Spørgsmål: Gruppelivsforsikring

Hvilke kritiske sygdomme giver erstatning? Har jeg mulighed for at medforsikre min samlever? 

Find ud af, hvad en gruppelivsforsikring er, og få gode råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Du får også information om, hvad du skal gøre, hvis du er kommet ud for en alvorlig skade eller sygdom.

Få svar

Har du en grupplivsforsikring, skal du opgive følgende:

  • PBS nr.: 07641966
  • Debitor gruppe nr.: 1775

Gå til Betalingsservice.dk og tilmeld din forsikring.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Méngraden fastsættes ud fra af en lægelig vurdering/undersøgelse. Lægen vurderer skadens omfang ud fra en række oplysninger, som danner grundlag for en samlet vurdering. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Når du sikrer dig selv og din familie med en gruppelivsforsikring, skal du besvare en række spørgsmål om dit helbred. Du skal svare på spørgsmålene, når du accepterer forsikringen (via vores online forsikringsberegner). 

Hvis vi har nogle spørgsmål til din helbredserklæring, vil vi kontakte dig. Du skal ikke udfylde flere helbredserklæringer, når først forsikringen er trådt i kraft.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvor meget, du eller dine pårørende får udbetalt, afhænger af, om der er tale om kritisk sygdom, invaliditet eller dødsfald. For at se, hvor meget du kan få udbetalt, skal du downloade dette faktaark.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Der er en lang række sygdomme, som forsikringen giver erstatning til. Du kan downloade faktaarket, hvis du gerne vil se listen over de sygdomme, som giver erstatning.

Download faktaark.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du skal tegne forsikringen inden du fylder fylder 58 år og 11 mdr. Når du har forsikringen, er du dækket indtil:

  • Invalidesumsdækningen ophører med udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 60 år.
  • Kritisk sygdom ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor du fylder 60 år.
  • Dødsdækningen ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor du fylder 67 år.
  • Gruppeulykkesdækningen ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor du fylder 67 år.
Fik du svar på dit spørgsmål?