Databeskyttelse

Læs om hvordan IDA Forsikring behandler dine personoplysninger i vores arbejde for at forbedre os og øge værdien for besøgende og medlemmer. Det gælder også IDA Forsikrings brug af cookies.

Databeskyttelse og behandling af personoplysninger i IDA Forsikring
Som forsikringstager eller medforsikret i IDA Forsikring er du, eller et medlem af din husstand, allerede medlem af Ingeniørforeningen i Danmark, IDA og mange af vores behandlingsaktiviteter er derfor fælles. Derfor er denne side at betragte som et supplement til IDAs primære oplysningsside om databeskyttelse. Gå til IDAs primære oplysningsside om databeskyttelseVi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt, og vi søger kontinuerligt at opretholde en balance mellem udvikling af foreningen, medlemmernes ønsker og beskyttelsen af det enkelte medlems ret til privatliv. Vi håber du vil bruge lidt tid på at lære vores fremgangsmåder at kende – og har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@ida.dk  Som forsikringstager i IDA Forsikring og/eller ved anvendelsen af IDA Forsikrings tjenester, betror du os dine oplysninger. Denne side er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til og hvilke rettigheder du har. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, du vil tage dig tid til at læse indholdet. Husk, at du kan finde indstillinger til administration af dine oplysninger og justere dine præferencer på Mit IDA. Log ind på Mit IDA

Særligt vedr. Databeskyttelsesforordningen

Efter Databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger fra dig samt oplysninger om dig fra andre. De oplysninger vi skal give dig er følgende: 
 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
 4. Kategorier af personoplysninger 
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
 8. Opbevaring af dine personoplysninger 
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
 10. Retten til at trække samtykke tilbage 
 11. Dine rettigheder 
 12. Klage til Datatilsynet 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

IDA Forsikring er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. IDA Forsikring Forsikringsformidling F.M.B.A Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V CVR-nummer 19484149Skriv til os

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på dpo@ida.dk

Formålene med, retsgrundlaget samt legitime interesser for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende:
 • For at kommunikere med dig, eksempelvis servicemeddelelser ifm. dine forsikringer og tilbud.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art. 6, stk. 1, litra f), "legitim interesse" 
 • For at du kan anvende vores tjenester, herunder apps, modtage vores nyhedsbreve, vores forsikringsrådgivning og meget mere.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(b) "nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt" 
 • For at forbedre vores tjenester, blandt andet gennem indsamling af pseudonyme eller anonyme oplysninger om hvilken browser og enhedstype du benytter, hvilke sider der er mest populære og andre statistiske oplysninger.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art. 6, stk. 1, litra f), "legitim interesse" 
 • For at kunne give dig den ønskede service og bedre tjenester. Lige fra, på baggrund af dine interessetilkendegivelser, at matche hvilke forsikringer, der er mest relevante for dig, til mere komplicerede ting, fx om du som medlem måske ville have gavn af, hvilke tilbud, du finder mest relevante, og hvilke tiltag der kunne være mest relevante for vores medlemmer inden for særlige brancher og sektorer.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art. 6, stk. 1, litra f), "legitim interesse" 
 • For at gennemføre administrative processer såsom fakturering for det du køber hos os og opbevare dokumentation herfor som påkrævet ved lov.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) "legitim interesse" samt GDPR art.6(1)(c) "retlig forpligtelse", jf. bogføringslovens § 10. 
 • For at sikre vores informationssikkerhedssystemer.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art. 6, stk. 1, litra c), "retlig forpligtelse", jf. GDPR art. 5(1)(f) samt GDPR art. 32. 
 • For at dokumentere at du er berettiget til at tegne fordelagtige forsikringer via IDA Forsikring som medlem af IDA.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(a) og GDPR art.9(2)(a) "udtrykkeligt samtykke". 
 • For at dokumentere de aftaler vi indgår mundtligt når du ringer til os og for at forbedre vores service til dig.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(a) og GDPR art.9(2)(a) "udtrykkeligt samtykke".
Ved forbedringen af vores service til dig, bruges et Speech Analytics system, der ved hjælp af machine learning-algoritmer analyserer samtalen, og hjælper os med bl.a. at få et statistisk overblik over, hvilke emner der ringes om, så det kan bruges proaktivt i medlemsservicen.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger 
 • Titel og ansættelsessted 
 • Interesser 
 • Enheds- og sessions oplysninger (fx IP adresse, sessionsid, cookies, browser type, dato og tidspunkt) 
 • Samtaleoptagelse

Særlige personoplysninger:

 • Dit medlemskab af IDA (fagforeningsmæssigt tilhørsforhold) 
 • Helbredsoplysninger i det omfang du oplyser os om det, fx ved særlige ønsker til forsikring eller hvis du ønsker vores hjælp ifm. en forsikringsskade. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 
 • Til samarbejdspartnere i nødvendigt omfang for at levere de ydelser du har bestilt, fx for at du som medlem kan få indtegnet de forsikringer du beder om hos forsikringsselskaberne vi benytter os af.
Vi videregiver personoplysninger, hvis vi i god tro mener, at det er nødvendigt for at:  
 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder. 
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser. 
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer. 
 • Skadesfriholde IDA Forsikring, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Dig
 • Ingeniørforeningen i Danmark, IDA

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger under hele dit kundeforhold. Hvis kundeforholdet ophører, slettes alle personoplysninger efter 5 år.
På accepterede tilbud vil personoplysningerne slettes efter 5 år og på ikke-accepterede tilbud slettes inden for 1 år.
Samtaleoptagelser opbevares i 5 år.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for at give vores medlemmer og brugere den ønskede service, bedre tjenester og den rigtige pris. Vi anvender fx profilering når du bruger forsikringsberegneren for at matche hvilke forsikringstilbud, der er mest relevante for dig, og hvilken forsikringspræmie du kan tilbydes. Når du køber en forsikring online, træffer vi afgørelser, der alene beror på automatisk behandling, herunder profilering. I den automatiske afgørelse om pris og vilkår indgår de oplysninger du indtaster, sammenholdt med vores vurdering af din risiko for skader. Pris og vilkår kan fx afhænge af, hvor mange skader du tidligere har haft, hvor du bor, størrelsen af dit hus, din bilmodel mv. Afgørelsen kan resultere i, at du får en højere eller lavere pris afhængig af din risiko for skader eller, at vi kun kan beregne din pris i telefonen. Du kan altid ringe og tale med os, om de afgørelser vi træffer.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor samt i bunden af ethvert nyhedsbrev.Du kan også kontakte os via denne side.Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Tilbagetrækning af samtykke til optagelse af telefonsamtale kan ske ved at ringe til os og bede medarbejderen slette samtalen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på dpo@ida.dk, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger eller har spørgsmål eller forslag til forbedringer af behandlingen i øvrigt. Sidst redigeret i februar 2023.

Spørgsmål & svar

Om IDA Forsikring

Læs alt det med småt om IDA Forsikring.

Læs mere

Kontakt

Ring eller skriv til IDA Forsikring

Har du spørgsmål til dine forsikringer, eller vil du købe en forsikring?

Telefon:

70 21 01 91

Kontakt os

Se fordelene:

Bliv medlem af IDA

Som IDA-medlem kan du spare op til 30 % på dine forsikringer gennem IDA Forsikring.

Bliv medlem nu