Fritidshusforsikring

Dit fritidshus kræver omsorg på fuldtid - også på forsikringssiden. Når du tegner Fritidshusforsikringen, vælger du selv, om du kun vil forsikre selve huset eller også indboet.Udlejning af fritidshus

Udlejning af fritidshus

Du er også forsikret, når du lejer dit fritidshus ud gennem et bureau eller privat.

Grundig grunddækning

Grundig grunddækning

Få dækket vejrskader, pludselige hændelser, glas og sanitet, retshjælp og husejeransvar med grunddækningen.

Indboforsikring til dit fritidshus

Indboforsikring til dit fritidshus

Vælg at forsikre dit inventar og dine ejendele med en Indboforsikring. Du kan fx få dækket småbåde og elektronisk udstyr.

Hvad dækker Fritidshusforsikringen? 

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Fritidshusforsikring
Altid med

Brandskade dækker over flere situationer, hvor dit fritidshus bliver beskadiget. Dit fritidshus kan fx være dækket ved:

 • Brand og brandslukning
 • Direkte lynnedslag
 • Eksplosion
 • Tilsodning fra fx en pejs eller en brændeovn
 • Skader på elektriske ledninger eller installationer

 

Tilvalg

Stormskade m.m.
Dækker bl.a. følgende vejrskader:

 • Frostsprængning i rør og installationer, hvor bygningen eller lokalet har været tilstrækkeligt opvarmet på forhånd.
 • Voldsomt tø- eller skybrud, der resulterer i oversvømmelse. Vandskader og nedbør som følge af dette er også dækket, når vandet ikke kan få normalt afløb og trænger ind i bygningen.
 • Stormskader på bygninger. Dette gælder kun, hvis den ramte bygning er på en muret eller støbt sokkel. Plankeværker, stakitter og murede hegn er dækket på samme måde, eller hvis disse er bygget på trykimprægnerede stolper.

Anden pludselig skade
Dit fritidshus er desuden dækket af pludselige skader som følge af fx:

Skader på huset fra fx nedvæltede træer eller lygtepæle eller hvis en bilist kører af vejbanen og ind i dit fritidshus.
Tyveri og hærværk.
Pludselig udstrømning af vand, olie og kølervæske fra fx rør, installationer, samt køle- og fryseanlæg.

Glas og sanitet
Dækker brud, afskalning eller ridser på glas eller sanitet. Følgende glas og sanitet er fx dækket:

 • Vinduer og døre
 • Brusekabine
 • Kogeplader og ovnlåger
 • Køkkenvask og håndvask
 • Toiletkumme, bidet og cisterne

Husejeransvar
Dækker, hvis du bliver mødt af et erstatningskrav og bliver gjort juridisk ansvarlig for en skade. Personskader dækkes med op til 10 mio. kr. per skade, mens ting og dyr dækkes med op til 2 mio. kr. per skade.

Retshjælp
Du er dækket, hvis der fx opstår en konflikt med din nabo eller i forbindelse med privatentreprise eller køb og salg af ejendom.

Med dette tilvalg er følgende bygningsdele fx dækket, når de tilhører dig.

 • Utætheder i skjulte stikledninger
 • Fejl i skjulte elkabler

Ydermere er du dækket for følgeskader efter ovenstående, samt de udgifter, som der måtte være i forbindelse med fejlfinding eller lokalisering af utætheden, når det på forhånd er aftalt med os.

Du kan kun vælge dette tilvalg, når du samtidig har valgt Grunddækning.

Skjulte rør i bygningen er dækket, når disse er ejet af dig. Det kan fx være til vand, varme, gas, olie, afløb, svømmebassiner og skjulte elkabler til opvarmning af rum.

Du er fx dækket for følgende skader:

 • Utætheder i skjulte rørinstallationer
 • Fejl i skjulte elkabler

Du er også dækket ved følgeskader fra ovenstående og udgifter i forbindelse med fejlfinding eller lokalisering af utætheden.

Skjulte rør og kabler defineres som installationer, som du ikke har direkte adgang til - fx støbte eller skjulte installationer i vægge eller gulve.

Du kan kun vælge dette tilvalg, når du samtidig har valgt Grunddækning og Stikledningsskade.

Dit fritidshus er dækket mod insekt- og svampeskade med dette tilvalg. Tilvalget omfatter bygninger inkl. fastmonterede installationer som fx selve fritidshuset, garage, carport, redskabsskur og andre mindre bygninger. For at være dækket er det dog et krav, at bygningerne er opført på en muret eller støbt sokkel.

Du kan kun vælge dette tilvalg, når du samtidig har valgt Grunddækning.

Dækker skader på træ, der skyldes svamp og/eller bakterier, som ødelægger træet og har betydning for dets bære- og funktionsevne. Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker overfladeråd, som opstår i træ, der er udsat for høj luftfugtighed. Derfor dækker forsikringen ikke husets ydre trækonstruktioner som fx sternbeklædninger, vindskeder og uafdækkede remender.

Du kan kun købe dette tilvalg, når du samtidig har valgt Grunddækning og Insekt- og svampeskade.

Dette tilvalg sikrer det udstyr, som normalt opfattes som udstyr til en fritidsbolig. Almindeligt privat indbo kan fx være:

 • Inventar såsom møbler og køkkenudstyr.
 • Småbåde op til 5,5 meter inkl. tilbehør som fx en påhængsmotor op til 6 hestekræfter.
 • Kanoer, kajakker, samt wind- og kitesurfere.

Du er desuden dækket for Særligt privat indbo. Det dækker fx over:

 • Kunstmalerier, antikviteter, ægte tæpper.
 • Kikkerter, musikinstrumenter, våben og ammunition.
 • Elektronisk udstyr som fx radio, tv, computer, videokamera, tablets og spillekonsol.

Du kan kun vælge dette tilvalg, når du samtidig har valgt Brandskade.

Med en elektronikskade sikrer du alle dine elektriske apparater i dit fritidshus.

 • Du er dækket ved pludselig skade og funktionsfejl i op til fire år fra købsdatoen.
 • Dit udstyr er stadig dækket efter de fire år, men herefter bliver erstatningen beregnet ud fra en afskrivning af markedsprisen for et tilsvarende produkt.
 • Bemærk, at der altid en særlig selvrisiko på 1.000 kr. pr. skade pr. ting.

Du kan kun vælge dette tilvalg, når du samtidig har valgt Branddækning og tilvalget Indboforsikring for fritidshus.

Hvis du lejer dit fritidshus ud, er det trygt at vide, at du kan få hjælp, hvis din lejer ved et uheld ødelægger noget. Tilvalget Udlejningsdækning hjælper dig også, hvis der bliver begået tyveri eller hærværk, når du lejer dit fritidshus ud.

Vær opmærksom på, at hvis du lejer dit hus ud privat, så skal du indgå en lejekontrakt med depositum for at kunne få erstatning ved eventuelle skader eller ved tyveri og hærværk.

Hvad koster tilvalgene for min forsikring?

Ønsker du at tilføje eller fjerne et tilvalg til din eksisterende fritidshusforsikring, kan du gøre via Min Side. Du vil også kunne se, hvad tilvalget koster med det samme.