Gebyrer og afgifter på din forsikring – hvorfor betaler jeg dem?

Når du tegner en forsikring, betaler du automatisk lovpligtige afgifter til staten og hjælpefonde. Her bliver du klogere på, hvorfor du skal betale dem, og hvordan de bliver beregnet.

Læs mere om afgifter, gebyrer og beregning her

Hvorfor betaler du afgifter?

Du betaler en række afgifter, når du forsikrer dig. De går både til staten og forskellige hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Afgifterne kan sammenlignes med moms, som du betaler på alle andre varer og serviceydelser.Du betaler dem derfor som et tilskud i den store statskasse, der skal hjælpe samfundet.

Hvilke afgifter er der? 

Til dine forsikringer betaler du forskellige afgifter. Dem får du overblik over her. 

Statsafgift

På bil-, knallert- og motorcykelforsikringer er der en statsafgift. Den fastsættes af staten og afhænger af forsikringstypen. 

Skadeforsikringsafgift 

Alle skadesforsikringer bliver opkrævet en afgift på 1,1 % af prisen. Det gælder dog ikke den lovpligtig ansvarsforsikring for køretøjer og andre forsikringer, hvor der allerede er en statsafgift. 

Naturskadeafgift 

For forsikringer med branddækning af indbo og bygninger opkræves en naturskadeafgift til Naturskaderådet. Det gælder indbo-, hus- og fritidshusforsikring. 

Afgifter på gamle biler 

Der findes også afgifter for gamle, udtjente biler. De er indført for at få de gamle biler væk fra vejen, så vi alle kan færdes mere sikkert i trafikken.
 

Hvem bestemmer afgifternes størrelse?

Det er også Folketinget, der vedtager og fastsætter størrelsen på de forskellige afgifter. 

Hvad dækker afgifterne?

Afgifter til hjælpefonde betyder, at du som forsikringstager betaler penge til en slags erstatningspulje, Den dækker udgifterne, hvis der sker store skader – eksempelvis efter storm og oversvømmelse. 

Hvordan betaler jeg afgifterne?

Du betaler afgifterne på én gang. Også selvom du betaler dine forsikringer to, fire eller tolv gange om året. Det gælder dog ikke statsafgiften, der følger opkrævningerne.Vi opkræver skadeforsikringsafgiften sammen med din præmie.Allerede afregnede afgifter tilbagebetales som hovedregel ikke ved opsigelse af en forsikring, eller hvis du skifter forsikringsselskab.

Betaler jeg andre gebyrer?

Hos IDA Forsikring betaler du for få andre gebyrer. 

IDA-medlemskab

Du betaler et mindre gebyr for at være medlem af IDA Forsikring. Gebyret er på 50 kr., som vi opkræver én gang om året. 

Garantifondsbidrag 

På hus- og indboforsikring skal du betale et bidrag til Garantifonden. Bidraget er på 40 kr. pr. år. 

Opkrævningsgebyr

Du betaler et opkrævningsgebyr på 9,50 kr. ved betalingsservice og 39.50 kr. ved girokort.

Tryg Lægehotline

Benytter du dig af Trygs Lægehotline, koster det 149 kr. pr. online konsultation.I vores faktaark 'Alt det med småt' kan du få mere at vide om de forskellige gebyrer og afgifter. 

Opsigelsesgebyr

Du kan blive opkrævet et gebyr, hvis du opsiger en forsikring, eller forsikringen udgår pga. manglende betaling.Hvis du vil opsige din forsikring, eller forsikringen udgår pga. manglende betaling i løbet af det første år, vil gebyret være på 810 kr + 74 kr. pr. bil-, MC-, campingvogn-, hus-, fritidshus- og/eller rejseforsikring.Hvis du vil opsige din forsikring eller forsikringen udgår pga. manglende betaling i løbet af det første år, vil gebyret være på 484 kr. + 74 kr. pr. indbo-, kæledyr-, børne-, person-, trailer- og/eller knallertforsikring.Hvis du vil opsige din forsikring med kort varsel (løbende måned + 30 dage), eller den udgår pga. manglende betaling efter det første år, vil gebyret være på 74 kr. pr. forsikring.

Spørgsmål & svar

Om IDA Forsikring

Læs alt det med småt om IDA Forsikring.

Læs mere

Kontakt

Ring eller skriv til IDA Forsikring

Har du spørgsmål til dine forsikringer, eller vil du købe en forsikring?

Telefon:

70 21 01 91

Kontakt os

Se fordelene:

Bliv medlem af IDA

Som IDA-medlem kan du spare op til 30 % på dine forsikringer gennem IDA Forsikring.

Bliv medlem nu