Gruppelivsforsikring

Vi håber og tror ikke, at vi selv eller vores familie bliver ramt af ulykke, sygdom eller dødsfald. Men skulle det alligevel ske, er det en trøst at vide, at det økonomiske sikkerhedsnet er på plads. Vores Gruppelivsforsikring er en kombineret Gruppelivs- og Gruppeulykkesforsikring, der giver erstatning i tilfælde af invaliditet, kritisk sygdom eller dødsfald.

Forsikring til din nærmeste

Forsikring til din nærmeste

Din ægtefælle eller samlever kan købe forsikringen - også selvom han/hun ikke er IDA-medlem.

Økonomisk tryghed

Økonomisk tryghed

Kommer du ud for en alvorlig ulykke eller bliver ramt af sygdom, får du hjælp fra forsikringen.

Dækker dig døgnet rundt

Dækker dig døgnet rundt

Forsikringen omfatter også en heltidsulykkesforsikring og du er derfor dækket 24/7. 

Forsikringen dækker

Gruppelivsforsikring
Dækning

Gruppelivsforsikringen er en kollektiv forsikring uden opsparing. Det vi sige en 'risikoforsikring', hvor forsikringssummen bliver udbetalt i tilfælde af visse kritiske sygdomme, invaliditet eller dødsfald. Mister du din erhvervsevne (mere end to tredjedele på grund af sygdom eller ulykke), før du fylder 60 år, udbetaler vi også erstatning.

Gruppeulykkesforsikringen er en heltidsulykkesforsikring, og du er derfor dækket alle døgnets 24 timer. Gruppeulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde, der medfører et varigt mén på 5 % eller derover. Forsikringen dækker også skader, der er opstår pludseligt; fx vridskader i forbindelse med gang, løb eller løft af kasser. Når du køber forsikringen, får du samtidig en særlig tandskadedækning, der blandt andet dækker tyggeskader. 

Mister du din erhvervsevne (det vil sige, at du ikke er i stand til at arbejde) med mere end to tredjedele før du fylder 60 år, udbetaler vi erstatning. Vær opmærksom på at din tilstand skal vurderes som stationær; det vil sige, når lægen skønner, at din helbredstilstand ikke kan blive bedre. 

Ved visse kritiske sygdomme som opstår inden du fylder 60 år, kan du få økonomisk kompensation. Du kan se, hvilke sygdomme, der udløser en forsikringssum i 'Spørgsmål og svar' nederst på siden.

Ved dødsfald udbetaler vi erstatning til de nærmeste pårørende; uanset om det skyldes ulykke eller sygdom. Dog kan vi ikke udbetale erstatning, hvis afdøde har deltaget aktivt i krig, oprør eller lignende. 

Gruppeulykkesforsikringen dækker ulykker, der medfører varigt mén på 5 % og derover. Dækningen træder ikke kun i kraft ved skader, der er sket ved ydre påvirkning. Du får også erstatning for skader, der opstår pludseligt; fx forvridninger i ryggen. 

Forsikringen indeholder en særlig tandskadedækning, som fx dækker tyggeskader.

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Spørgsmål og svar

Du skal være medlem af IDA for at kunne købe forsikringen.

Bliv IDA-medlem her. 

Hvis du er IDA-medlem kan du købe forsikringen gennem vores online beregner. Din ægtefælle eller samlever kan også købe forsikringen. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Det er på baggrund af en lægelig vurdering/undersøgelse, at méngraden fastsættes. Lægen vurderer skadens omfang ud fra en række oplysninger, som danner grundlag for en samlet vurdering. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Når du sikrer dig selv og din familie med en gruppelivsforsikring, skal du besvare en række spørgsmål om dit helbred. Du skal svare på spørgsmålene, når du accepterer forsikringen (via vores online forsikringsberegner). Hvis vi har nogle spørgsmål til din helbredserklæring, vil vi kontakte dig. Du skal ikke udfylde flere helbredserklæringer, når først forsikringen er trådt i kraft.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvor meget, du eller dine pårørende får udbetalt, afhænger af, om der er tale om kritisk sygdom, invaliditet eller dødsfald. For at se, hvor meget du kan få udbetalt, skal du downloade dette faktaark.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du skal tegne forsikringen inden du fylder fylder 58 år og 11 mdr. Når du har forsikringen, er du dækket indtil:

  • Invalidesumsdækningen ophører med udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 60 år.
  • Kritisk sygdom ophører med udgangen af den måned, hvor du fylder 60 år.
  • Dødsdækningen ophører med udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 67 år.
  • Gruppeulykkesdækningen ophører med udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 67 år.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?