Vilkår for køb

Her kan du læse, om de vilkår der gælder, når du køber forsikringer gennem IDA Forsikring.

Læs mere om afgifter, gebyrer og beregning her

Fortrydelsesret (private forsikringer)

Du har ret til at fortryde dit køb af en privat forsikring. Fortrydelsesretten er afhængig af tre situationer:
  1. Du har talt med en af vores forsikringsrådgivere, da du købte din forsikring.
  2. Du har ikke talt med en forsikringsrådgiver, men brugt vores online forsikringsberegner, da du købte din forsikring.
  3. Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen.
Du kan eventuelt læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens §34i og 34e.

Fortrydelsesfrist

Du har altid 14 dage til at fortryde din forsikring, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, se punkt 1-3 i ovenstående afsnit.
Har du talt med en af vores forsikringsrådgivere, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
a. Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
b. Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten.
Ved fjernsalg (det vil sige, at du har købt forsikringen online) starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:a. Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
b. Når du enten via mail eller brev har modtaget de oplysninger, vi har pligt til at give dig.
Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under ovenstående. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringer i form af en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes.Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis din forsikring træder i kraft mandag den 1., og du først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Særligt omkring Brandforsikringer

Vi gør opmærksom på, at for brandforsikringer for din villa, fritidshus eller ejendom er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed §60, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.

Sådan fortryder du

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb.
Du kan give os besked enten pr. brev eller mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.
Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til:IDA Forsikring
Kalvebod Brygge 31
1780 København V
Eller du kan fortryde pr. mail Skriv til os

Oplysning om rådgivning

IDA Forsikring kan yde rådgivning om de solgte forsikringer.

Oplysning om aflønning

Alle medarbejdere i IDA Forsikring er aflønnet ved fast løn. Vi udbetaler hverken salgsbonus eller salgsprovision.

Betaling og Betalingsservice

Du betaler for dit køb via idaforsikring.dk ved at indtaste bankoplysningerne til den konto, som du ønsker forsikringen skal betales fra. Beløbet bliver hævet fra din konto, når forsikringen starter.Når du køber forsikringer via idaforsikring.dk, bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice på det kontonummer, som du oplyser ved købet. Hvis du køber forsikringen ved møde eller samtale med vores medarbejdere eller formidlere, sker tilmelding efter aftale med dig.
Tilmeldes du ikke betalingsservice, modtager du et indbetalingskort. 

Kvittering for køb af forsikringer på idaforsikring.dk

Vi opbevarer ikke oplysningerne om dit køb på idaforsikring.dk på en måde, så du senere kan få en kopi af din kvittering. Husk derfor at gemme den kvittering som du modtager på din mailadresse, umiddelbart efter at du har bekræftet dit køb.

Start af forsikring

Forsikringerne starter på det aftalte tidspunkt. Ved køb på idaforsikring.dk dog tidligst på datoen for bekræftelse af køb.IDA Forsikring udsteder forsikringsaftalenummeret/-erne på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk.

Er du allerede dækket af andre forsikringer?

Når du køber en forsikring eller serviceydelse, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse. Har du bekræftet, at IDA Forsikring skal opsige forsikringen, gør vi dette, ellers skal du selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer og services i andre forsikringsselskaber eller hos andre udbydere.Bilforsikringer og brandforsikringer i andet selskab skal altid opsiges af IDA Forsikring.

Forudsætninger for prisen på forsikringen

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive risikooplysninger. Det er de ting, vi eller vores formidler spørger om i forbindelse med, at du beregner en pris på en forsikring. Vi bruger dem til at vurdere risikoen og fastsætte prisen og vilkår.

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan det medføre, at Tryg kan annullere din forsikring med tilbagevirkende kraft.Hvis oplysningerne ikke er rigtige, kan det føre til nedsat erstatning eller slet ingen erstatning. Dette følger af forsikringsaftaleloven. Det er derfor vigtigt, at risikooplysningerne er korrekte.

Gebyrer og afgifter

Der skal betales skadeforsikringsafgift til statskassen af prisen for skadesforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.
Miljøbidrag udgør 84 kr. om året.
På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 90 kr. Miljøbidraget går til at finansiere godtgørelsen, der betales til ejeren af en bil, der hugges op eller skrottes.Stormflods- og stormfaldsafgift udgør 60,00 kr. om året. Afgiften bliver opkrævet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra os i e-Boks eller har tilmeldt dig på Min side, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har.

Betalingsservice og girokort

  • Når du betaler gennem Betalingsservice, opkræver vi et gebyr på 9,50 kr. pr. forsikring.
  • Opkrævningsgebyret for betaling med girokort er 38,50 kr. 
  • Bliver opkrævningen ikke betalt til tiden, rykker vi for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100,00 kr. til dækning af ekstra administrationsomkostninger.
Læs mere om gebyrer og afgifter.

Dit selvbetjeningsunivers

På idaforsikring.dk kan du logge på 'Min side' - dit personlige selvbetjeningsunivers. Her kan du finde oplysninger om dine nuværende forsikringer og eventuelle skader.Log på Min side.

Persondata og cookies

Når der beregnes en pris på en forsikring, eller du køber en forsikring online, behandler vi dine oplysninger for at indgå, administrere og opfylde dine aftaler med os. Se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.Du kan læse, hvordan IDA Forsikring behandler oplysninger om dig i IDA Forsikrings persondatapolitik.Læs IDA Forsikrings persondatapolitik.Din online-pris er beregnet automatisk på baggrund af dine indtastede oplysninger om fx adresse, antal personer i din husstand og tidligere skader. Du kan altid tale med os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi har brugt, de oplysninger, du har indtastet.

Klage

Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt vores klageansvarlige.Læs mere om dine klagemulighederHvis du fortsat ikke er tilfreds, kan du også tage direkte kontakt til Tryg Kvalitetsafdeling på kvalitet@tryg.dk
Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for forsikringAnker Heegaards Gade 21572 København VTlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00www.ankeforsikring.dkEn klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.Såfremt en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.EU-kommissionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive Trygs mailadresse: tryg@tryg.dk.

Samarbejdspartnere

Vi tilbyder dig og din familie forsikringer med gode dækninger til lavere priser i samarbejde med en række forsikringsselskaber.Læs mere om vores samarbejdspartnere

Gyldighed på forsikringstilbud

Et forsikringstilbud er gyldigt i 30 dage. Tilbud på Bil- og Motorcykelforsikringer, som er beregnet uden nummerplade, er indikative priser. Det vil sige, at den endelige pris kan ændre sig, når endeligt tilbud udfærdiges med køretøjets nummerplade.

Spørgsmål & svar

Om IDA Forsikring

Læs alt det med småt om IDA Forsikring.

Læs mere

Kontakt

Ring eller skriv til IDA Forsikring

Har du spørgsmål til dine forsikringer, eller vil du købe en forsikring?

Telefon:

70 21 01 91

Kontakt os

Se fordelene:

Bliv medlem af IDA

Som IDA-medlem kan du spare op til 30 % på dine forsikringer gennem IDA Forsikring.

Bliv medlem nu