Hvordan kan vi hjælpe?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefonen, men vidste du, at du kan klare det meste hurtigt og nemt på hjemmesiden?

Anmeld skade

Vidste du, at du med fordel kan anmelde en skade online?

Anmeld skade online

Beregn tilbud

Beregn tilbud på én eller flere forsikringer via vores online forsikringsberegner.

Beregn tilbud

Spørgsmål og svar

Her kan du finde de fleste spørgsmål og svar.

Få svar på de mest stillede spørgsmål

Se mine forsikringer

Log på 'Min side' og få overblik over dine nuværende forsikringer. 

Gå til 'Min side'

Skriv til os

Har du brug for at skrive til os vedrørende en forsikring, har du ændringer til en eksisterende forsikring eller har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svaret på? Så skriv til os her.

Vælg det emne eller den forsikring, som din henvendelse drejer sig om.

 • Bilforsikring

   Har du spørgsmål til din bilforsikring?

  Skriv til os her

 • Indboforsikring (familie)

  Har du spørgsmål til din Indboforsikring (familie)? 

  Skriv til os her

 • Rejseforsikring (årsrejse)

  Har du spørgsmål til din Rejseforsikring? 

  Skriv til os her

 • Jeg har skiftet adresse

  Du skal skrive til os, hvis du skifter adresse (husk at oplyse, om det er alle i husstanden, der flytter med). Når du har oplyst os om ændringen, sørger vi for at flytte dine forsikringer med til den nye adresse.

  Du skal også huske at melde din flytning til folkeregistret.

  Jeg har ændret adresse

  Indboforsikring (familie)
  Din indboforsikring (familie) dækker begge adresser i forbindelse med en flytning i Danmark - dog maksimalt i tre måneder fra overtagelsesdatoen af din nye bolig.

  Nyt hus?
  Du skal bestille et nyt tilbud på din Husforsikring (villa), hvis du flytter til et nyt hus.

  Du kan med fordel købe din forsikring via vores online beregner

 • Mit kilometerforbrug har ændret sig

  Prisen på din Bilforsikring afhænger af, hvor mange km du kører i din bil om året. Kører du lidt, betaler du kun lidt. Kører du mere, betaler du tilsvarende mere. Det er derfor vigtigt, at du justerer dit kilometerforbrug, hvis det ændrer sig i løbet af året. 

  For at ændre dit kilometerforbrug på din Bilforsikring, skal du oplyse os 

  • Hvor mange kilometer bilen har kørt nu (kilometerstand)
  • Hvor mange kilometer, du forventer at køre i bilen om året (ønsket kilometerforbrug)

  Derefter ændrer vi din police, så den passer.

  Mit kilometerforbrug skal ændres

 • Arv & Samlivsforsikring

  Hvem kan tegne Arv & Samlivsforsikring?
  Forsikringen kan tegnes af dig, der er medlem af IDA, og dækker hele husstanden.

  Hvad dækker forsikringen?
  Forsikringen dækker op til 10 timers juridisk rådgivning om året. Du kan ringe og få rådgivning inden for familie-, arve- og naboret. Du kan også få hjælp til udarbejdelse af en ægtepagt, et testamente mv.
  Der er ingen selvrisiko eller karensperiode for juridisk bistand.

  Forsikringen dækker også advokatbistand i tvister, som er opstået i privatlivet indenfor familie-, arve- og naboret. Det kan fx være skilsmissesager, arvesager, dødsbobehandling, nabostridigheder, forældremyndigheds- og samværsager.
  Advokatbistand i tvister/retssager dækkes med op til 1.500.000 kr. pr. skade.

  Der er en selvrisiko på 3.000 kr. pr. skade.

  Er der en karensperiode?
  Der er ingen karensperiode for juridisk rådgivning. Så snart forsikringen er trådt i kraft, kan du ringe og få advokatrådgivning.

  For tvistsager, der handler om familieret (herunder børnesager) og naboret, er der en karensperiode på 6 måneder, fra forsikringen er trådt i kraft. Hvis retshjælpsbehovet opstår i karensperioden, dækker forsikringen ikke.

  Hvem skal jeg kontakte, når jeg får brug for hjælp?
  Når du vil gøre brug af forsikringen, både ved juridisk rådgivning og advokatbistand, skal du kontakte HELP Forsikring på tlf. 39 90 09 00.

  Læs mere om Help Forsikring 

  Vi håber, det hjalp dig 

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Behandlingsforsikring

  Kan jeg købe forsikringen?
  Er du medlem af IDA, har du igennem Lån & Spar Bank mulighed for at købe en Behandlingsforsikring på særdeles favorable vilkår.

  Behandlingsforsikringen er placeret hos Mølholm Forsikring A/S. Undersøgelse og behandling sker derfor også på ét af de mange privathospitaler og private klinikker, som Mølholm Forsikring samarbejder med.

  Læs mere om Behandlingsforsikring

  Hvordan køber jeg forsikringen?
  Du køber Behandlingsforsikring ved at kontakte IDA Bank på tlf. 33 78 19 50. Du kan ikke købe forsikringen gennem vores online forsikringsberegner. 

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Børneforsikring

  Med en børneforsikring giver du dit barn en tryg start på livet. Forsikringen er gratis det første leveår.

  Ønsker du en børneforsikring, kan du købe den gennem vores online forsikringsberegner, men du er naturligvis også velkommen til at ringe til os, hvis vi skal gøre det for dig.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du gerne vil skrive til os. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Camping-/påhængsvognsforsikring

  Hvad dækker forsikringen?

  • Indbo
  • Brand
  • Tyveri
  • Hærværk

  Dækker forsikringen ansvarsskader?
  Hvis du kommer ud for et uheld, hvor andre mennesker, deres ejendele og/eller køretøj bliver beskadiget, er det bilens Ansvarsforsikring, som dækker. For bilejere er en Ansvarsforsikring lovpligtig. Du behøver derfor ikke spekulere over, om du skal købe en Ansvarsforsikring til din påhængs- eller campingvogn.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Gruppelivsforsikring

  Hvad dækker en Gruppelivsforsikring?
  Forsikringen dækker ved død, invaliditet og kritisk sygdom. Erstatning ved død og invaliditet bliver gradvist mindre, når du bliver ældre. Erstatning ved kritisk sygdom udgør 131.000 kr. (indeks 2017). Der er også tilknyttet en Gruppeulykkesforsikring til denne forsikring.

  Kan ægtefælle/samlever tegne forsikringen?
  Ja, det kan de. 

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Ejerskifteforsikring

  Har du spørgsmål til ejerskifteforsikringen eller vil du have et tilbud? Så skal du kontakte en af vores samarbejdspartnere:

  FRIDA Forsikring: ejerskifte@fridaforsikring.dk eller telefon 70 70 78 79

  Tryg Forsikring:  tryg-special@tryg.dk eller telefon 44 20 45 50

  Når du henvender dig til Tryg Forsikring eller FRIDA, så husk:

  • Dit fulde navn og nuværende adresse
  • mailadresse og telefonnummer
  • Adresse på huset, du har købt
  • Købspris og evt. overtagelsesdato
  • At du er medlem af IDA
  • Husk også at vedhæfte købsaftale, tilstandsrapport og eleftersynsrapport
  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Erhvervsforsikringer

  Har du spørgsmål til IDA Erhvervsforsikring eller ønsker du at tegne en forsikring gennem IDA Forsikring og Aon?

  Så skal du kontakte Aon på enten mail eller telefon:

  Mail: idaerhvervsforsikring@aon.dk

  Kundeservice: 70 27 77 13

  Du kan også læse mere på aon.com

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Fejl- og uheldsforsikring

  Som supplement til din indboforsikring kan du købe en fejl- og uheldsforsikring. Forsikringen dækker funktionsfejl på elektronik og pludselige hændelser. Selvrisikoen for funktionsfejl er 500 kr. og 1.000 kr. for pludselig skader.

  Har du allerede en indboforsikring og ønsker at supplere med fejl- og uheldsforsikringen, skal du blot skrive det til os.

  Jeg vil gerne have fejl- og uheld til min indboforsikring.

  Hvis du ikke har en indboforsikring, kan du købe den gennem vores online forsikringsberegner. Her tilføjer du blot 'fejl- og uheld' inden du lægger forsikringen i kurven. 

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du gerne vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hus-/fritidshusforsikring

  Hvad dækker Brandforsikringen?
  Fritidshus- og Husforsikingen indeholder en Brandforsikring (som grunddækning).
  Forsikringen dækker 

  • Brandslukning
  • Pludselig tilsodning
  • Tørkogning af kedler til rumopvarmning
  • Eksplosion
  • Sprængning af dampkedler
  • Direkte lynnedslag på forsikringsstedet
  • Nedstyrtende luftfartøjer eller dele heraf
  • Elskader (dog ikke i skjulte elkabler til brug for rumopvarmning).

  Hvad dækker en Hus- og Grundejerforsikring?
  Hus- og Grundejerforsikring er en tilvalgsdækning, som bl.a.

  • Stormskader
  • Tilfældig og pludselig udstrømning af væsker, fx fra en radiator, samt glas og sanitet (vælger du Hus- og Grundejerforsikringen, er det ikke nødvendigt at vælge Glas- og Sanitetsdækningen til din Indboforsikring (familie).
  • Husejeransvar
  • Retshjælp
  • Udvidet forsikring

  Hvad dækker udvidet forsikring?
  Dækker skader der sker ved daglig brug - taber du fx en bøtte maling på trægulvet, er udbedring af skaden dækket. Dækningen har altid en selvrisiko på 2.500 kr.

  Hvad dækker rør- & kabelforsikring?
  Dækker utætheder i skjulte rør og stikledninger samt fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning.

  Er der afskrivning på rør?
  Der er ingen afskrivning på rør - der er dog en selvrisiko på 2.500 kr., hvis dine rør er mere end 20 år gamle.

  Dækker forsikringen udlejning?
  Hvis du lejer dit fritidshus ud gennem et bureau, kan vi forsikre det. Hvis du til gengæld lejer dit fritidshus uden om et bureau, kan vi ikke forsikre det.

  Er solcelleanlæg dækket?
  Solcelleanlæg er dækket af din Husforsikring (villa). Forsikringen dækker jf. gruppe 1 i forsikringsbetingelserne. Der er dækning for bl.a. brand, storm, tyveri og hærværk. Forsikringen dækker ikke tabt strøm fra anlægget.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hundeansvarsforsikring

  Hvad dækker en Hundeansvarsforsikring typisk?

  • Erstatningsansvar, hvis din hund fx bider andre mennesker eller dyr.
  • Erstatningsansvar, hvis din hund forårsager skade på andres ejendele.

  Har jeg brug for en Udvidet Hundeansvarsforsikring?
  En Udvidet Hundeansvarsforsikring er nødvendig, hvis du skal gå til hundetræning, udstilling eller agility. Her er risikoen for bid større, når der er mange mennesker og hunde samlet.

  Tilbyder IDA Forsikring Hundesygeforsikring/livsforsikring?
  IDA Forsikring tilbyder ikke denne type forsikring. Vi anbefaler, at du kontakter vores samarbejdspartner Tryg Forsikring på 70 11 20 20 og får et tilbud.

  Bemærk, at den lovpligtige ansvarsforsikring er en del af pakken på en Hundesygeforsikring.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Lønsikring

  Hvad er en Lønsikring?
  IDA Forsikring tilbyder i samarbejde med Akademikernes A-kasse (AKA) en forsikring, som giver dig den ekstra tryghed i hverdagen. Som medlem af en a-kasse har du ret til at modtage dagpenge, men supplerer du med en Lønsikring, kan du bevare op til 85 pct. af din løn. Forsikringen tegnes ved en selvstændig og uafhængig aftale med Topdanmark og administreres af IDA Forsikring

  Hvem kan købe forsikringen?

  • For at købe forsikringen skal du være medlem af IDA og/eller medlem af AKA og være optagelsesberettiget i IDA. Det gælder både lønmodtagere og selvstændige.
  • Du skal være mellem 18 og 57 år og arbejde mindst 16 timer om ugen. Du må ikke have modtaget ydelser fra en lignende forsikringsordning i løbet af de sidste 2 år.
  • Du må ikke ved køb af forsikringen have kendskab til, at du vil blive afskediget, eller have grund til at tro, at du sandsynligvis bliver det.

  Hvis du allerede har tegnet en tilsvarende Lønsikring i et andet forsikringsselskab, har du mulighed for at medregne optjent anciennitet ved overflytning til denne forsikring.

  Hvor meget får du udbetalt?
  Forsikringsydelsen kan udgøre mellem 2.000 og 40.000 kroner – alt efter hvad du selv vælger. Det beløb, du vælger, skal du kunne dele med 2.000.
  Den samlede månedlige udbetaling fra forsikringen kan inklusiv eventuel indtægt fra deltidsarbejde, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og andre lignende forsikringsdækninger maksimalt udgøre 85 pct. af din løn, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag (AMBI), før arbejdsløshedsperiodens begyndelse.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Motorcykel-/knallerforsikring

  Husk, at du skal udarbejde et nyt tilbud, hvis

  • du skifter din motorcykel eller knallert (med og uden nummerplader) ud med en ny.
  • du skal have flyttet din motorcykel/knallertforsikring over til os fra et andet selskab.

  Det gælder også, hvis den skal forsikres på samme vilkår som i din nuværende forsikring.

  Du kan med fordel udarbejde dit tilbud via vores forsikringsberegner.

  Hvad er forskellen på ansvars- og kaskodækning?
  Ansvarsforsikringen er lovpligtig og dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer eller andre personers ting (fx modpartens motorcykel).

  Kaskoforsikring dækker skader på din motorcykel/knallert ved fx påkørsel, brand, tyveri m.m.

  Hvilke motorcykler forsikrer vi ikke?
  Vi forsikrer ikke Harley Davidson.

  Ved skade/tyveri/hærværk
  Hvis du ønsker at anmelde en skade, skal du kontakte Tryg Skadeservice på telefon 70 33 25 25.

  Hvornår har jeg kørselserfaring?
  Du har kørselserfaring, når du kan dokumentere kørsel på egen motorcykel.

  Hvordan beregner I min præmie?
  Præmien bliver beregnet ud fra om du er under eller over 25 år. Har du min. 5 års skadefri kørsel og er fyldt 30 år samt er helkunde, kan du vælge supercykel.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Studieforsikringer

  Hvor længe kan jeg beholde min studieforsikring?
  Du kan have studieforsikringerne, så længe du er studerende og medlem af IDA. Du kan beholde din studieforsikringer til du bliver 30 år - altså til og med dit fyldte 29. år - uanset om du i mellemtiden er blevet kandidat.

  Hvilke studieforsikringer kan jeg købe?

  Indboforsikring (familie)

  • Erstatning, hvis indbo og private ejendele bliver beskadiget ved tyveri, indbrud, kortslutning eller brand-/vandskade.
  • Forsikringen dækker op til tre personer på din adresse. Vi kræver blot, at I har samme folkeregisteradresse.
  • Bor I flere end tre personer sammen, kan vi ikke tilbyde forsikring. Heller ikke til den/dem som er medlem af IDA.

  Rejseforsikring (årsrejse)
  Rejser i Europa eller hele verden.

  Ulykkesforsikring

  • Erstatning, hvis du pga. en ulykke får et varigt mén på mindst 5 %.
  • Tandskader og behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor, når disse ikke dækkes andre steder.

  Hvis du er ude for et uheld, der er dækket af din Ulykkesforsikring, bliver erstatningen beregnet ud fra en méntabel.

  Hvor stor indbosum skal jeg angive?
  Når du køber en Indboforsikring (familie), skal du oplyse værdien af dit indbo. Den værdi, du angiver, har betydning for, hvor meget du kan få i erstatning.

  Hvad skal jeg vide, hvis jeg tager et semester i udlandet?
  Hvis du skal læse et semester i udlandet, er der en række forhold, du skal være særligt opmærksom på. Det er fx vigtigt, at du er forsikret.

  Få mere at vide om semester i udlandet

  Ønsker du et tilbud?

  Du kan udarbejde et tilbud på dine studieforsikringer via vores online forsikringsberegner. 

  Beregn tilbud

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Tandforsikring

  Vi udbyder tandforsikringen i samarbejde med Dansk forsikring. Ønsker du at tegne forsikringen kan du med fordel gøre det gennem vores online forsikringsberegner.

  Hvordan får jeg refunderet mine udgifter?
  Du har to muligheder for at få refunderet dine udgifter til tandbehandling:

  1. Indsend din betalte regning til Dansk Tandforsikring A/S, Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø.

  eller

  2. Scan din regning samt din kvittering, for at den er betalt, og mail det hele til info@dansktandforsikring.dk. Du vil herefter få udbetalt din andel af regningen til den konto, som du har oplyst. Hvis du ikke har oplyst dit konto- og registreringsnummer, vil du modtage en mail, hvor du kan angive dette. 

  Såfremt vi ikke mener, at du er dækningsberettiget, vil du høre nærmere fra os. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Tandforsikring på 7020 4647.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Ulykkesforsikring

  Hvad er en ulykke?
  Et ulykkestilfælde forstås ved en pludselig hændelse, der forårsager personskader. Hændelsen behøver ikke at komme udefra i forbindelse med fx skub eller påkørsel. Den kan være forårsaget af fx et vrid, og hvis du snubler eller falder.

  Kan jeg være dobbeltdækket?
  Kommer du ud for en dækningsberettiget ulykke, hvor du pådrager dig en mèngrad på 5 % eller højere, får du erstatning fra din(e) Ulykkesforsikring(er) - uanset hvor mange Ulykkesforsikringer du har. Du er derfor ikke dobbeltdækket, hvis du har tegnet mere end en Ulykkesforsikring.

  Er sygdom som fx kræft dækket af Ulykkesforsikringen?
  Nej, en sygdom som fx kræft er ikke dækket. Det er ikke en pludselig hændelse.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Vejhjælp

  Hvem kontakter jeg, hvis jeg har behov for vejhjælp?
  Har du behov for assistance, skal du kontakte Tryg Vejhjælp på 70 11 20 00.

  Jeg vil gerne have Tryg Vejhjælp
  Har du i forvejen en bilforsikring og ønsker at supplere med Tryg Vejhjælp eller Tryg Udvidet Vejhjælp? Så skal du blot fortælle os det, og derefter sørger vi for at rette din forsikring til. 

  Jeg ønsker vejhjælp eller udvidet vejhjælp til min bilforsikring.

  Hvad er Tryg Vejhjælp?
  Tryg Vejhjælp er en tilvalgsdækning til din Bilforsikring. Har du Vejhjælp kan du få assistance i form af

  • Hjælp på stedet
  • Bugsering af bil
  • Videretransport for fører og passagerer ved driftstop eller uheld i Danmark,

  ...hvis bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft, eller hvis du som fører af bilen har fået et ildebefindende, en sygdom eller er kommet tilskade under kørslen.

  Der er knyttet en fordelagtig lånebilsordning til Tryg Vejhjælp.

  Hvad er Udvidet Tryg Vejhjælp?
  Tryg Udvidet Vejhjælp er en tilvalgsdækning til din Bilforsikring. Har du Vejhjælp kan du få assistance i form af

  • Hjælp på stedet
  • Bugsering af bil
  • Videretransport for fører og passagerer eventuelt i form af TaxaService ved driftstop eller uheld i Danmark

  ...hvis bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft eller hvis du som fører af bilen har fået et ildebefindende, en sygdom eller kommet tilskadekomst under kørslen.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til kontaktformular, hvis du gerne vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker min forsikring, selvom jeg ikke har modtaget min police?

  Ja, du er dækket, selvom du ikke har modtaget en police. Når du udarbejder et forsikringstilbud, angiver du den dag, du ønsker at være dækket fra (gælder dog ikke ved selskabsskifte). Køber du fx en Rejseforsikring, som du accepterer den 21. november, er du dækket fra denne dato. Du kan derfor roligt tage af sted på ferie, selvom du endnu ikke har fået din police.

  Særligt for Bil-, Hus- og Fritidshusforsikring
  Har du købt en Bilforsikring, dækker den fra bilens registreringsdato. Hus- og Fritidshusforsikringer gælder fra den dato, du overtager huset/fritidshuset.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er IDA Guld og kan jeg blive IDA Guldmedlem?

  Hvem kan blive IDA Guldmedlem?
  For at blive IDA Guldmedlem, skal du opfylde følgende krav

  • Du skal samle alle husstandens forsikringer hos IDA Forsikring
  • Du skal have en Indboforsikring (familie) og mindst en Bilforsikring eller en Ulykkesforsikring.

  Med IDA Guld får du 15 % rabat på

  • Bilforsikring
  • Campingvogns/påhængsvognsforsikring
  • Fritidshusforsikring
  • Husforsikring (villa)
  • Indboforsikring (familie)
  • Registreret knallertforsikring
  • Ulykkesforsikring

  Hvis du har forsikringer, vi ikke kan tilbyde, kan du også blive IDA Guldmedlem, hvis du samler alle øvrige forsikringer hos IDA Forsikring.

  Hvordan bliver jeg IDA Guldmedlem?
  Hvis du allerede har alle husstandens forsikringer i IDA Forsikring, skal du blot sende en besked til os via vores kontaktformular.

  Hvis du ikke har dine forsikringer hos os eller du mangler at samle alle husstandens forsikringer i IDA Forsikring, skal du udarbejde et forsikringstilbud.

  Beregn tilbud i vores tilbudsberegner 

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg betale mine forsikringer halvårligt eller kvartårligt?

  Du kan vælge at betale dine forsikringer halvårligt eller kvartårligt. Du skal dog være opmærksom på, at der er et præmietillæg på henholdsvis 5 % for halvårlig og 8 % for kvartårlig betaling.

  For Husforsikring (villa) kan der kun vælges hel- og halvårlig betaling.

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg betale mine forsikringer via PBS?

  Der er et opkrævningsgebyr på 7 kr., når du betaler via PBS. Ønsker du girokort, er opkrævningsgebyret 30 kr. pr. forsikring.

  Hvis du vil ændre den konto, dine forsikringer opkræves fra, skal du kontakte din bank.

  Vi kan tilmelde din betaling til betalingsservice, hvis du sender os dit reg.- og kontonummer via kontaktformularen herunder.

  Har du allerede modtaget et girokort, kan du ikke tilmelde betalingen til PBS. Du bliver nødt til at betale girokortet og tilmelde betalingen til PBS, når du betaler girokortet.

  Jeg vil gerne tilmelde mine forsikringer til PBS 

  Vi håber, det hjalp dig

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Min PBS betaling er afvist, skal jeg have et nyt girokort?

  Ja, det skal du. Du får automatisk tilsendt et nyt girokort og behøver ikke at kontakte os.

  Har du allerede modtaget et girokort, kan du ikke tilmelde betalingen til PBS. Du er derfor nødt til at betale girokortet og tilmelde betalingen til PBS, når du betaler girokortet.

  Vi håber, det hjalp dig

  Skriv til os, hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Jeg har smidt mit girokort væk, kan jeg bestille et nyt?

  Ja, det kan du sagtens. Du skal skrive til os via kontaktformularen herunder.

  Jeg vil gerne bestille nyt girokort

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan opsiger jeg en forsikring?

  Hvis du ønsker en forsikring hos IDA Forsikring, men har en lignende forsikring i et andet selskab, skal du udarbejde og acceptere et tilbud via tilbudsberegneren. Derefter sørger vi for at overflytte forsikringerne fra dit nuværende selskab.

  Opsigelse af forsikring(er) i andet selskab
  Bemærk, at der er to muligheder for opsigelse

  • Opsiger du en forsikring pr. hovedforfald - koster det ikke noget (dvs. den måned, hvor du plejer at betale årspræmien).
  • Ønsker du kort opsigelse, koster det et gebyr til dit nuværende selskab. Har dine forsikringer været i kraft i over et år, er gebyret 72 kr. (indeks 2017).
  • Hvis forsikringerne endnu ikke har været i kraft i et år, skal du kontakte dit nuværende forsikringsselskab og få oplyst gebyrets størrelse. Ved kort opsigelse er fristen for opsigelse løbende måned + en måned.

  Læs mere om opsigelse af forsikringer

  Opsigelse af forsikring(er) hos IDA Forsikring 
  Hvis du ønsker, at opsige din/dine forsikring(er) hos IDA Forsikring, skal vi have opsigelsen skriftligt via kontaktformularen.

  Jeg ønsker at opsige en eller flere forsikringer

  Vi håber, det hjalp

  Fortsæt til vores kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil klage?

  Du har mulighed for at oprette en formel klagesag, hvis du fx synes, at du er blevet rådgivet forkert, har fået forkerte oplysninger mv, i forbindelse med tegning eller ændring af dine forsikringer.

  Du har også mulighed for at oprette en formel klagesag, hvis du er uenig i afgørelsen af en forsikringssag.

  Når du indgiver en klage, skal du oplyse

  • Dit navn
  • E-mail
  • Telefon
  • Medlemsnummer
  • Beskrivelse af, hvad der er sket, og hvad du klager over

  Alt hvad du har, der understøtter din klage – fx mails eller breve fra IDA Forsikring – må du meget gerne vedhæfte. Jo mere materiale, vi har at gå ud fra, desto bedre. 

  Jeg vil gerne klage skriftligt

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Øvrige henvendelser

  Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svaret på?
  Skriv til os ved at klikke på linket herunder og udfyld formularen.
  Du kan også kontakte os på telefon 70 21 01 91.  

  Skriv til os

  Fik du svar på dit spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du ikke finder, hvad du søger eller ønsker rådgivning. 

Personlig hjælp

*Du skriver til os vi via kontaktformularer, som fungerer via SSL kryptering.
Vi anvender SSL-kryptering. Det sikrer, at udenforstående ikke kan se eller få adgang til den kommunikation og de filer og dokumenter, som kan overføres via formularen.
Vi anvender den stærke 128 bit-kryptering sammen med et certifikat med en 2048 bit-nøgle. Dette er samme teknik, som netbanker bruger.
Du kan se, at SSL-krypteringen er slået til ved, at der er et lukket hængelåssymbol; typisk i samme linje som webadressen.
SSL-certifikatet er udstedt af den globalt anerkendte leverandør Globalsign. Dette selskab anvendes blandt andet også af mange pengeinstitutter.