus yderligere mod vandskade - fx ved en lækage i en synlig installation.

Mere tryghed

Mere tryghed

Med Mere tryghed forsikrer du byggematerialer, haveanlæg, funktionsfejl på fx alarmer og skader fra skadedyrsangreb.

Hvad dækker husforsikringen?

Skemaerne er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Husforsikring
Altid med

Brandskade dækker over flere situationer, hvor dit hus bliver beskadiget. Dit hus er fx dækket ved:

 • Brand
 • Direkte lynnedslag
 • Eksplosion
 • Tilsodning fra eksempelvis levende lys og madlavning
 • Skader på elektriske ledninger eller installationer
Tilvalg

Stormskade m.m:
Dækker bl.a. følgende vejrskader:

 • Storm
 • Frostsprængning i rør, snetryk, sneskred og hagl
 • Vandskader pga. en anden dækket skade
 • Voldsomt tø- eller skybrud, der resulterer i oversvømmelse

Du er desuden dækket af pludselige skader på dit hus som følge af fx:

 • Tyveri og hærværk
 • Strømudledning af vand, olie, kølevæske og damp (gælder også fra akvarier)

Glas og sanitet
Dækker brud på glas eller sanitet. Følgende glas og sanitet er fx dækket:

 • Vinduer og døre
 • Brusekabine
 • Kogeplader og ovnlåger
 • Køkkenvask og håndvask
 • Toiletkumme, bidet og cisterne

Vær opmærksom på, at der ikke er en selvrisiko på Glas og sanitetsdækningen.

Husejeransvar
Dækker, hvis du bliver mødt af et erstatningskrav og bliver gjort juridisk ansvarlig for en skade.

Retshjælp
Du er dækket, hvis der opstår en konflikt i forbindelse med fx privatentreprise eller køb og salg af ejendom. Det er en forudsætning, at du med rimelig sandsynlighed kan vinde retssagen.

Dit hus er dækket ved skader opstået på grund af fx:

 • Utætheder i de rørinstallationer og fejl i de kabler, som du selv har pligt til at vedligeholde.
 • Utætheder i afløbsinstallationer, hvis der som følge af dette opstår funktionssvigt eller skade på bygningen.

Ydermere er du dækket for følgeskader efter ovenstående, samt de udgifter, som der måtte være i forbindelse med fejlfinding eller lokalisering af utætheden, når det på forhånd er aftalt med os.  

Dækker ved skader opstået på grund af bl.a.:

 • Utætheder i skjulte rørinstallationer
 • Utætheder i slanger, som befinder sig bag indbyggede hårde hvidevarer inkl. køle- og fryseskabe med vandtilførsel
 • Fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum

Du er også dækket ved følgeskader fra ovenstående og udgifter i forbindelse med fejlfinding eller lokalisering af utætheden.

Skjulte rør og kabler defineres som installationer, som du ikke har direkte adgang til - fx støbte eller skjulte installationer i vægge eller gulve.

Du kan kun vælge dette tilvalg, når du samtidig har valgt Grunddækning og Stikledningsskade.

Dit hus er dækket ved angreb af insekter og svamp, som svækker konstruktionens forventede levetid og bæreevne.

Dækker skader på træ, der skyldes svamp og/eller bakterier, som ødelægger træet og har betydning for dets bære- og funktionsevne. Råd i vinduer og døre er også dækket. Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker overfladeråd, som opstår i træ, der er udsat for høj luftfugtighed. Derfor dækker forsikringen ikke husets ydre trækonstruktioner som fx sternbeklædninger, vindskeder og uafdækkede remender.

Du kan kun købe dette tilvalg, når du samtidig har valgt Grunddækning og Insekt- og svampeskade.

Dit hus er dækket ved vandskade som fx:

 • Pludselig vandskade - fx vand i fundament, kældergulv, kældervægge eller tagkonstruktioner
 • Opstigning af grundvand eller kloakvand
 • Udsivning fra synlige installationer - fx radiatorer eller akvarier

Dækker 50 % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle. Dækningen inddeles i to:

 • Fliser og klinker – i relation til en dækket skade for Stikledningsskade og/eller Skjulte rør- og kabelskade.
 • Glas og sanitet – i relation til en dækket skade for Glas og sanitet.

Udbedringen er begrænset til:

 • Et areal svarende til pågældende rum for den kosmetiske skade (fliser, klinker og sanitet)
 • Ét vinduesparti eller dørparti i glas

Tilvalg til dig, der ønsker at sikre dit hus og din grund yderligere:

 • Byggematerialer - tyveri, hærværk og pludselige skader på byggematerialer.
 • Funktionsfejl - fejl og svigt i fx hårde hvidevarer, tyverialarm og elektriske markiser.
 • Skader forårsaget af dyr - reparation eller udskiftning af beskadigede bygningsdele i beboede bygninger. Fx hvis en rotte gnaver sig ind i huset og ødelægger gulvet.
 • Haveanlæg - tyveri og hærværk, samt påkørsel af dit haveanlæg fra en person, som ikke ejer eller er bruger af ejendommen.

Dækker hjælp til at forhindre eller begrænse udviklingen af en skade ved eller i dit hus. Det kan fx være hjælp til:

 • Træfældning
 • Frost og sne - optøning af frosne vandrør og rydning af store mængder sne på dit tag
 • Indfangning af dyr - vilde fugle, pindsvin og slanger
 • Fjernelse af hvepsebo
 • Bekæmpelse af sorte havemyrer

Hvad koster tilvalgene for min forsikring?

Ønsker du at tilføje eller fjerne et tilvalg til din eksisterende husforsikring, kan du gøre via Min Side. Du vil også kunne se, hvad tilvalget koster med det samme.