Fritidshusforsikring

Dit fritidshus kræver omsorg på fuldtid - også på forsikringssiden. Når du tegner Fritidshusforsikringen, vælger du selv, om du kun vil forsikre selve huset eller også indboet.Med en Fritidshusforsikring i baghånden behøver du ikke bekymre dig, når fx sommerhuset står ubenyttet hen. Vælg om du vil forsikre selve huset eller huset med indbo, og med forsikringen er mange ting dækket, som du måske ikke tænker på i det daglige.

Udlejning af fritidshus

Udlejning af fritidshus

Lejer du dit hus ud gennem et bureau, dækker forsikringen også.

God pris og dækning

God pris og dækning

Du kan tegne forsikringen til en god pris og sammensætte forsikringen efter dine behov.

Fordelagtige tilvalg

Fordelagtige tilvalg

Grunddækningen sikrer mod brandskader. Vælg selv hvilke tilvalgsdækninger, du evt. ønsker. 

Brandforsikringen dækker fx brandskader og skader som følge af lynnedslag og kortslutning, mens hus- og grundejerforsikringen dækker en række andre skader, du ikke selv er herre over - fx skader efter storm og skybrud. Du kan også supplere med tilvalgsdækninger, som sikrer huset mod insekter, svampe og rørskader. Kort sagt - du har mulighed for at sammensætte en forsikring, som passer præcist til dine behov.

Forsikringen dækker

Fritidshusforsikring
Dækning

Brandforsikringen dækker den type skader, som opstår som følge af direkte lynnedslag eller kortslutning. Vær opmærksom på, at har du lån i huset, er brandforsikringen et krav. 

Forsikringen dækker en lang række skader, som du ikke selv er herre over. Det kan fx være skader, som opstår som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, tyveri og hærværk. 

Tilvalg

Glas- og kummeforsikringen dækker brud på glas og sanitet. Det vil sige skader på vinduer, indmurede spejle, glaskeramiske kogeplader, håndvaske, badekar og toiletter. Du skal dog være opmærksom på, at skaderne kun bliver dækket, hvis du ikke kan bruge genstandene bagefter. Der skal således være tale om en brudskade, der resulterer i,  at fx badekarret er blevet så utæt, at det ikke længere kan fyldes med vand.   

Tilvalg

Husejeransvar dækker det erstatningskrav, du kan blive pålagt som husejer. 

Tilvalg

Opstår der en uenighed, som der kun kan afgøres i retten, vil retshjælpdækningen i mange tilfælde være behjælpelig. Forsikringen betaler advokatomkostninger samt øvrige udgifter, som der kommer i forbindelse med at føre sagen.​

Tilvalg

Forsikringen dækker skader i træværk eller mure, der opstår som følge af svampeangreb. Skyldes skaderne træødelæggende insekter, dækker forsikringen også. Rådskader, der har betydning for træets bære- og/eller funktionsevne, er ligeledes dækket. Vær opmærksom på, at der ved rådskader er en selvrisiko på 2.500 kr. pr. skade. 

Tilvalg

Forsikringen dækker udgifter til reparation og reetablering, hvis der sker en skade på grund af brud på en stikledning.

Tilvalg

Udvidet rørskadeforsikring dækker udgifter til reparation og reetablering, hvis der sker en skade på grund af brud på et skjult rør eller en stikledning. Hvis det viser sig, at gulvet skal brydes op på grund af et ødelagt vandrør, vil opbrydningen og lægningen af det nye gulv også være dækket af forsikringen.  

Tilvalg

Forsikringen dækker fritidshusets private indbo - herunder personlige ejendele, møbler og alt, som falder inden for det, du normalt ville have i et sommer- og fritidshus. Forsikringen dækker indboet, hvis det bliver beskadiget i forbindelse med brand, kortslutning, lynnedslag, indbrud, storm og vandskader. 

Tilvalg

Har du købt en grund, hvor du skal igang med at bygge et nyt fritidshus, er tilvalgsdækningen 'hus under opførsel' et oplagt valg. Forsikringen består af en brandforsikring, hus- og grundejerforsikring samt en udvidet forsikring. Udvidet forsikring dækker de byggematerialer, som er på grunden og som skal bruges til at bygge huset, er dækket af forsikringen. Forsikringen dækker dog ikke tyveri eller hærværk på materialer, som ikke har været fastmonteret i byggeperioden. 

Tilvalg

Dækker skader, der sker ved daglig brug – taber du fx en bøtte maling på trægulvet, vil udbedring af skaden være dækket. Dækningen har altid en selvrisiko på 2.500 kr.

Tilvalg

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Spørgsmål og svar

Hvis du lejer dit fritidshus ud gennem et bureau, kan vi forsikre det. Hvis du til gengæld lejer dit fritidshus uden om et bureau, kan vi desværre ikke forsikre det.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Der er ingen afskrivning på rør. Der er dog en selvrisiko på 2.500 kr., hvis dine rør er mere end 20 år gamle.

Fik du svar på dit spørgsmål?