Hvordan dækker det gule og blå sygesikringskort, når jeg rejser?

Vidste du, at det gule sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort sjældent giver dig en tilstrækkelig dækning, når du er ude at rejse? Supplerer du med en rejseforsikring, er du til gengæld sikret en god dækning. 

Det gule sundhedskort

Du kan kun bruge dit gule sundhedskort (sygesikringsbevis) på rejser i Danmark, Færøerne og Grønland. Det gule sundhedskort giver dig adgang til lægen, og du kan komme på hospitalet på lige fod med borgerne i det land, du holder ferie i. Både Grønland og Færøerne har et anderledes behandlingssystem, end vi er har i Danmark. Det er derfor altid en fordel at supplere med en rejseforsikring. På den måde sikrer du dig en optimal dækning, hvis uheldet er ude.

Det blå EU-sygesikringskort

Du skal have det blå EU-sygesikringskort med, hvis du opholder dig i et EU-/EØS-land, Norge, Island og Schweiz. Du får dækket udgifter til nødvendig læge- og hospitalsbehandling på samme vilkår som for borgerne i det land, du opholder dig i. Men da de fleste lande har et behandlingssystem, der er anderledes, end det vi har i Danmark, er det altid en god idé at supplere med en rejseforsikring. Det blå EU-sygesikringskort dækker heller ikke hjemtransport. Uden en rejseforsikring vil pludselige skader og sygdom på rejsen ofte resultere i store økonomiske og personlige konsekvenser.

Du skal også være opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort ikke dækker:

  • Hvis du rejser uden for Europa.
  • Hvis du skal transporteres hjem til Danmark på grund af sygdom, eller hvis du kommer til skade.
  • Hvis du vil tilkalde en pårørende fra Danmark, fordi du er alvorligt syg eller skadet.
  • Hvis din ferie bliver ødelagt på grund af sygdom/tilskadekomst.
  • Hvis din bagage bliver forsinket.


Rejseforsikring

Køber du IDA Forsikrings Rejseforsikring, er du dækket på de områder, hvor det blå EU-sygesikringskort ikke slår til. Du vælger selv, om rejseforsikringen skal dække i Europa eller i hele verden. Har du en studierejseforsikring, er du dækket i hele verden. Forsikringen dækker et år af gangen - det betyder, at du ikke kan tegne den for en enkelt rejse. Forsikringen gælder alle de rejser, du tager på inden for et år.

Du får også dækket din bagage – både ved forsinkelse og pludselig skade, overfald og transportforsinkelse. Alt sammen noget du ikke får dækket af hverken det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.Rejsekort og rejseforsikring

Hvis du får brug for hjælp, når du er ude og rejse, er det rart at have de nødvendige oplysninger lige ved hånden. Trygs rejsekort indeholder dit policenr. samt kontaktoplysninger til Tryg og deres alarmcentral. Du kan downloade og printe rejsekortet fra Trygs hjemmeside.