Fritidshusforsikring

Dit fritidshus kræver omsorg på fuldtid - også på forsikringssiden. Når du tegner Fritidshusforsikringen, vælger du selv, om du kun vil forsikre selve huset eller også indboet.Udlejning af fritidshus

Udlejning af fritidshus

Lejer du dit hus ud gennem et bureau, dækker forsikringen også.

God pris og dækning

God pris og dækning

Du kan købe forsikringen til en god pris og sammensætte forsikringen efter dine behov.

Fordelagtige tilvalg

Fordelagtige tilvalg

Bygningsbrand sikrer mod brandskader. Vælg selv, hvilke tilvalgsdækninger, du evt. ønsker. 

Forsikringen dækker

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Fritidshusforsikring
Dækning

Bygningsbrand dækker den type skader, som opstår som følge af direkte lynnedslag eller kortslutning. Vær opmærksom på, at har du lån i huset, er brandforsikringen et krav. 

Hus- og grundejerforsikring inkluderer følgende:

  • Udvidet forsikring (anden pludselig skade) - dækker uforudsete skader i dagligdagen - fx hvis du taber en bøtte maling på trægulvet.
  • Glas- og sanitetsforsikringdækker brud på glas og sanitet - fx vinduer, badekar eller keramiske kogeplader.
  • Retshjælp - dækker udgifter til en advokat, hvis du fx havner i en uenighed om, hvem der bærer skylden for en skade.
  • Husejeransvar - dækker hvis du som husejer kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting.

Tilvalg

Forsikringen dækker skader i træværk eller mure, der opstår som følge af svampeangreb. Skyldes skaderne træødelæggende insekter, dækker forsikringen også. Rådskader, der har betydning for træets bære- og/eller funktionsevne, er ligeledes dækket. Vær opmærksom på, at der ved rådskader er en selvrisiko på 2.500 kr. pr. skade. 

Tilvalg

Forsikringen dækker udgifter til reparation og reetablering, hvis der sker en skade på grund af brud på et skjult rør eller en stikledning. Hvis det viser sig, at gulvet skal brydes op på grund af et ødelagt vandrør, vil opbrydningen og lægningen af det nye gulv også være dækket af forsikringen. 

Tilvalg

Forsikringen dækker udgifter til reparation og reetablering, hvis der sker en skade på grund af brud på en stikledning. Hvis du vælger at supplere med 'Udvidet rørskade inkl. stikledninger', behøver du ikke at vælge Stikledningsforsikringen. 

Tilvalg

Forsikringen dækker fritidshusets private indbo - herunder personlige ejendele, møbler og alt, som falder inden for det, du normalt ville have i et sommer- og fritidshus. Forsikringen dækker indboet, hvis det bliver beskadiget i forbindelse med brand, kortslutning, lynnedslag, indbrud, storm og vandskader. 

Tilvalg