Naturskaderådet har afgjort, hvor der har været stormflod

Det er nu afgjort i hvilke områder, der har været stormflod 20. og 21. oktober 2023. Områderne kan udvides de kommende dage.

Stormflod: sådan søger du om erstatning
Naturskaderådet udpeget de steder i Danmark der 20. og 21. oktober 2023 blev ramt af stormflod, og det har afgørende betydning for, hvem der har ret til erstatning.Det fremgår Naturskaderådets hjemmeside.Det drejer sig om følgende områder:
  • Jyllands kyst fra den dansk-tyske grænse i syd til Snoghøj/Den gamle Lillebæltsbro i nord inklusive Als og øerne i Lillebælt
  • Kysten af Vestfyn fra Den gamle Lillebæltsbro mod syd og den syd-fynske kyst mod øst indtil Svendborgsundbroen og videre afgrænset ved dæmningen/broen via Siø til Langeland. Den sydlige halvdel af Langeland – fra Rudkøbing hhv. Spodsbjerg mod syd, samt hele det sydfynske øhav
  • Lollands sydkyst fra Albuen til Hasselø, Falsters sydlige vestkyst op til Hasselø, Falsters østkyst mod nord til Stubbekøbing. Møn. Sjællands østkyst mod nord fra Kalvehave til Avedøre Holme
  • Bornholm
"Naturskaderådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført," siger Torben Weiss Garne, underdirektør i F&P. 

FAKTA

Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring. Og du skal anmelde skaderne elektronisk på www.naturskaderaadet.dk/ Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om even-tuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

Overblik

Husforsikring

Få overblik over IDA Forsikrings Husforsikring.

Læs mere og køb

Spørgsmål & svar

Få hjælp til din Husforsikring

Få svar på de mest stillede spørgsmål om IDA Forsikrings Husforsikring, dækninger og tilvalg.

Læs mere

Kontakt

Ring eller skriv til IDA Forsikring

Har du spørgsmål til dine forsikringer, eller vil du købe en forsikring?

Telefon:

70 21 01 91

Kontakt os