Gebyrer og afgifter

Når du tegner en forsikring, betaler du automatisk afgifter til staten og hjælpefonde. Læs videre og få yderligere information om hvordan afgifterne bliver beregnet, og hvorfor du skal betale dem. 

Læs mere om afgifter, gebyrer og beregning her
Når du køber en forsikring i Danmark, skal du betale forskellige afgifter til staten og til de hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Det er Folketinget, der vedtager og fastsætter størrelsen på de forskellige afgifter.

Hvad dækker afgifterne?

Afgifter til hjælpefonde dækker udgifter ved meget store skadesituationer som fx storme og oversvømmelser, hvor alle borgere betaler solidarisk via forsikringen. Af hensyn til trafiksikkerheden i Danmark er der også indført afgifter for at få gamle, udtjente biler væk fra vejene.

Hvordan opkræver vi afgifterne?

Vi opkræver afgifterne på en gang - også selvom du har valgt at betale dine forsikringer to eller fire gange om året. Eneste undtagelser fra denne regel er statsafgiften, der følger opkrævningerne.Pr. 1. januar 2013 blev der indført en ny afgift kaldet skadeforsikringsafgift, som afløser den tidligere stempelafgift. Vi opkræver skadeforsikringsafgiften sammen med din præmie.
  • Allerede afregnede afgifter tilbagebetales som hovedregel ikke ved en opsigelse af en forsikring, eller hvis du skifter forsikringsselskab.
  • Afgifterne kan sammenlignes med moms, som findes på alle andre varer og tjenesteydelser.
I vores faktaark 'Alt det med småt' kan du læse mere om de forskellige gebyrer og afgifter.Download og læs faktaarket 'Alt det med småt'

Andre gebyrer

IDA-medlemskab
Du betaler et mindre gebyr for at være medlem af IDA Forsikring. Gebyret ligger på 50 kr., som vi opkræver en gang om året. 
Tryg Lægehotline
Benytter du dig af Trygs Lægehotline koster det 149 kr. pr. online konsultation.

Læs mere:

Spørgsmål & svar

Om IDA Forsikring

Læs alt det med småt om IDA Forsikring.

Læs mere

Se fordelene:

Bliv medlem af IDA

Som IDA-medlem kan du spare op til 30 % på dine forsikringer gennem IDA Forsikring.

Bliv medlem nu

Kontakt

Ring eller skriv til IDA Forsikring

Har du spørgsmål til dine forsikringer, eller vil du købe en forsikring?

Telefon:

70 21 01 91

Kontakt os