Gruppelivsforsikring

Vi håber og tror ikke, at vi selv eller vores familie bliver ramt af ulykke, sygdom eller dødsfald. Men skulle det alligevel ske, er det en trøst at vide, at det økonomiske sikkerhedsnet er på plads. Vores Gruppelivsforsikring er en kombineret Gruppelivs- og Gruppeulykkesforsikring, der giver erstatning i tilfælde af invaliditet, kritisk sygdom eller dødsfald.

Forsikring til din nærmeste

Forsikring til din nærmeste

Din ægtefælle eller samlever kan købe forsikringen - også selvom han/hun ikke er IDA-medlem.

Økonomisk tryghed

Økonomisk tryghed

Kommer du ud for en alvorlig ulykke eller bliver ramt af sygdom, får du hjælp fra forsikringen.

Dækker dig døgnet rundt

Dækker dig døgnet rundt

Forsikringen omfatter også en Heltidsulykkesforsikring og du er derfor dækket 24/7. 

Forsikringen dækker

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Gruppelivsforsikring
Altid med

Mister du din erhvervsevne (det vil sige, at du ikke er i stand til at arbejde) med mere end to tredjedele før du fylder 60 år, udbetaler vi erstatning. Vær opmærksom på at din tilstand skal vurderes som stationær; det vil sige, når lægen skønner, at din helbredstilstand ikke kan blive bedre. 

Ved visse kritiske sygdomme som opstår inden du fylder 60 år, kan du få økonomisk kompensation. Du kan se, hvilke sygdomme, der udløser en forsikringssum i vores faktaark om forsikringen.

Ved dødsfald udbetaler vi erstatning til de nærmeste pårørende; uanset om det skyldes ulykke eller sygdom. Dog kan vi ikke udbetale erstatning, hvis afdøde har deltaget aktivt i krig, oprør eller lignende. 

Gruppeulykkesforsikringen dækker ulykker, der medfører varigt mén på 5 % og derover. Dækningen træder ikke kun i kraft ved skader, der er sket ved ydre påvirkning. Du får også erstatning for skader, der opstår pludseligt; fx forvridninger i ryggen. 

Forsikringen indeholder en tandskadedækning, som fx dækker tand- og tyggeskader.