Personforsikring og Ulykkesforsikring: Sådan dækker de

IDA Forsikrings Ulykkesforsikring er blevet til Personforsikring. Få svar på de mest stillede spørgsmål om Personforsikring og Ulykkesforsikring, og hvordan du er dækket, hvis du har en af de to forsikringer gennem IDA Forsikring.

Ulykkesforsikring - spørgsmål og svar

Hvorfor skal jeg have en Ulykkesforsikring eller Personforsikring?

Med en Personforsikring/Ulykkesforsikring er du sikret, hvis du kommer ud for et uheld, der giver dig varige mén.Et uheld defineres som en pludselig opstået hændelse. Du har også mulighed for at få hjælp til behandlinger, du har brug for efter ulykken.Erstatningen for en ulykke, som resulterer i smerter og helbredsmæssige problemer, er for de fleste kun et plaster på såret. En pose penge kan ikke fjerne daglige smerter, men det kan give dig større økonomisk frihed og hjælp til hjælpemidler, medicin og behandling, der kan forbedre din livskvalitet.

Hvad er forskellen på en Ulykkesforsikring og en Personforsikring?

En Personforsikring er det samme som en Ulykkesforsikring.Fra 1. juni 2023 kan du ikke længere købe en Ulykkesforsikring hos IDA Forsikring. Du kan i stedet købe en tilsvarende Personforsikring.Har du i forvejen en Ulykkesforsikring, beholder du den på dine eksisterende vilkår, indtil du selv vælger at skifte til den nye Personforsikring. Sådan dækker IDA Forsikrings Personforsikring Sådan dækker IDA Forsikrings Ulykkesforsikring (til dig, der har købt din forsikring før 1. juni 2023

Hvad dækker en Personforsikring?

Fra den 1. juni 2023 kan du købe Personforsikring i stedet for Ulykkesforsikring.IDAs Personforsikring består af en grunddækning og en række supplerende tilvalgsdækninger, som du kan vælge efter behov. Med en Personforsikring er du dækket 24 timer i døgnet – på arbejdet, i hjemmet og på rejsen.Køber du en Personforsikring hos IDA Forsikring, får du altid dækket:
 • Varige mén som følge af ulykke
 • Tandskader efter ulykkestilfælde
 • Udgifter til behandlinger efter ulykke hos fx kiropraktor eller fysioterapeut
 • Dobbelterstatning for ulykker, der giver varigt mén på 30 pct. eller derover. Skal dog købes før du fylder 70 år.
Læs mere om IDA Forsikrings Personforsikring

Hvad dækker en Ulykkesforsikring?

Hvis du har købt din forsikring før den 1. juni 2023, har du en Ulykkesforsikring. Har du købt din forsikring efter 1. juni 2023, er din forsikring en Personforsikring.IDAs Ulykkesforsikring består af en grunddækning og en række supplerende tilvalgsdækninger, som du kan vælge efter behov. Med en Ulykkesforsikring er du dækket 24 timer i døgnet – på arbejdet, i hjemmet og på rejsen.Har du købt en Ulykkesforsikring hos IDA Forsikring, får du altid dækket:
 • Varige mén som følge af ulykke.
 • Tandskader efter ulykke.
 • Udgifter til behandlinger efter ulykke – fx til kiropraktor eller fysioterapeut.
Læs mere om IDA Forsikrings Ulykkesforsikring

Hvad betyder varigt mén efter en ulykke?

For at få erstatning fra din Personforsikring/Ulykkesforsikring, skal du være udsat for en ulykke, og ulykken skal give varige mén på minimum 5 pct.Varige mén betyder, at du har daglige, helbredsmæssige problemer, og at disse ikke forsvinder ved behandling.En ulykke er defineret som en pludselig opstået hændelse. En ulykke kan både være forårsaget af andre, som eksempelvis skub eller påkørsel, men du kan også få varige mén efter fx sportsskader, vrid, snublen eller fald.

Hvordan fastgøres min méngrad?

Hvor stor en erstatning, du kan få fra din Personforsikring/Ulykkesforsikring ved en ulykke, afgøres ved at fastlægge din méngrad.IDA Forsikring udregner din méngrad, når din tilstand efter ulykken er stabil, og dine følger kan bestemmes. For at udregne din erstatning bruger vi en méntabel.Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som fastlægger de enkelte méngrader. AES vurderer fx, at ”tab af synet på et øje” giver en méngrad på 20 pct., imens ’tab af tommelfinger på højre hånd’ giver en mengrad på 25 pct.Se de forskellige méngrader i IDA Forsikrings méntabel

Hvordan bliver erstatningen for fysisk og psykisk varigt mén beregnet?

Det er ménets omfang, der afgør erstatningens størrelse. Erstatning for varigt mén udbetales som en procentdel af forsikringssummen svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et engangsbeløb.Varigt mén bliver fastsat efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel på det tidspunkt, hvor tilstanden er stabil og varig.

Hvornår kan jeg få forhøjet erstatning fra Personforsikringen/Ulykkesforsikringen efter en ulykke?

Hvis du har en méngrad på 30 pct. eller derover, kan du få udbetalt dobbelt erstatning.Du har desuden ret til en højere erstatning ved tab eller amputation af en legemsdel som fx en arm eller et ben eller ved tab af syn eller hørelse på et i forvejen raskt øje/øre. Sådan dækker IDA Forsikrings Personforsikring Sådan dækker IDA Forsikrings Ulykkesforsikring (til dig, der har købt din forsikring før 1. juni 2023

Hvad er Strakserstatning, og i hvilke tilfælde kan jeg få Strakserstatning?

Strakserstatning giver erstatning med det samme ved visse knoglebrud som følge af en ulykke. Så får du et økonomisk plaster på såret og mulighed for at gøre hverdagen nemmere efter din skade. Strakserstatning er et tilvalg til din Personforsikring/Ulykkesforsikring.Strakserstatning dækker også helt eller delvist overrevet korsbånd og total overrevet akillessene. Vær opmærksom på, at Strakserstatning ikke dækker menisklæsion hvis du har Personforsikring.Gå til Min Side for at købe tilvalget Strakserstatning

Hvem er dækket af Personforsikringen/Ulykkesforsikringen?

Personforsikringen/Ulykkesforsikringen dækker forsikringstager - det vil sige dig, som tegner forsikringen.En særlig fordel ved IDA Personforsikring/Ulykkesforsikring er, at din kæreste, ægtefælle og/eller hjemmeboende børn over 18 år også kan tegne forsikringen - også selvom du ikke gør. Har du børn under 18 år, kan du købe en Børneforsikring.Køber du forsikringen gennem vores online forsikringsberegner, skal du huske at tilføje de personer, som du ønsker at forsikre.Få et tilbud via IDA Forsikrings forsikringsberegner

Er mit barn dækket af min Personforsikring eller Ulykkesforsikring?

Nej, det er dit barn ikke. Vi anbefaler, at du forsikrer dit barn med en Børneforsikring. Du skal tegne en Børneforsikring for hvert barn. Læs mere om IDA Forsikrings Børneforsikring

Forsikring af hjemmeboende børn over 18 år

Hvis dine børn er over 18 år, skal de tegne en Personforsikring voksen.Læs mere om Personforsikring til voksne

Hvor dækker en Personforsikring/Ulykkesforsikring?

Din Personforsikring/Ulykkesforsikring følger dig, uanset hvor du befinder dig.Du er dækket:
 • På fast bopæl, midlertidigt ophold og rejser i Norden, Grønland og Færøerne.
 • Under rejser og midlertidigt ophold i EU/EØS-landene i op til 12 måneder. Det skal aftales med IDA Forsikring, hvis der ønskes dækning udover de 12 måneder.
 • Under rejse og midlertidigt ophold i resten af verden i op til 12 måneder.
Kommer du ud for en ulykke, der er omfattet af din Personforsikring/Ulykkesforsikring, er en lægeundersøgelse i udlandet dækket af din forsikring.IDA Forsikring kan kræve, at du tager til lægeundersøgelse i Danmark for at kunne regne erstatningen ud. I så fald dækkes transportudgifter og ophold ikke af Personforsikringen/Ulykkesforsikringen - der skal du have en Rejseforsikring.Vi kan ligeledes kræve, at behandlinger af din skade skal finde sted i Danmark.Hvis du får foretaget en tandbehandling i udlandet, skal du selv lægge ud, og derefter sende dokumentation for udgifterne til IDA Forsikring, når du kommer hjem. Det er en forudsætning, at Tryg Skade forinden har godkendt din ulykke.Anmeld skade til Tryg

Hvordan er jeg dækket af min Ulykkesforsikring/Personforsikring ved tandskader?

Hvis du falder og slår en tand ud eller på anden vis har behov for behandling hos en tandlæge efter en ulykke, dækker din Personforsikring/Ulykkesforsikring rimelige og nødvendige udgifter.Har du Ulykkesforsikring købt FØR 1.6.2023, dækker forsikringen dog ikke tandskader opstået i forbindelse med udøvelse af boksning eller andre kampsportsgrene.Erstatningen kan nedsættes, hvis du inden ulykken i forvejen har haft problemer med dine tænder. Det kan fx være sygdom, forringet tilstand i tandproteser, slid, rodbehandling, mm.

Hvordan er jeg dækket af min Personforsikring ved Tyggeskader?

Tyggeskade er et tilvalg til din Personforsikring/Ulykkesforsikring og dækker dig, hvis du får tyggeskader på dine tænder ved spisning.Har du købt din Personforsikring efter 1.6.2023, gælder følgende: Tyggeskade dækker max 50 pct. af rimelige og nødvendige udgifter for tandbehandling for skade sket på tænder under spisning – for eksempel, hvis du knækker en tand. Forsikringen dækker én endelig behandling.Har du købt din Ulykkesforsikring før 1.6.2023, gælder følgende: Tyggeskade dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, når skaden er sket på tænder ved spisning på grund af en fremmed genstand i maden. Vi kan forlange, at du indsender genstanden, der forårsagede skaden. Gå til Min Side for at købe tilvalget Tyggeskade

Hvilke tilvalg til min Personforsikring kan jeg købe?

Vil du gerne være endnu bedre stillet, hvis du kommer ud for et uheld? Du kan fx supplere din Personforsikring med følgende tilvalgsdækninger:
 • Omsorg (for voksne fra 18-69 år): Giver mulighed for økonomisk kompensation ved hospitalsindlæggelse, fx hjælp til rengøring og pleje i hjemmet, samt transportudgifter
 • Tandbehandling: Dækker udgifter til almindelig tandbehandling med op til 20.000 kr. om året. Egenbetaling udgør 500 kr. pr behandling.
 • Sygdom (studie): Giver dig en udbetaling ved visse kritiske sygdomme.
 • Sundhed (studie): Med dækningen Sundhed får du med en lægehenvisning hurtigere adgang til udredning og behandling på privathospital.
 • Omsorg (studie): Hvis du er studerende, kan du købe tilvalget Omsorg og få udbetalt et beløb, hvis du skal indlægges i mere end 5 dage, samt dækning af rengøringshjælp og pleje i hjemmet.
Læs mere om hvilke tilvalgsdækninger, du kan købe

Hvilke tilvalg kan jeg købe til min Ulykkesforsikring?

Ønsker du at udvide din Ulykkesforsikring købt før 1. juni 2023, tilbyder IDA Forsikring en række tilvalgsdækninger. Hvis du har købt din forsikring efter 1. juni 2023, skal du læse om tilvalg til Personforsikringen.Har du en Ulykkesforsikring købt før 1. juni 2023, kan du fx købe disse tilvalg:
 • Farlig sport: til dig, der dyrker sport, hvor du er i høj risiko for at komme til skade – fx motorsport, kampsport og kitesurfing.
 • Strakserstatning: du får udbetalt et engangsbeløb, hvis du fx får et knoglebrud eller overrevet korsbånd.
 • Tyggeskader: du får dækket udgifter til tandlægen, hvis du tygger i en fremmed genstand og ødelægger en tand.
 • Udvidet varigt mén: du får en højere erstatning, hvis du får varige mén efter en ulykke. Erstatningen fordobles, hvis du får en méngrad på over 30 pct.
Læs mere om tilvalgsdækninger til Ulykkesforsikring

I hvilke tilfælde dækker tilvalget Omsorg på min Personforsikring?

Omsorg er et tilvalg til Personforsikring Voksen som dækker dig ved ulykkestilfælde og ved sygdomme, hvis dækningen Sygdom er tilvalgt. Omsorg gør livet lettere for dig, hvis du kommer til skade og skal indlægges eller får behov for pleje i hjemmet.Med Omsorg får du hospitalskompensation på 300 kr. om dagen, efter du har været indlagt på hospitalet i 5​ sammenhængende dage​. Det kan fx hjælpe dig med at betale udgifter til forplejning i forbindelse med din indlæggelse. Du får desuden dækket:
 • Rengøringshjælp (op til 20 timer)​
 • Pleje i hjemmet (op til 20 timer)
Tilvalget Omsorg er ikke en mulighed for dig, der har købt IDAs Ulykkesforsikring før 1. juni 23. Ønsker du tilvalget, skal du opgradere din forsikring til IDAs Personforsikring ved at kontakte IDA Forsikring.Log på Min Side og tilkøb Omsorg til din Personforsikring

Hvad dækker tilvalget Tandbehandling på min Personforsikring?

Tandbehandling er et tilvalg til din Personforsikring voksen eller senior købt efter 1.6.2023. Er du studerende, kan du også købe Tandbehandling som tilvalg.Tandbehandling dækker udgifter til almindelig tandbehandling med op til 20.000 kr. om året. Egenbetaling udgør 500 kr. pr behandling.Tandbehandling er ikke en del af IDAs Ulykkesforsikring købt før 1. juni 23. Hvis du vil skifte til Personforsikringen, skal du kontakte IDA Forsikring.Log på Min Side og tilkøb Tandbehandling

Hvad dækker tilvalget Sygdom i IDAs Personforsikring?

Sygdom er et tilvalg, som du kan købe til din Personforsikring/Ulykkesforsikring. Med Sygdom får du økonomisk kompensation, hvis du bliver ramt af en række sygdomme. Har du en Personforsikring købt efter 1. juni 2023, kan du købe Sygdom som tilvalg til din Personforsikring voksen eller studerende. Køber du tilvalget Sygdom til din Personforsikring studerende, får du også dækningen Kritisk sygdom indtil du fylder 30 år. Med tilvalget Kritisk sygdom får du udbetalt et engangsbeløb, hvis du bliver ramt af visse kritiske sygdomme.Du kan se en liste over dækkede sygdomme i punkt 4 af forsikringsbetingelserne.Se betingelserne for PersonforsikringHvis du har Ulykkesforsikring købt før 1. juni 2023, kan du købe Sygdom som tilvalg til din Personforsikring voksen eller studerende. Du kan desuden tilkøbe tilvalget Kritisk sygdom, hvor du kan få udbetalt et engangsbeløb, hvis du bliver ramt af visse kritiske sygdomme.Se betingelserne for Ulykkesforsikring

Hvordan dækker Personforsikringen/Ulykkesforsikringen ved dødsfald?

Personforsikringen/Ulykkesforsikringen dækker, hvis du afgår ved døden som direkte følge af et ulykkestilfælde, og dødsfaldet sker indenfor et år efter ulykken.Hvor stort et beløb, dine efterladte får udbetalt fra IDAs Personforsikring/Ulykkesforsikring i forbindelse med dødsfald, afhænger af forsikringssummen på din forsikring.Forsikringssummen på din Personforsikring/Ulykkesforsikring fremgår af den aftale, du har indgået med IDA Forsikring. Du kan se den på Min Side.Dine efterladte får dog som minimum altid udbetalt et beløb på 50.000 kr.Hvis der før dødsfaldet er udbetalt en erstatningssum, bliver dette beløb fratrukket, før der modtages erstatning for et dødsfald.Få et overblik over dine aftaler på Min Side

Hvordan dækker min Personforsikring/Ulykkesforsikring ved farlig sport?

Farlig sport dækker dig, hvis du kommer ud for en ulykke, når du udøver farlig sport i din fritid. Farlige sportsgrene dækker over aktiviteter, hvor der potentielt er en større risiko for, at du kommer til skade.Dækningen Farlig sport dækker ulykker ved træning eller deltagelse i fx:
 • Enhver form for motorløb
 • Kampsportsgrene som boksning og karate
 • Bjergbestigning eller rappelling på bjergside
 • Faldskærm af alle arter, hanggliding, svæveflyvning og drageflyvning
 • River rafting
Har du købt din forsikring efter 1. juni 2023, har du en Personforsikring, hvor dækning ved farlige sportsgrene er inkluderet – også på rejsen. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke er dækket ved deltagelse i særligt farlige ekspeditioner af vores Rejseforsikring*..Har du købt din forsikring før 1. juni 2023, har du en Ulykkesforsikring. Her skal du købe tilvalgsdækningen Farlig sport for at være dækket. Tilvalget Farlig sport dækker også på rejsen. Du skal vælge tilvalgsdækningen 'Farlig sport', hvis du er medlem af en forening eller klub og dyrker ekstremsport. Dyrker du farlig sport uden at være medlem af en klub eller forening, er du dækket af Ulykkesforsikringen.Hvis du professionelt dyrker en farlig sport – defineret som at du er en udøver, som er på kontrakt eller på anden måde tjener penge på din sport, skal du sørge for at din beskæftigelse er anført korrekt.Administrér dine personlige data på Min Side*Dog er du ikke dækket af vores Rejseforsikring ved deltagelse i ekspeditioner til steder, som er defineret som særlige områder, hvor det kræver en særlig tilladelse at færdes, og/eller hvor vejret er ekstremt. Et eksempel kunne være en tur over indlandsisen.Log på Min Side for at tilføje Farlig sport til din forsikringEr du i tvivl om noget vedrørende farlig sport, og hvordan du er dækket, er du velkommen til at kontakte IDA Forsikring.Kontakt IDA Forsikring

Indholdsfortegnelse

Hvorfor skal jeg have en Ulykkesforsikring eller Personforsikring?

Hvad er forskellen på en Ulykkesforsikring og en Personforsikring?

Hvad dækker en Personforsikring?

Hvad dækker en Ulykkesforsikring?

Hvad betyder varigt mén efter en ulykke?

Hvordan fastgøres min méngrad?

Hvordan bliver erstatningen for fysisk og psykisk varigt mén beregnet?

Hvornår kan jeg få forhøjet erstatning fra Personforsikringen/Ulykkesforsikringen efter en ulykke?

Hvad er Strakserstatning, og i hvilke tilfælde kan jeg få Strakserstatning?

Hvem er dækket af Personforsikringen/Ulykkesforsikringen?

Er mit barn dækket af min Personforsikring eller Ulykkesforsikring?

Forsikring af hjemmeboende børn over 18 år

Hvor dækker en Personforsikring/Ulykkesforsikring?

Hvordan er jeg dækket af min Ulykkesforsikring/Personforsikring ved tandskader?

Hvordan er jeg dækket af min Personforsikring ved Tyggeskader?

Hvilke tilvalg til min Personforsikring kan jeg købe?

Hvilke tilvalg kan jeg købe til min Ulykkesforsikring?

I hvilke tilfælde dækker tilvalget Omsorg på min Personforsikring?

Hvad dækker tilvalget Tandbehandling på min Personforsikring?

Hvad dækker tilvalget Sygdom i IDAs Personforsikring?

Hvordan dækker Personforsikringen/Ulykkesforsikringen ved dødsfald?

Hvordan dækker min Personforsikring/Ulykkesforsikring ved farlig sport?

Overblik

Personforsikring

Få overblik over dækninger med IDA Forsikrings Personforsikring.

Læs mere og køb

Spørgsmål & svar

Få hjælp til din Personforsikring

Få svar på de mest stillede spørgsmål om IDA Forsikrings Personforsikring, dækninger og tilvalg.

Læs mere

Kontakt

Ring eller skriv til IDA Forsikring

Har du spørgsmål til dine forsikringer, eller vil du købe en forsikring?

Telefon:

70 21 01 91

Kontakt os