Gruppelivsforsikring

Vi håber og tror ikke, at vi selv eller vores familie bliver ramt af ulykke, sygdom eller dødsfald. Men skulle det alligevel ske, er det en trøst at vide, at det økonomiske sikkerhedsnet er på plads. Vores Gruppelivsforsikring er en kombineret Gruppelivs- og Gruppeulykkesforsikring, der giver erstatning i tilfælde af invaliditet, kritisk sygdom eller dødsfald.

Forsikring til din nærmeste

Forsikring til din nærmeste

Din ægtefælle eller samlever kan købe forsikringen - også selvom han/hun ikke er IDA-medlem.

Økonomisk tryghed

Økonomisk tryghed

Kommer du ud for en alvorlig ulykke eller bliver ramt af sygdom, får du hjælp fra forsikringen.

Dækker dig døgnet rundt

Dækker dig døgnet rundt

Forsikringen omfatter også en heltidsulykkesforsikring og du er derfor dækket 24/7. 

Forsikringen dækker

Gruppelivsforsikring
Dækning

Mister du din erhvervsevne (det vil sige, at du ikke er i stand til at arbejde) med mere end to tredjedele før du fylder 60 år, udbetaler vi erstatning. Vær opmærksom på at din tilstand skal vurderes som stationær; det vil sige, når lægen skønner, at din helbredstilstand ikke kan blive bedre. 

Ved visse kritiske sygdomme som opstår inden du fylder 60 år, kan du få økonomisk kompensation. Du kan se, hvilke sygdomme, der udløser en forsikringssum i 'Spørgsmål og svar' nederst på siden.

Ved dødsfald udbetaler vi erstatning til de nærmeste pårørende; uanset om det skyldes ulykke eller sygdom. Dog kan vi ikke udbetale erstatning, hvis afdøde har deltaget aktivt i krig, oprør eller lignende. 

Gruppeulykkesforsikringen dækker ulykker, der medfører varigt mén på 5 % og derover. Dækningen træder ikke kun i kraft ved skader, der er sket ved ydre påvirkning. Du får også erstatning for skader, der opstår pludseligt; fx forvridninger i ryggen. 

Forsikringen indeholder en tandskadedækning, som fx dækker tand- og tyggeskader.

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Spørgsmål og svar

Det er på baggrund af en lægelig vurdering/undersøgelse, at méngraden fastsættes. Lægen vurderer skadens omfang ud fra en række oplysninger, som danner grundlag for en samlet vurdering. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Når du sikrer dig selv og din familie med en gruppelivsforsikring, skal du besvare en række spørgsmål om dit helbred. Du skal svare på spørgsmålene, når du accepterer forsikringen (via vores online forsikringsberegner). Hvis vi har nogle spørgsmål til din helbredserklæring, vil vi kontakte dig. Du skal ikke udfylde flere helbredserklæringer, når først forsikringen er trådt i kraft.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvor meget, du eller dine pårørende får udbetalt, afhænger af, om der er tale om kritisk sygdom, invaliditet eller dødsfald. For at se, hvor meget du kan få udbetalt, skal du downloade dette faktaark.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du skal tegne forsikringen inden du fylder fylder 58 år og 11 mdr. Når du har forsikringen, er du dækket indtil:

  • Invalidesumsdækningen ophører med udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 60 år.
  • Kritisk sygdom ophører med udgangen af den måned, hvor du fylder 60 år.
  • Dødsdækningen ophører med udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 67 år.
  • Gruppeulykkesdækningen ophører med udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 67 år.
Fik du svar på dit spørgsmål?

Der er en lang række sygdomme, som forsikringen giver erstatning til. Du skal downloade faktaarket, hvis du gerne vil se listen over de sygdomme, som giver erstatning.

Download faktaark.

Fik du svar på dit spørgsmål?