Spørgsmål: Ejerskifteforsikring

Hvad betyder skjulte skader? Hvilke skader kan du få dækket, og hvor lang tid dækker ejerskifteforsikringen?

Find ud af, hvad en Ejerskifteforsikring er, og få gode råd og vejledning om, hvad du skal gøre før, under og efter skaden er sket. 

Vær opmærksom på, at IDA ikke udbyder Ejerskifteforsikring. Ønsker du at få et tilbud på en Ejerskifteforsikring, kan du i stedet kontakte vores samarbejdspartner FRIDA Forsikring Agentur. 

Få svar

Den primære forskel er, at Husforsikringen dækker skader, der evt. opstår, efter du har overtaget huset. Hvis dit hus fx har fået skader i forbindelse med storm eller voldsom regn, er det Husforsikringen, som dækker. Ejerskifteforsikringen dækker derimod skader, der var på huset, før du overtog det. Det kan fx være ulovlige vvs- eller elinstallationer.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ejerskifteforsikringen dækker udbedring af skjulte skader på huset, når definitionen på skadebegrebet er opfyldt. Derefter bliver det lidt teknisk, men i følge Folketinget (som har defineret, hvad forsikringen skal dække) er begrebet opfyldt, når huset har

  • Brud
  • Lækage
  • Deformering
  • Svækkelse
  • Revnedannelse

eller andre fysiske forhold, der nedsætter husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder og i almindelig god vedligeholdelsesstand. 

Det er en betingelse, at skaden er til stede på overtagelsestidspunktet. Tagskader, sætningsskader og ulovlige el- og VVS-installationer er nogle af de mest typiske skader, vi oplever på Ejerskifteforsikringer.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Der er en række forhold, som du ikke kan få dækning for. De grundlæggende undtagelser er forhold, der er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten, skader der opstår på grund af alder, almindeligt slid eller dårlig vedligeholdelse samt allerede planlagte renoveringer.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Skader, som ikke er beskrevet i boligens tilstands- eller elinstallationsrapport, kategoriseres som skjulte. Her er en Ejerskifteforsikring behjælpelig, fordi den netop dækker skjulte skader. Uden en Ejerskifteforsikring skal du selv dække de udgifter, som er forbundet med udbedringen af de skjulte skader. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du kan vælge en fem-årig eller en ti-årig dækning. Vælger du den fem-årige, har du mulighed for at forlænge forsikringens løbetid med yderligere fem år senest fem dage inden, aftalen udløber. Husk, at det er billigere at tegne en ti-årig dækning frem for at forlænge dækningen, der som udgangspunkt varer fem år.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Nej, det gør den ikke. Det er en udbredt myte, som desværre lever på nettet og blandt organisationer og virksomheder, der dagligt rådgiver om Ejerskifteforsikringer. En Ejerskifteforsikring dækker kun skjulte mangler, hvis den udløser en skade, eller der er en nærliggende risiko for, at den vil medføre en skade, som nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende bygninger af samme stand og alder.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Alle forsikringsselskaber har som udgangspunkt den samme grunddækning på en ejerskifteforsikring, da Folketinget har besluttet, hvad den skal dække. Det er uanset om du vælger, at dækningen skal gælde fem eller ti år. Nogle selskaber tilbyder dog tillægsdækninger til ejerskifteforsikringen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Det er forskelligt fra selskab til selskab. Det er derfor en god ide at indhente flere tilbud. Her er det ikke kun vigtigt at sammenligne prisen, men også hvilke klausuler, de enkelte selskaber eventuelt har tilføjet i forbindelse med den konkrete hushandel.

Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af prisen i det tilbud, som ejendomsmægleren lægger sammen med købsaftalen. Som køber har du ret til at indhente andre tilbud og vælge et andet forsikringsselskab. Vælger du en dyrere ejerskifteforsikring, er sælger dog kun forpligtet til at betale halvdelen af det tilbud, som mægleren afgav. 

IDA Forsikring tilbyder ikke EjerskifteforsikringØnsker du at få et tilbud på en Ejerskifteforsikring, kan du i stedet kontakte vores samarbejdspartner FRIDA Forsikring Agentur. 
Fik du svar på dit spørgsmål?

Nej, det behøver du ikke. Du kan sagtens vælge at have ejerskifteforsikringen i et selskab og dine øvrige forsikringer i et andet.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, forsikringen er både til gavn for både sælger og køber.

Læs videre og find ud af, hvorfor: 

Sælger kan købe sig fri fra det 10-årige sælgeransvar ved at få udarbejdet og fremlægge en tilstandsrapport, en eleftersynsrapport og et bindende tilbud på en ejerskifteforsikring. Tilbuddet skal fremlægges for køber, inden købsaftalen underskrives, og sælger skal tilbyde at betale halvdelen. 

Køber kan sikre sig mod uforudsete udgifter som skader, der ikke fremgår af tilstandsrapporten. Køber kan tegne en Ejerskifteforsikring for en 5- eller en 10-årig periode. Som køber er man ikke forpligtet til at tegne en forsikringen, men det er en rigtig god idé. Alternativt står man selv med risikoen.

En ejerskifteforsikring beskytter dig mod ubehagelige økonomiske overraskelser i forbindelse med et huskøb. Køberdu ikke en Ejerskifteforsikring, hænger du selv på hele regningen, hvis du skal udbedre skader.

Fik du svar på dit spørgsmål?