Om IDA Forsikring

IDA Forsikring er en medlemsfordel til dig og din familie om at tegne forsikringer med gode dækninger til lavere priser. Som selvstændig forening arbejder IDA Forsikring for IDAs medlemmer.

IDA Forsikring er en selvstændig forening og ledes af sin egen bestyrelse, som suverænt bestemmer produktudbud og prisniveau. Der er således ingen aktionærer, der skal have et udbytte, men derimod medlemmer, der skal rådgives.Præmierne kan holdes på et meget lavt niveau, fordi medlemmerne passer på deres ting og fordi IDA Forsikring drives særdeles effektivt. Dette understreges af et meget lavt omkostningsniveau.Som medlem køber du forsikringer gennem IDA Forsikring, mens al forsikringsrådgivning udføres af IDA Forsikrings egne rådgivere. Behandling af skader foretages af de forsikringsselskaber, vi samarbejder med: Tryg, Topdanmark, ADIS, FRIDA Forsikring Agentur og Dansk Tandforsikring.

IDA Forsikring som forsikringsformidler

Som forsikringsformidler, køber vi forsikringer via vores udvalgte samarbejdspartnere, og kan tilbyde dem billigere til vores medlemmer.Læs mere om IDA Forsikrings rolle som forsikringsformidler.

Derfor sparer du penge med IDA Forsikring

Forsikringspriser bliver bestemt af mange forhold, og gennem såkaldte gruppeordninger er der muligheder for at forhandle gode vilkår hjem på baggrund af en homogen adfærd blandt en udvalgt gruppes medlemmer. Det er fx et faktum, at IDA-medlemmer er blandt de bedste i Danmark til at passe på deres ting, og derfor kan de få billigere forsikringer.IDA Forsikring er et eksempel på en gruppeordning, hvor medlemmernes økonomiske interesser bliver varetaget gennem IDA. IDA kan simpelthen forhandle vilkår på plads for denne store gruppe, som medlemmerne ikke ville kunne gøre enkeltvis. IDA Forsikring har en stærk forhandlingskraft med over 60.000 medlemmer med familier, som har købt forsikringer. Deres adfærd afspejler sig i et liv med få forsikringsskader, og det giver lavere priser.Læs mere om hvorfor IDA Forsikring er billigere end andre.

Her skal aktionærer ikke have et overskud

I kommercielle forsikringsselskaber er der aktionærer, der skal have et overskud fra deres investering. Sådan forholder det sig ikke i medlemsordninger, som fx bliver udbudt af IDA Forsikring. Ejerkredsen er vores medlemmer, og vi skal præstere lave priser med ordentlige dækninger på vores forsikringer og ikke en gevinst til aktionærer.

Selvbetjening giver lavere omkostninger

Vores priser er også billigere end andre steder, idet IDA-medlemmer er teknologiske videnarbejdere, der er vant til at navigere i selvbetjeningsmiljøer. Vi har en online forsikringsberegner, hvor langt hovedparten af medlemmerne selv beregner og køber deres forsikringer. Det er med til at nedbringe omkostninger og samtidig skabe tilfredshed i form af tilgængelighed døgnet rundt.