Fritidshusforsikring - købt før 4. februar 2019

Her kan du læse, hvordan din Fritidshusforsikring dækker og downloade betingelser. 

Fritidshusforsikring
Altid med

Bygningsbrand dækker den type skader, som opstår som følge af direkte lynnedslag eller kortslutning. Vær opmærksom på, at har du lån i huset, er brandforsikringen et krav. 

Tilvalg

Forsikringen dækker fritidshusets private indbo - herunder personlige ejendele, møbler og alt, som falder inden for det, du normalt ville have i et sommer- og fritidshus. Forsikringen dækker indboet, hvis det bliver beskadiget i forbindelse med brand, kortslutning, lynnedslag, indbrud, storm og vandskader. 

Forsikringen dækker udgifter til reparation og reetablering, hvis der sker en skade på grund af brud på en stikledning. Hvis du vælger at supplere med 'Udvidet rørskade inkl. stikledninger', behøver du ikke at vælge Stikledningsforsikringen. 

Forsikringen dækker udgifter til reparation og reetablering, hvis der sker en skade på grund af brud på et skjult rør eller en stikledning. Hvis det viser sig, at gulvet skal brydes op på grund af et ødelagt vandrør, vil opbrydningen og lægningen af det nye gulv også være dækket af forsikringen. 

Forsikringen dækker skader i træværk eller mure, der opstår som følge af svampeangreb. Skyldes skaderne træødelæggende insekter, dækker forsikringen også. Rådskader, der har betydning for træets bære- og/eller funktionsevne, er ligeledes dækket. Vær opmærksom på, at der ved rådskader er en selvrisiko på 2.500 kr. pr. skade. 

Hus- og grundejerforsikring inkluderer følgende:

  • Udvidet forsikring (anden pludselig skade) - dækker uforudsete skader i dagligdagen - fx hvis du taber en bøtte maling på trægulvet.
  • Glas- og sanitetsforsikring - dækker brud på glas og sanitet - fx vinduer, badekar eller keramiske kogeplader.
  • Retshjælp - dækker udgifter til en advokat, hvis du fx havner i en uenighed om, hvem der bærer skylden for en skade.
  • Husejeransvar - dækker hvis du som husejer kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting.

Skemaerne er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.