Spørgsmål: Gruppelivsforsikring

Hvilke kritiske sygdomme giver erstatning? Har jeg mulighed for at medforsikre min samlever? 

Find ud af, hvad en gruppelivsforsikring (livsforsikring eller forsikring mod kritisk sygdom) er, og få gode råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Du får også information om, hvad du skal gøre, hvis du er kommet ud for en alvorlig skade eller sygdom.

Få svar

Når du sikrer dig selv og din familie med en gruppelivsforsikring, skal du besvare en række spørgsmål om dit helbred. Du skal svare på spørgsmålene, når du accepterer forsikringen (via vores online forsikringsberegner). 

Hvis vi har nogle spørgsmål til din helbredserklæring, vil vi kontakte dig. Du skal ikke udfylde flere helbredserklæringer, når først forsikringen er trådt i kraft.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ved en dækningsberettiget kritisk sygdom kan du få udbetalt 131.000 kroner. Der sker ikke modregning i udbetalingen fra livsforsikringen, hvis du dør umiddelbart efter udbetaling af forsikring ved visse kritiske sygdomme. Afhængig af hvilken sum, du har valgt som livsforsikring, kan du få henholdsvis 950.000 kroner eller 475.000 kroner udbetalt.

Fra den dag du fylder 58 år vil der årligt være afskrivning på 1/10 af den oprindelige forsikringssum.

Du kan læse mere om, hvor meget du får udbetalt her.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Der er en lang række sygdomme, som forsikringen giver erstatning til. Du kan se en liste over sygdommene her.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Forsikringen kan tegnes til og med dagen før du fylder 66 år.

Afhængig af, hvilken sum du har valgt som livsforsikring, kan du få henholdsvis 950.000 kroner eller 475.000 kroner udbetalt. Fra den dag du fylder 58 år vil der årligt være afskrivning på 1/10 af den oprindelige forsikringssum. 

Forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 67 år. Såfremt medlemmets tilhørsforhold til IDA ophører, ophører forsikringen med udgangen af det år, hvor medlemmet ikke længere medlem af IDA.

Fik du svar på dit spørgsmål?