Rejseforsikring

Med IDAs Rejseforsikring kan du være tryg på ferien - også hvis du bliver syg eller kommer ud for et uheld. Vælg den rigtige dækning og skræddersy din rejseforsikring til dit behov.Inkl. farlig sport

Inkl. farlig sport

Du er forsikret, hvis du er til adrenalinpumpende aktiviteter og giver dig i kast med fx faldskærmsudspring.

Hjælpen er nær

Hjælpen er nær

Du kan ringe til Tryg Alarm på 44 68 82 00 hele døgnet, året rundt og uanset hvor i verden, du befinder dig.

Tryg feriebolig

Tryg feriebolig

Få dækket ekstra-udgifter hvis din feriebolig eller AirBnB er uanvendelig - eller bliver det under opholdet.

Hvad dækker rejseforsikringen? 

IDA Rejseforsikring dækker, hvis du bliver syg eller kommer ud for uheld på rejsen: 

 • Få hjælp til behandling ved læge eller på hospital.
 • Få sygetransport, hjemtransport og ledsagelse ved sygdom.  
 • Få hjælp ved evakuering.
 • Få retshjælp og psykologisk krisehjælp, hvis uheldet er ude.  

Som noget nyt indeholder IDA Rejseforsikring også Ferieboligsikring, hvis du har lejet et sommerhus eller en Airbnb, der viser sig at være uanvendelig. 

Se alle dækninger i skemaet nedenfor. 

Skemaerne er vejledende. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne. 

Dækninger
Basis
Udvidet
Super

Rejser du altid kun i Europa, kan du begrænse din dækning til Europa + Tyrkiet. Rejser du uden for Europa + Tyrkiet, har du brug for dækningen Verden. Verden dækker hele verden undtagen Nordpolen, Sydpolen og Antarktis.

Europa + Tyrkiet eller Verden

Europa + Tyrkiet eller Verden

Europa + Tyrkiet eller Verden

60 dage pr. rejse eller længere, hvis du har valgt det på din police.

60 dage pr. rejse medmindre andet er valgt.

60 dage pr. rejse medmindre andet er valgt.

60 dage pr. rejse medmindre andet er valgt.

Forsikringen dækker alle i husstanden. Husstanden omfatter dig, din samlever, jeres børn og op til to ekstra personer, som også bor på folkeregisteradressen. På din forsikring skal der noteres antallet af personer i husstanden, for at de er dækket.
Tjek på Min Side, hvor mange personer, som er omfattet af din Rejseforsikring og kontakt os, hvis antallet ikke er korrekt.

Hvis din samlever og dine børn rejser uden dig som forsikringstager, vil de fortsat være dækket.

Husstanden

Husstanden

Husstanden

Du er dækket, hvis du er nødt til at aflyse din rejse på grund af sygdom, eller hvis du kommer til skade umiddelbart inden din rejse. Du kan også aflyse din rejse, hvis der udbryder krig eller sker terror i det land, du skal til, eller hvis du fx er blevet opsagt, skal skilles eller skal til reeksamen i rejseperioden.

Husk at købe afbestillingsforsikring før du betaler første rate/depositum til din rejse.

Læs mere om Afbestillingsforsikring

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Sygdom og tilskadekomst:

Dækker, hvis du bliver syg eller kommer til skade på din rejse og får brug for behandling, medicin, læge eller hospital.

Du har mulighed for at modtage behandling på et privat hospital, hvis:

 • Lægen vurderer, at behandlingen på et offentligt behandlingssted ikke er tilstrækkelig.
 • Hvis et privat behandlingssted er eneste mulighed.
 • Når vi vurderer, at det nærmeste offentlige behandlingssted er for langt væk.

Hjemkaldelse:

Du er dækket, hvis du er nødt til at afbryde din ferie og tage hjem som følge af, at et familiemedlem i Danmark er gået bort, er blevet alvorligt syg eller er kommet alvorligt til skade.

Du er ligeledes dækket, hvis du er nødt til at tage hjem på grund af fx:

 • Brand, eksplosion eller oversvømmelse
 • Indbrud i dit hjem eller i din virksomhed (hvis det er anmeldt til politiet)

Redning og eftersøgning:

Du er forsikret i op til en radius på 50 km til eftersøgning fra det sted, som du sidst er blevet set. Du er ligeledes sikret redning, når dit opholdssted er konstateret.

Evakuering og ufrivilligt ophold:

Du er dækket, hvis der opstår en hændelse på din rejse, som kræver evakuering. Det kan fx være, hvis der opstår:

 • Krig eller optakt til krig
 • Epidemier
 • Hændelser, som kan betragtes som terrorisme

Evakuering og transport hjem til Danmark bliver aktuelt, når Udenrigsministeriet i Danmark anbefaler evakuering.

Krisehjælp:

Du og eventuelle pårørende kan få dækket jeres udgifter til psykologisk krisehjælp på stedet og ved hjemkomst.

Du kan blive transporteret til et hospital eller hjem ved sygdom, skade og dødsfald under din ferie. Vær opmærksom på, at hjemmetransport skal forhåndsgodkendes af vores læge.

Bagageforsinkelse:

Dækker dine udgifter til at købe tøj og toiletsager, hvis din bagage er forsinket mere end 3 timer.

Transportforsinkelse:

Forsikringen dækker ekstra udgifter til ophold og forplejning, hvis din ud- eller hjemrejse med fly, tog, skib eller bus er forsinket med mere end 3 timer i forhold til rejseplanen, når du ankommer til rejsemålet. Forsinkelsen beregnes i forhold til den ordinære rejseplan med de eventuelle ændringer, du har fået oplyst fra transportselskabet eller rejsebureauet.

Forsinket Fremmøde:

Hvis du uforskyldt og uden at det kunne forudses kommer for sent til et offentligt transportmiddel eller et transportmiddel arrangeret af
en rejseudbyder.

Hvis du ankommer mere end 3 timer senere end planlagt til det endelige rejsemål, fordi dit fly er forsinket, aflyst eller overbooket, så er du berettiget til en kompensation. Kompensationens størrelse afhænger af om du flyver indenfor Europa, til Europa eller fra Europa. Se din forsikringsaftale

Tilvalg

Tilvalg

Forsikringen dækker følgende skader på dine ting som du har med på rejsen, og ting du får eller køber på rejsen:

 • Brand, lynnedslag, eksplosion og vandskade.
 • Tyveri eller røveri af bagagen.
 • Pludselig skade og elektronikskade.
 • Bortkomst eller beskadigelse af indskrevet, medbragt eller sendt rejsegods.

Desuden dækker forsikringen, hvis dine ting beskadiges eller bortkommer, når det er indskrevet som bagage ved flyrejser, når det medbringes under tog eller busrejser, eller hvis bagagen sendes med fragtmand.

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Udgiften pr. ødelagt rejsedøgn er dækket, hvis et af følgende sker og du ikke samtidig er berettiget til erstatningsrejse:

 • Du bliver indlagt på et hospital.
 • Lægens diagnose viser, at du er tvunget til at opholde dig i din feriebolig.
 • Du bliver hjemtransporteret eller hjemkaldt.
 • Du afgår ved døden.
 • Du er tvunget til at opholde dig i ferieboligen, som følge af myndighedskrav om selvisolation/karantæne på grund af konstateret covid-smitte eller nær-kontakt med en covid-smittet. Erstatningen udbetales til både dig og dine medforsikrede rejseledsagere og kan ikke udgøre mere end den valgte rejseværdi.

Udgifterne til rejsen er dækket, hvis et af følgende sker i første halvdel af den planlagte rejseperiode:

 • Du bliver indlagt på et hospital i mere end halvdelen af den planlagte rejseperiode.
 • Du bliver hjemtransporteret eller hjemkaldt.
 • Du afgår ved døden.

Se betingelserne for din forsikring

Hvis din rejse helt eller delvist ikke kan gennemføres, fordi rejseudbyderen er gået konkurs, erstatter vi:

 • Merudgift til hjemrejsen, hvis du er på rejse.
 • Udgiften til rejsen, hvis du ikke er afrejst.

Hvis den feriebolig du har lejet eller reserveret viser sig at være uanvendelig, eller den bliver det under opholdet, som følge af vandskade, haglskade, brand, eksplosion, tyveri, terror, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe, dækker forsikringen de eventuelle ekstra udgifter, du har til ophold og forplejning til en tilsvarende feriebolig.

Deltager du i farlig sport i forbindelse med en rejse, kan du få erstatning, hvis du kommer ud for et uheld/en ulykke.

Du kan fx få dækning for følgende sportsgrene/aktiviteter:

 • Bjergbestigning
 • Boksning
 • Faldskærmsudspring
 • Kitesurfing
 • Paragliding
 • River rafting

Se den fulde liste over sportsgrene/aktiviteter, du kan få dækket

Udgifterne til rejsen er dækket, hvis du ikke kan deltage i rejsens planlagte primære aktivitet, fordi et af følgende sker i første halvdel af den planlagte rejseperiode:

 • Du bliver indlagt på et hospital i mere end halvdelen af den planlagte rejseperiode.
 • Lægens diagnose viser at du ikke kan deltage i rejsens planlagte primære aktivitet i mere end halvdelen af den planlagte rejseperiode.
 • Du får et knoglebrud, en fraktur, ledbåndsskade, forvridning eller forstuvning, der gør, at du ikke kan deltage i rejsens primære planlagte aktivitet i mere end halvdelen af rejsens planlagte rejseperiode.
 • Du bliver hjemtransporteret eller hjemkaldt.

Se betingelserne for din forsikring

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Hvis du har en lejet personbil, autocamper, motorcykel, ATV eller knallert til brug under din rejse, og der i lejeperioden sker en hændelse, som betyder, at du skal betale en selvrisiko, dækker vi det økonomiske tab, du har haft, jf. den sum du har valgt på din police.

Læs mere her

Når feriens primære formål er en privat ferierejse, omfattes desuden 2 dage, hvor dagenes delvise eller primære formål er af erhvervsmæssig karakter, fx messe, konference, virksomhedsbesøg eller møde. Dagene behøver ikke være sammenhængende.

Forsikringen omfatter en ekstra rejseledsager, der rejser sammen med dig på hele rejsen, dvs. har samme udrejse- og hjemkomsttidspunkt. Den ekstra rejseledsager er dækket på samme vilkår som dig.

0/500 kr

0/500 kr

0/500 kr

Inkluderet

Inkluderet

Inkluderet

Inkluderet

Hvilken pakke skal jeg vælge? 

Rejseforsikring Basis er til dig, der vil have en god rejseforsikring til en god pris. Du får blandt andet hjælp ved sygdom og ulykke, hjemtransport, evakuering og en afbestillingsdækning. Så er du dækket for alt det nødvendige i forhold til rejsen.

Rejseforsikring Udvidet er til dig, der vil have ekstra tryghed på din rejse. Ud over basis-pakken får du fx erstattet feriedage, der bliver ødelagt af sygdom, selvrisiko på lejebilen, hvis du får et uheld med den, og erstatning, hvis din bagage bliver forsinket.

Rejseforsikring Super er til dig, der vil have den bedste rejseforsikring. Du får én udvalgt rejsevaccine til alle i din husstand; hjælp, hvis rejse- eller flyselskabet går konkurs; kompensation, hvis flyet er forsinket; dækning af en ekstra rejsedeltager (fx svigermor eller en legekammerat) og af erhvervsarbejde i ferien.

Uanset, hvilken pakke du vælger, har du mulighed for at tilvælge dækningen Afbestilling.

Med Afbestilling får du erstattet rejsen, hvis du bliver syg eller kommer til skade inden afrejse. Forsikringen dækker blandt andet også krig, terror, naturkatastrofer eller epidemi, ændret offentlig rejsevejledning, hvis du bliver opsagt, skal skilles eller til reeksamination i rejseperioden.

Læs mere om IDAs Afbestillingsforsikring.

Hvad koster tilvalgene for min forsikring? 

Hvis du allerede har en rejseforsikring, kan du se, hvad tilvalgene koster på Min Side. 

Hvis du ikke har en rejseforsikring, kan du beregne din pris her

Du kan altid selv tilføje eller fjerne et tilvalg til din eksisterende rejseforsikring, på Min Side. Hvor dækker rejseforsikringen? 

Dækker din rejseforsikring i Europa + Tyrkiet, er du dækket på rejser i følgende lande: 

Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Azorerne, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Cypern, Danmark, De Kanariske Øer, England, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Georgien, Grækenland, Grønland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Italien, Kasakhstan, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Nordirland, Norge, Polen, Portugal (inkl. Azorerne og Madeira), Rumænien, Rusland indtil Uralbjergene, San Marino, Schweiz, Serbien, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien (inkl. De kanariske Øer), Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten, Wales og Østrig. 

Rejser du uden for landene ovenfor, skal du tegne dækning Verden for at være dækket på din rejseforsikring

Disse vilkår gælder Rejseforsikring købt efter 1. juni 2022 

Har du købt din Rejseforsikring før 1. juni 2022?
Læs mere om Rejseforsikring købt før 1.6.2022

Hvis du allerede har en Rejseforsikring hos IDA Forsikring, og du vil skifte til den nye rejseforsikring, skal du kontakte os på telefon 70 21 01 91. 

Er du studerende? Køb rejseforsikring for studerende