Ejerskifteforsikring

Når du er faldet for drømmehuset, har du sikkert mere travlt med at overveje, hvordan dit nye hjem skal indrettes frem for at spekulere over, om du skal tegne en Ejerskifteforsikring. 

Ikke desto mindre er det en rigtig god idé at sætte sig ind i, hvordan du er dækket, hvis der en dag viser sig at være skjulte skader på huset. Ejerskifteforsikringen kan ikke tegnes gennem vores online forsikringsberegner, da den udbydes af vores samarbejdspartnere FRIDA Forsikring eller Tryg Forsikring.

Ønsker du at få et tilbud på ejerskifteforsikringen, skal du derfor enten kontakte FRIDA Forsikring eller Tryg Forsikring. Du finder kontaktoplysningerne i boksen til højre. 

Undgå bekymringer

Undgå bekymringer

Forsikringen dækker udbedring af skjulte skader, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Få dækning 5 eller 10 år

Få dækning 5 eller 10 år

Du vælger selv om du ønsker, at forsikringen skal dække i 5 eller 10 år. 

Fordel for begge parter

Fordel for begge parter

Det er attraktivt for både sælger og køber at tegne en ejerskifteforsikring.

Forsikringen dækker

Ejerskifteforsikring
Dækning

Er der aktuelle skader på boligen, når du overtager den? Eller er der fysiske forhold ved boligen, som udgør en risiko for, at der senere hen vil opstå skader? Så vil Ejerskifteforsikringen dække. For at forsikringen skal dække, er det dog et krav, at skaderne er tilstede eller konstateres på den dag, hvor du skal overtage boligen, og at de ikke står anført i tilstandsrapporten.  

Forsikringen dækker udbedring af skjulte skader. Skjulte skader defineres som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse eller fysiske forhold ved bygningen, der nedsætter dens værdi eller brugbarhed nævneværdigt.   

Forsikringen dækker udbedring af manglende VVS-installationer. Er installationernes funktion væsentligt nedsat, vil forsikringen også dække. 

Viser det sig, at huset indeholder ulovlige VVS-installationer, som ikke er anført i tilstandsrapporten, har du mulighed for at få dækning af forsikringen. Forsikringen sikrer, at de ulovlige installationer bliver gjort lovlige. Dog er der kun dækning, hvis installationen var ulovlig på opførelses- og udførelsestidspunktet og på tidspunktet for anmeldelse af skaden.

Ejerskifteforsikringen dækker udbedring af manglende elinstallationer, eller hvis deres funktion er væsentlig forringet. 

Hvis huset viser sig at indeholde ulovlige elinstallationer, som ikke bliver nævnt i elinstallationsrapporten, giver forsikringen mulighed for at få lovliggjort de ulovlige forhold. Der er dog kun dækning, hvis installationen var ulovlig på opførelses- og udførelsestidspunktet og på tidspunktet for anmeldelse af skaden.

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Ønsker du et tilbud?

Når du henvender dig til Tryg Forsikring eller FRIDA, så husk:

  • Dit fulde navn og nuværende adresse
  • Mailadresse og telefonnummer
  • Adresse på huset, du har købt
  • Købspris og evt. overtagelsesdato
  • At du er medlem af IDA
  • Husk også at vedhæfte købsaftale, tilstandsrapport og eleftersynsrapport

Spørgsmål og svar

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af skjulte skader på huset, når definitionen på skadebegrebet er opfyldt. Og her bliver det altså lidt teknisk, men da Folketinget i sin tid udformede Ejerskifteforsikringen, blev en skade defineret som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse eller ødelæggelse i bygningen eller andre fysiske forhold, der nedsætter husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder og i almindelig god vedligeholdelsesstand. Det er en betingelse, at skaden er til stede på overtagelsestidspunktet. Tagskader, sætningsskader og ulovlige el- og VVS-installationer er nogle af de mest typiske skader, vi oplever på ejerskifteforsikringer.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Der er en række forhold, som du ikke kan få dækning for. De grundlæggende undtagelser er forhold, der er nævnt i tilstands- eller eleftersynsrapporten, skader der opstår på grund af alder, almindeligt slid eller dårlig vedligeholdelse samt allerede planlagte renoveringer.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du bør købe en Ejerskifteforsikring, fordi den kan beskytte dig mod ubehagelige økonomiske overraskelser i forbindelse med et huskøb. Tegner du ikke en Ejerskifteforsikring, hænger du selv på hele regningen, hvis du skal udbedre skader.

Både til gavn for køber og sælger
En Ejerskifteforsikring er til gavn for både sælger og køber, når man indgår i en bolighandel:

Sælger kan købe sig fri fra det 10-årige sælgeransvar ved at få udarbejdet og fremlægge en tilstandsrapport, en eleftersynsrapport og et bindende tilbud på en ejerskifteforsikring. Tilbuddet skal fremlægges for køber, inden købsaftalen underskrives, og sælger skal tilbyde at betale halvdelen. 

Køber kan sikre sig mod uforudsete udgifter som skader, der ikke fremgår af tilstandsrapporten. Køber kan tegne en Ejerskifteforsikring for en 5- eller en 10-årig periode. Som køber er man ikke forpligtet til at tegne en forsikringen, men det er en rigtig god idé. Alternativt står man selv med risikoen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Skader, som ikke er beskrevet i boligens tilstands- eller elinstallationsrapport, kategoriseres som skjulte. En Ejerskifteforsikring er særdeles attraktiv, fordi den netop dækker skjulte skader. Uden en Ejerskifteforsikring skal du selv dække de udgifter, som er forbundet med udbedringen af de skjulte skader. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Nej, det behøver du ikke. Du kan sagtens vælge at have Ejerskifteforsikringen i et selskab og dine øvrige forsikringer i et andet.

Fik du svar på dit spørgsmål?