Sundhedsforsikring til erhverv

Med en Sundhedsforsikring får dine medarbejdere hurtig adgang til kompetent behandling ved sygdom, ulykke eller mindre helbredsproblemer. Der er derfor ingen grund til bekymringer om lange ventelister.

Dækning til familien

Dækning til familien

Har du en ægtefælle/sambo, børn mellem 1 og 21 år samt børn i alderen 21-27 år kan de medforsikres.

Kort vej til behandling

Kort vej til behandling

Du er garanteret hurtig adgang til hjælp og rådgivning indenfor forundersøgelse, behandling og pleje.

Gladere medarbejdere

Gladere medarbejdere

Forsikringen sikrer bedre trivsel og større medarbejdertilfredshed.

Vidste du at...?

  • investerer du i en Sundhedsforsikring, er der 11% lavere risiko for langvarigt sygefravær? (kilde Forsikring & Pension).
  • virksomheder med en Sundhedsforsikring har i gennemsnitligt en uges mindre sygefravær? (kilde Forsikring & Pension).

Det er derfor en rigtig god idé for både din virksomhed og dine ansatte at købe en Sundhedsforsikring (Erhvervsforsikring sundhed).

Forsikringen dækker

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Sundhedsforsikring
Altid med

Forsikringen dækker forundersøgelse, operation og efterbehandling på privat eller offentligt sygehus. 

Du har mulighed for at få undersøgelse og eventuel behandling af en speciallæge. 

Du er sikret forundersøgelse eller behandling inden for ti hverdage - enten gennem det offentlige eller det private behandlingssystem.

Forsikringen dækker behandling hos psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut og diætist. 

Har du fået en behandling, som kræver efterfølgende hjemmehjælp eller sygepleje, kan du få dækket udgifterne af forsikringen. 

Du får dækket udgifterne til medicin i forbindelse med hospitalsophold. 

Forsikringen dækker udgifter til genoptræning i forbindelse med et behandlingsforløb.  

Dansk Sundhedssikring har læger og sygeplejerske tilknyttet, som rådgiver om helbredsmæssige problemer. Viser det sig, at din skade ikke er dækket af forsikringen, vil du hurtigst muligt blive hjulpet videre med et behandlingsforløb i offentligt regi. 

Tilvalg

Som supplement til basisdækningen kan du vælge Misbrug- og afvænningsdækning. ​Med denne tilvalgsdækning får du dækket udgifter til behandling af alkohol- eller stofmisbrug.