Tandforsikring

At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være en dyr affære. Sådan behøver det ikke at være. Med en Tandforsikring får du tryghed og sikkerhed for, at du altid har råd til den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt.Vi tilbyder Tandforsikringen i samarbejde med Dansk Tandforsikring, og som noget helt særligt har du mulighed for at medforsikre din ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn over 18 år. 

Undgå uventede udgifter

Undgå uventede udgifter

Tandforsikringen dækker langt de fleste udgifter til behandlinger. 

Til dit barn eller samlever

Til dit barn eller samlever

Som noget helt særligt kan din samlever eller barn få forsikringen - også selvom du ikke har den.

Vælg selv tandlægen

Vælg selv tandlægen

Vi bestemmer ikke, hvilken tandlæge i Danmark, du skal vælge - det er helt op til dig. 

Forsikringen dækker

Tandforsikring
Dækning

Tandeftersyn og tandrensninger bliver modregnet selvrisikoen (2.000 kr). hvert år. Får du fx lavet et tandeftersyn, som koster 500 kr., bliver de modregnet. Hvis du inden for samme år får en tandlægeregning på mere end 1500 kr., refunderer vi det beløb, som overstiger de 1.500 kr.

Skal du have lavet en fyldning af fx plast eller porcelæn eller en krone, får du tilskud til behandlingerne. 

Forsikringen yder tilskud, hvis du skal have lavet en tandbro. 

Forsikringen giver tilskud til implantater.

Du er sikret tilskud til behandling af paradentose, når du tegner forsikringen. 

Tyggeskader er omfattet af forsikringens dækning.

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

For at få dækning og tilskud, skal du have gået til regelmæssig undersøgelse hos tandlægen minimum en gang om året i mindst tre år. Samtidig skal du have fulgt din tandlæges råd om at få foretaget eventuelle behandlinger. Hvis du ikke har fået lavet regelmæssige undersøgelse og tandrensning hos din tandlæge, skal du have det gjort nu, da vi skal have mulighed for at indhente journalmateriale (inkl. seneste tandstatus), hvis det bliver nødvendigt.

Spørgsmål og svar

  • Du skal være medlem af IDA for at kunne købe tandforsikringen.
  • Du skal være mellem 18 og 70 år – dog skal forsikringen være tegnet og accepteret, inden du fylder 68 år og 11 måneder.
  • Din ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 18 år har også mulighed for at købe forsikringen.
Fik du svar på dit spørgsmål?

Forsikringen dækker behandlinger op til 30.000 kr. pr. år. Det eneste, du selv skal betale, er de første 2.000 kr. pr. år (selvrisiko).

Eksempel
Tandeftersyn og tandrensninger bliver modregnet selvrisikoen hvert år. Det vil sige, at får du lavet et tandeftersyn som koster 500 kr., bliver de modregnet selvrisikoen. Hvis du inden for samme år får en tandlægeregning på mere end 1500 kr., refunderer vi det beløb, som overstiger de 1.500 kr.

IDA Tandforsikring erstatter altid efter egne priser. Ved de offentlige, tilskudsberettigede behandlinger har vi samme priser som Sygesikringen. Hvis tandlægens priser overstiger vores erstatningspriser, er det vores priser, som er gældende. Hvis din tandlæge har lavere priser, end vi har, vil vi lægge din tandlæges priser til grund for erstatningsberegningen. Vores dækningspriser ligger over landsgennemsnittet for danske tandlæger.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du har to muligheder for at få refunderet dine udgifter til tandbehandling:

1. Indsend din betalte regning til Dansk Tandforsikring A/S, Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund.

2. Scan din regning samt din kvittering for, at den er betalt, og mail det hele til info@dansktandforsikring.dk.

Du vil herefter få udbetalt din andel af regningen til den konto, som du har oplyst. Hvis du ikke har oplyst dit kontonummer, vil du modtage en mail, hvori du kan angive dine kontooplysninger. Såfremt vi ikke mener, at du er dækningsberettiget, vil du høre nærmere fra os. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Tandforsikring på 7020 4647.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, du kan vælge og benytte enhver dansk tandlæge eller tandplejer.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Forsikringen ophører med udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år.

Husk, at du skal tegne og accepteret tandforsikringen, inden du er fyldt 68 år og 11 måneder.

Fik du svar på dit spørgsmål?