Is, sne og snerydning: Her er reglerne

Som boligejer skal du holde dit fortov fri for sne og is, så hverken du selv eller andre fodgængere kommer til skade.  

Ejer du et hus, en ejendom eller en grund skal det være sikkert både for dig selv og andre at færdes på din grund. Derfor er du ifølge loven forpligtet til: 

  • At salte eller gruse fortovet, når det er frostvejr 
  • At rydde fortovet for sne, hvis det er snevejr 
  • At fjerne store istapper og snedynger på taget, så de ikke kan falde ned og skade folk eller ting. 

Hvis en person kommer til skade, fordi du ikke har levet op til dine forpligtelser, risikerer du at skulle betale erstatning. 

Hvor skal jeg salte og rydde sne? 

Som husejer skal du som udgangspunkt salte og rydde hele fortovets bredde for sne. Har du et meget bredt fortov, kan du nøjes med en to meter bred stribe. 

Ud over fortovet kræver loven, at du rydder sne: 

  • I indkørsel og på havegangen, omkring postkasser og affaldsbeholdere, så postbuddet og skraldemænd kan komme til. 
  • På udendørs trapper  
  • På eventuelle andre fællesarealer. 

Skal jeg bruge salt eller grus? 

Du vælger selv, om du vil bruge salt eller grus.  

Grus er mere miljøvenligt end salt. 

Husk, at saltet mister sin virkning, når temperaturen er under 10 minusgrader. Faktisk har saltet allerede nedsat effekt ved minus seks grader. Ved disse temperaturer er det ideelt at bruge grus. 

Hvilke snerydningsregler gælder for veje? 

Bor du på en offentlig vej, er det kommunens pligt at rydde den.  

Bor du på en privat fællesvej, har grundejerforeningen eller du sammen med de øvrige boligejere ansvaret for at rydde vejen. Du skal fjerne sneen fra skel og ud til midten af kørebanen. 

Husk istapper og sne på taget 

Som boligejer skal du også fjerne store istapper og store snedynger på taget, der kan falde ned og forårsage ulykker. Du skal også afskærme området. 

Tunge snedynger kan også medføre, at taget kollapser eller der kommer fugtskader i dit hus. 

Hvornår skal jeg salte, gruse eller rydde sne? 

Du skal rydde fortovet, så snart sneen falder.  

Du skal også rydde vejen, hvis den er privat. 

Fra mandag til lørdag skal fortov og vej være ryddet mellem klokken 7 og 22. Søndage skal fortove og veje være ryddet mellem klokken 8 og 22. 

Bor du på en vej, der er ekstra befærdet – fx ved en svømmehal, biograf e.lign. - skal du også rydde sne efter klokken 22. 

Du behøver ikke tage hjem fra arbejde for at rydde sne – husk blot at gøre det så snart du kommer hjem. 

Selvom du er på ferie, er det stadigvæk dit ansvar at rydde sne og salte. Lav en aftale med din nabo, et familiemedlem eller ven om at hjælpe med snerydningen, hvis det begynder at sne eller bliver frostvejr, mens du er bortrejst. 

Hvad sker der, hvis en fodgænger falder på mit fortov? 

Hvis du ikke overholder reglerne for snerydning, og en fodgænger falder og fx brækker benet eller får en hjernerystelse, skal du som udgangspunkt betale erstatning.  

Har du en husforsikring med husejeransvar, dækker den i tilfælde af, at du bliver mødt med et erstatningskrav.  

Log på Min Side og tjek, om din husforsikring har husejeransvar 

Køb Husforsikring 

Hvad sker der, hvis jeg selv kommer til skade på min grund pga sne eller is på min egen grund?

Din husforsikring dækker ikke, hvis du som husejer kommer til skade i forbindelse med fjernelse af sne og is.  

Du skal her sikre dig selv med en Personforsikring/Ulykkesforsikring. 

Læs om Ulykkesforsikring (købt før 1.6.2023)

Læs om Personforsikring (købt fra 1.6.2023) 

Hvad sker der, hvis mit hus får skader på grund af sne eller is? 

Får dit hus skader på grund af sne eller is, kan du få hjælp af din husforsikring. Vejrskade dækker ved snetryk, sneskred og tøbrud. 

Vil du også være dækket ved fygesne på loftet? Så skal du tilkøbe dækningen Udvidet vandskade. 

Log på Min side og tjek din husforsikringer og dine tilvalg 

Køb Husforsikring