Ulykkesforsikring - spørgsmål og svar

Få svar på dine mest stillede spørgsmål om ulykker, ulykkesforsikring og dækninger.

Få gode råd, vejledning og svar på de mest stillede spørgsmål om ulykkesforsikring. Læs, hvad du selv kan gøre for at undgå skader, og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude. 

Få svar

Et ulykkestilfælde er en pludselig hændelse, der forårsager personskader. Hændelsen behøver ikke at komme udefra i forbindelse med fx skub eller påkørsel, men kan være forårsaget af fx vrid, snublen eller fald.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ulykkesforsikringen dækker forsikringstager - det vil sige dig, som tegner forsikringen. En særlig fordel ved vores ulykkesforsikring er, at din kæreste, ægtefælle og/eller hjemmeboende børn over 18 år også kan tegne forsikringen - også selvom du ikke gør. Køber du forsikringen gennem vores online forsikringsberegner, skal du huske at tilføje de personer, som du ønsker at forsikre.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Nej, det er dit barn ikke. Men du har forskellige muligheder for at sikre, at dit barn er forsikret på anden vis.

Børn under 18 år
Har du børn, som er under 18 år, anbefaler vi dig at købe en børneforsikring. Børneforsikringen dækker blandt andet, hvis dit barn kommer ud for en ulykke.  

Læs mere om vores Børneforsikring.

Børn på 18-24 år
Er dit barn 18 til 24 år, anbefaler vi dig, at han/hun køber en ungdomsforsikring. 

Læs mere om vores Ungdomsulykkesforsikring.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Børn er ikke medforsikret på en voksen Ulykkesforsikring. Der skal tegnes en Børneforsikring på hvert barn.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Din ulykkesforsikring følger dig, uanset hvor du befinder dig. Du er dækket ved:

 • På fast bopæl, midlertidigt ophold og rejser i Norden, Grønland, Færøerne og i EU/EØS-landene.
 • Under rejse og midlertidigt ophold i resten af verden.
 • Dækningen er begrænset til et ophold af en varighed på maks. 12 måneder.

Vi kan kræve, at du tager til lægeundersøgelse i Danmark, hvis det vurderes, at din ulykkesforsikring dækker, og at vurderingen af erstatningssummen skal udregnes. Din lægeundersøgelse i udlandet er dækket af din ulykkesforsikring, imens transport og udgifter til ophold er dækket af din rejseforsikring.

Vi kan ligeledes kræve, at behandling hos læge, tandlæge, fysioterapeut, psykolog eller kiropraktor skal finde sted i Danmark. Hvis du foretager en tandbehandling i udlandet, lægger du selv ud og sender dokumentation for udgifterne til os, når du kommer hjem. Det er en forudsætning, at Tryg Skade forinden har godkendt din ulykke.

Fik du svar på dit spørgsmål?

I princippet kan alle skader og ulykker ende i varigt mén på 5 % eller mere. Varigt mén defineres som fysiske gener efter et ulykkestilfælde, der ikke forsvinder ved behandling, og som du derfor skal leve med resten af livet.

Det er ofte sportsskader, skader i trafikken, snubleskader eller skiskader, som resulterer i varige mén i fx ryg, nakke, albue, fodled og knæ eller brud på håndled, albue, forled og knæ.

Husk, at din ulykkesforsikring kun dækker farlig sport, hvis du har valgt dækningen 'farlig sport'.

Se den fulde liste over farlige sportsgrene.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Fysiske og psykiske varige mén

 • Erstatning for varigt mén udbetales som en procentdel af forsikringssummen svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et engangsbeløb.
 • Méngraden fastsættes, når følgerne efter ulykkestilfældet kan bestemmes. Ménets omfang afgør erstatningens størrelse. 
 • Varigt mén bliver fastsat efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel på det tidspunkt, hvor tilstanden er stabil og varig.

Du skal huske at oplyse os, hvis du i din fritid anvender en scooter, en knallert 45 eller en motorcykel. Hvis det ikke er oplyst ved tegningen af forsikringen, kan erstatningen nedsættes.

Tandskade
Hvis du falder og slår en tand ud eller på anden vis har behov for behandling hos en tandlæge efter en ulykke, dækker din ulykkesforsikring rimelige og nødvendige udgifter. Forsikringen dækker dog ikke tandskader opstået i forbindelse med udøvelse af boksning eller andre kampsportsgrene.

Erstatningen kan nedsættes, hvis du inden ulykken i forvejen har haft problemer med dine tænder. Det kan fx være sygdom, forringet tilstand i tandproteser, slid, rodbehandling, mm. Ligeledes kan erstatningssummen ikke overstige det beløb, som du vil modtage med raske tænder, hvis tænderne ved siden af den skadede tand mangler eller i forvejen er beskadiget.

Dødsfald
Din forsikringssum er individuel og fremgår af den aftale, du har indgået med os. Beløbet er dog som minimum altid på 50.000 kr. Hvis der før dødsfaldet er udbetalt en erstatningssum, bliver dette beløb fratrukket, før der betales for et dødsfald.

Begravelseshjælp
Hvis børn under 18 år dør i en ulykke, udbetales der et fast beløb på 50.000 kr. til udgifter relateret til begravelsen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Farlig sport dækker over aktiviteter, hvor der potentielt er en større risiko for, at du kommer til skade.

Det kan fx være træning eller deltagelse i:

 • Enhver form for motorløb eller hestevæddeløb
 • Kampsportsgrene såsom boksning og karate
 • Bjergbestigning eller rappelling på bjergside
 • Faldskærm af alle arter og hanggliding
 • River rafting

Se den fulde liste over farlige sportsgrene.

Hvis du er medlem af en forening eller klub, og dyrker en af disse sportsgrene, er du kun dækket af din ulykkesforsikring, hvis du har valgt, at den skal dække ulykker i forbindelse med farlig sport.

Ønsker du at opgradere din forsikring med Farlig sport, skal du blot gå på Min Side og tilføje den.

Jeg ønsker at tilføje Farlig sport til min forsikring via Min Side.

Er du i tvivl om noget vedrørende farlig sport og hvordan du er dækket, er du velkommen til at kontakte os.

Særligt vedr. rejser:
Du er ikke dækket ved deltagelse i ekspeditioner, som er defineret som særlige områder, hvor det kræver en særlig tilladelse at færdes, og/eller hvor vejret er ekstremt. Et eksempel kunne være en tur over indlandsisen. Ligeledes er du heller ikke dækket, hvis du professionelt dyrker en farlig sport – defineret som en udøver, som er på kontrakt eller på anden måde tjener penge på sin sport.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, du skal vælge tilvalgsdækningen 'farlig sport', hvis du er medlem af en forening eller klub og dyrker ekstremsport. Dyrker du farlig sport uden at være medlem af en klub eller forening, er du dækket af ulykkesforsikringen. 

Definition på farlig sport
Farlig sport dækker over aktiviteter, hvor der potentielt er en større risiko for, at du kommer til skade.

Det kan fx være træning eller deltagelse i:

 • Enhver form for motorløb eller hestevæddeløb
 • Kampsportsgrene såsom boksning og karate
 • Bjergbestigning eller rappelling på bjergside
 • Faldskærm af alle arter, hanggliding, svæveflyvning og drageflyvning
 • River rafting

Dyrker du en af ovenstående aktiviteter, skal du have 'farlig sport' på din ulykkesforsikring. Ellers vil du ikke være dækket, hvis du kommer ud for en ulykke. 

Se listen over alle farlige sportsgrene

Fik du svar på dit spørgsmål?

Nej, en sygdom som fx kræft er ikke dækket, da der ikke er tale om en pludselig hændelse.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis dit uheld er direkte årsag til tandskaden, dækker vi nødvendige udgifter til tandbehandling.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du må have ligeså mange ulykkesforsikringer, som du vil. Der er fx mange, som har en ulykkesforsikring gennem arbejdet, men ønsker at være bedre dækket og derfor supplerer med en privat ulykkesforsikring. Kommer du ud for en dækningsberettiget ulykke, hvor du pådrager dig en méngrad på 5 procent eller mere, får du erstatning fra begge ulykkesforsikringer. Vær opmærksom på, at den samlede invaliditetssum på alle ulykkesforsikringer maksimum må være på 10.000.000 kr.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Nej, kronisk sygdom er ikke dækket. Ulykkesforsikringen dækker kun nye skader, som opstår ved en ulykke.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Din ulykkesforsikring omfatter også dækning af dødsfald. Forsikringen dækker op til et år efter ulykken, når en person over 18 år afgår ved døden som følge af ulykken. Forsikringen dækker dog ikke dødsfald opstået af naturlige årsager, ved sygdom eller ved ukendt årsag til dødsfaldet.

Hvis du ønsker at være dækket i tilfælde af sygdom, anbefaler vi dig at købe en Gruppelivsforsikring.

Fik du svar på dit spørgsmål?