Gebyrer og afgifter

Når du tegner en forsikring, betaler du automatisk afgifter til staten og hjælpefonde. Læs videre og få yderligere information om hvordan afgifterne bliver beregnet, og hvorfor du skal betale dem. 

Når du køber en skadeforsikring i Danmark, betaler du afgifter til staten og til de hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Det er Folketinget, der vedtager og fastsætter størrelsen på de forskellige afgifter, og forsikringsselskaberne er blevet bedt om at opkræve dem.

Hvad dækker afgifterne?

Afgifter til hjælpefonde dækker udgifter ved meget store skadesituationer som fx storme og oversvømmelser, hvor alle borgere betaler solidarisk via forsikringen. Af hensyn til trafiksikkerheden i Danmark er der også indført afgifter for at få gamle, udtjente biler væk fra vejene.

Hvordan opkræves de?

Afgifterne bliver opkrævet med det fulde beløb og deles ikke op i rater, selv om du har indgået aftale med forsikringsselskabet om at betale forsikringerne månedligt, kvart-, halv- eller helårligt. Eneste undtagelser fra denne regel er statsafgiften, der følger opkrævningerne.

Pr. 1. januar 2013 blev der indført en ny afgift kaldet skadeforsikringsafgift, som afløser for den tidligere stempelafgift. Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet sammen med din præmie.

  • Allerede afregnede afgifter tilbagebetales som hovedregel ikke ved en opsigelse af en forsikring, eller hvis du skifter forsikringsselskab.
  • Afgifterne kan sammenlignes med moms, som findes på alle andre varer og tjenesteydelser.
  • I vores faktaark ”Alt det med småt" kan du læse mere om de forskellige gebyrer og afgifter.