Hundeforsikring

Har du hund, skal du have en Ansvarsforsikring; ikke kun fordi den er lovpligtig, men også fordi den hjælper dig økonomisk, hvis din hund laver ulykker.Hundeansvar

Hundeansvar

Indeholder udover den lovpligtige Hundeansvarsforsikring også skade på fx trænere, passere, hushjælpere og dine børn.

Sygdom og ulykke

Sygdom og ulykke

Et tilvalg, der sikrer dig dækning til din hunds behandling, operation og indlæggelse, samt et større udvalg af scanninger.

Behandling og genoptræning

Behandling og genoptræning

Køb tilvalget Fysisk Behandling, hvis du vil dække udgifter til genoptræning efter en ulykke eller sygdom med fx fysioterapi og kiropraktik.

Hvad dækker Hundeforsikringen?

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Hundeforsikring
Altid med

Du er dækket for skader, som din hund laver på personer, andre dyr og ting, og som du som hundeejer bliver gjort erstatningsansvarlig for.

Dækker skader på personer, som i forbindelse med deres erhverv bliver udsat for skader af din hund. Det kan fx være hundetrænere, instruktører eller konkurrencedommere. Disse personers dyr og ting er også dækket.

Dækker skader på hundepassere, som midlertidigt hjælper dig med at passe eller lufte din hund, og som ikke bor på din bopælsadresse. Hundepasserens samlever, børn og andre personer på hundepasserens bopælsadresse er også dækket for skader, som din hund har lavet.

Personer, som yder hushjælp i dit hjem (fx en au pair eller en hjemmehjælper) er dækket for personskader forvoldt af din hund.

Dine børn og din samlevers børn er dækket for personskade forårsaget af din hund. Delebørn og aflastningsbørn, som midlertidigt eller i perioder opholder sig på din bopælsadresse er også dækket.

Tilvalg

Med dette tilvalg er din hund dækket for undersøgelse, behandling og operation hos en dyrlæge ved sygdom, lidelse eller ulykke. Hvis der er behov for indlæggelse, er din hund også dækket for ophold hos en dyreklinik eller et dyrehospital. Når du har dækningen får du også automatisk adgang til Dyrelægehotline.

Du kan få dækket udgifter til din hunds fysiske behandling og genoptræning efter en sygdom, når dette er ordineret af en dyrelæge. Det kan fx være fysioterapi, kiropraktik, svømmetræning eller løbebåndstræning.

Hvis du, din samlever eller dit barn under 18 år indlægges på et hospital eller dør, kan du med dette tilvalg få dækket pasning af din hund hos en dyrepension eller ved privat pasning. Pasning dækkes i op til 30 dage ved indlæggelse og 60 dage ved dødsfald. Transport til aflevering og afhentning til og fra pasningsstedet er også dækket.

Du kan vælge at sikre dig for udgifter til behandling af din hunds tænder og medicin. Din hund kan fx være dækket i tilfælde af:

  • tandrodsbetændelse
  • tandbyld
  • brud på tænder
  • kariesangreb
  • rodfyldning

Hvis du køber tilvalgsdækningen Med på Rejse, dækker dette tilvalg også akut opstået behandlingsbehov udenfor Danmark i de øvrige EU/EØS-lande inkl. Færøerne og Grønland. Du er dækket ved rejser af op til tre måneders varighed.

Hvis du har din hund med på rejse, kan du ved akut opstået behov få dækket udgifter til fx behandling og indlæggelse på et dyrehospital i udlandet.

Med på Rejse dækker fx også følgende:

  • Aflivning og kremering.
  • Logi til forlænget ophold for én person og medrejsende børn under 18 år, hvis der ikke er andre medrejsende over 18 år.
  • Genanskaffelse af attester i tilfælde af tyveri af bagage i udlandet.
  • Medicin, halskrave og forbinding som følge af en opstået sygdom, lidelse eller ulykke.

Tilvalget dækker rejser i EU/EØS-lande inkl. Færøerne og Grønland af op til tre måneders varighed. Vi anbefaler, at du altid har en Rejseforsikring med dig. Den sikrer samtidig, at vi tager hånd om din hund, hvis du bliver indlagt på hospitalet i udlandet.

Livdækning til hund dækker i tilfælde af dødsfald, aflivning (indtil 10 år), tyveri eller bortkomst. Forsikringen dækker desuden udgifter til efterlysning i et lokalt dagblad i tilfælde af tyveri eller bortkomst. For at være dækket skal dækningen skal være trådt i kraft inden hunden er fyldt ni år. 

Hvad koster tilvalgene for min forsikring?

Ønsker du at tilføje eller fjerne et tilvalg til din eksisterende hundeforsikring, kan du gøre via Min Side. Du vil også kunne se, hvad tilvalget koster med det samme.