Lønsikring

Havner du i den uheldige situation at blive arbejdsløs, er et økonomisk sikkerhedsnet uundværligt. Som medlem af en a-kasse har du ret til at modtage dagpenge, men supplerer du med en Lønsikring, kan du bevare op til 85 % af din løn og derved koncentrere dig om din videre karriere med tryghed i økonomien.

 

Bevar 85 % af din løn

Bevar 85 % af din løn

Køber du Lønsikringen, er du økonomisk sikret, hvis du mod forventning mister dit arbejde.   

Outplacement­forløb

Outplacement­forløb

I samarbejde med IDA får du udarbejdet et skræddersyet outplacementforløb.

Fra 33 kr. om måneden

Fra 33 kr. om måneden

Som IDA medlem får du lønsikringen til en særlig fordelagtig pris. 

IDA Forsikring tilbyder i samarbejde med Akademikernes A-kasse (AKA) en fordelagtig forsikring, som giver dig den ekstra tryghed i hverdagen. For at tegne forsikringen skal du være medlem af IDA og/eller medlem af AKA og være optagelsesberettiget i IDA. 

Du skal være mellem 18 og 57 år – dog skal forsikringen være tegnet og accepteret, inden du fylder 56 år og 11 måneder – og du skal arbejde mindst 16 timer om ugen.

Er du ikke medlem af IDA, skal du tegne forsikringen gennem AKA.

Lønsikring dækker

Lønsikringen er et ekstra sikkerhedsnet, som hjælper dig, hvis du mod forventning skulle miste dit arbejde – også hvis ledigheden skyldes sygdom eller ulykke. Det er dog vigtigt at understrege, at lønsikringen ikke dækker, hvis:

 • du selv siger op
 • har haft kendskab til din fyring eller
 • sygdommen/ulykken opstår før du har tegnet forsikringen

Lønsikringen giver dig samtidig mulighed for et outplacementforløb, hvor du sammen med en outplacementkonsulent fra IDA udarbejder en handlingsplan for din videre karriere. Handlingsplanen indeholder blandt andet vigtige informationer om krav til jobsøgning, personlig kontakt til virksomheder, aktivering af netværk samt rådgivning om jobsøgning og cv.Eksempel på hvor meget du får dækket

Tidligere/nuværende løn

40.000 kr.

Løn fratrukket Arbejdsmarkedsbidrag (AMBI)

36.800 kr.

85 % af tidligere løn fratrukket AMBI

31.280 kr.

Dagpenge (højeste sats 2017)

18.395 kr.

Beløb som du kan få i lønsikring

13.167 kr.

Anbefalet dækning ved etablering

14.000 kr.

Spørgsmål og svar

Du kan vælge en månedlig ydelse fra 2.000 kr. til 40.000 kr. Du kan dog højst få 85 % af din nuværende bruttoløn ekskl. arbejdsmarkedsbidrag. Bruttoløn er inkl. provision, bonus, fri bil og fri telefon.

Du har mulighed for løbende at justere forsikringsydelsen, når din løn ændrer sig - skriv til loensikring@topdanmark.dk.

Hvis du på ledighedstidspunktet forventer at have en månedsløn på 40.000 kr., anbefaler vi, at du køber en Lønsikring med en dækning på 14.000 kr. Du skal være opmærksom på, at det er lønnen umiddelbart forud for ledigheden, der bestemmer din maksimale dækning. Når du tegner forsikringen og vælger ydelse, er det derfor en god ide at oveveje, hvordan din løn vil udvikle sig.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Din Lønsikring gælder først seks måneder efter, du har tegnet den. Du må ikke blive arbejdsløs eller have kendskab til, at du bliver fyret i de seks måneder. Samtidig skal du have haft sammenhængende arbejde i minimum 12 måneder (beskæftigelseskravet).

Du har en selvrisikoperiode på en måned, og lønsikringen udbetales bagud. Der går derfor to måneder fra din første arbejdsløshedsdag, til du får den første udbetaling fra din forsikring.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du kan få udbetaling fra din Lønsikring i op til 36 måneder. Du kan højst få udbetalinger 12 måneder for hver arbejdsløshedsperiode. Det vil sige, at du kan være arbejdsløs tre gange i forsikringens løbetid. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Har du allerede Akademikernes A-kasse+IDA Lønsikring i dag, og ønsker at forhøje din forsikringsydelse, skal du sende en mail til Topdanmark med følgende oplysninger:

 • dit navn
 • policenr. (eller cpr.nr.)
 • hvor meget forsikringsydelsen skal forhøjes med

Vær opmærksom på, at der gælder en ny karensperiode på seks måneder på selve forhøjelsen. Så hvis du fx forhøjer forsikringsydelsen fra 28.000 kr. til 30.000 kr., er der en ny karensperiode på seks måneder på forhøjelsen på 2.000 kr.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du skal tegne og acceptere forsikringen, inden du fylder 56 år og 11 måneder – og det er et krav, at du arbejder mindst 16 timer om ugen.

Du er dækket af forsikringen til udgangen af den måned, hvor:

 • du fylder 62 år, med mindre du er blevet arbejdsløs inden da.
 • du bliver tilkendt førtidspension eller overgår til flexjob.
 • du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.
 • dit medlemskab af a-kassen ophører.
 • du ikke betaler præmien for forsikringen.
Fik du svar på dit spørgsmål?