Hvad er en ejerskifteforsikring?

Du har netop skrevet papirerne under på din drømmebolig, men hvad nu hvis der viser sig at være fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten? 

Alt efter omfanget kan skaderne ende med at koste dig dyrt. Overvej derfor at investere i en ejerskifteforsikring, som dækker skjulte skader.

Du vælger selv, om du vil købe en ejerskifteforsikring - det er ikke lovpligtigt. I mange tilfælde viser det sig dog at være en fornuftig beslutning – både for sælger og køber. En forudsætning for at kunne købe en ejerskifteforsikring er, at en byggesagkyndig har udarbejdet en tilstands- og en elinstallationsrapport. Rapporterne er en skriftlig vurdering af boligen og gennemgang af elinstallationerne. De giver dig som køber et godt indblik i husets generelle tilstand og fortæller, om der fx er synlige skader eller tegn på skader.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Forsikringen dækker skader, skjulte fejl og mangler, som var til stede, før du overtog boligen. Det er en forudsætning, at skaderne enten ikke er nævnt i hverken tilstands- eller elinstallationsrapporten, eller at de ikke er beskrevet korrekt.

Eksempler på typiske skader, som du kan forvente at få dækket

 • Brud
 • Lækage
 • Deformering
 • Revner og revnedannelse
 • Manglende bygningsdele
 • Ulovlige elinstallationer
 • Fysiske forhold, der nedsætter boligens værdi eller brugbarhed
 • Forhold, som indebærer stor risiko for skader

Fordelagtigt for både køber og sælger

Både køber og sælger kan få gavn af at købe forsikringen:

Køber
Hvis du som køber opdager skader, som ikke fremgår af tilstands- eller elinstallationsrapporten, har du mulighed for at få erstatning fra forsikringen. Uden forsikringen overtager du boligen og dermed også risikoen for eventuelle fejl og skader, som var til stede, før du overtog boligen. I princippet er det sælger, der skal dække eventuelle skader, fra før du overtog boligen. Ofte er det dog meget kompliceret at argumentere for, at skaderne er opstået før salgspapirerne blev underskrevet.

Sælger
Som sælger har du et 10-årigt ansvar for boligens skader, fejl og mangler. Det betyder, at selvom du har solgt huset, har du et økonomisk ansvar for at udbedre eventuelle skader. Hvis du sammen med køber aftaler at købe en ejerskifteforsikring, undgår du at hæfte for eventuelle skader.

Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Der er forskel fra selskab til selskab på, hvad ejerskifteforsikringen dækker, men som hovedregel dækker den ikke

 • Fejl og mangler, som er opstået efter, du har skrevet købsaftalen under
 • Slitage
 • Fugt i kælderen i ældre huse
 • Mindre fejl, som ikke har nævneværdig betydning for boligens værdi eller brugbarhed
 • Synlige fejl og mangler
 • Fejl, mangler eller skader, som er beskrevet i enten tilstands- eller elinstallationsrapporten

Hvor længe dækker forsikringen?

Du kan vælge om forsikringen skal dække i fem eller ti år. Hvis du vælger den korte dækning, er det muligt at forlænge den, hvis du ombestemmer dig. For at kunne forlænge den i yderligere fem år, skal det ske senest fem dage inden, forsikringen udløber.

Hvad koster ejerskifteforsikringen?

Prisen afhænger af boligens størrelse og alder - og varierer fra selskab til selskab. 

Sælger er forpligtiget til at betale halvdelen af forsikringens pris. Det er som udgangspunkt ejendomsmægleren, der foreslår, hvor den skal tegnes. Køber kan godt vælge at tegne forsikringen i et andet selskab. Sælger er stadig kun forpligtiget til at betale halvdelen af det tilbud, som ejendomsmægleren oprindeligt har tilbudt.