Professionel Rådgiveransvarsforsikring

Der sker hele tiden ændringer på forsikringsmarkedet, og vores mål er at skabe merværdi til vores medlemmer i form af korrekte dækninger, præmier og betingelser, tilpasset markedsforholdene. Det betyder, at du får et bedre produkt, der er tilpasset til dig og dit forsikringsbehov.

Det er menneskeligt at begå fejl, men rådgiver din virksomhed kunder kan selv små fejl koste dig dyrt. Køber du en Professionel Rådgiveransvarsforsikring, er du heldigvis dækket, hvis din rådgivning resulterer i et økonomisk tab for kunden.

Som rådgivende virksomhed er det afgørende at informere og vejlede kunden korrekt, men sker det alligevel, at en medarbejder begår en fejl, er rådgiveransvar en uundværlig sikkerhed. Fejlen kunne bestå i en fejl ved projektering, tilsyn eller programmering, som resulterer i et økonomisk tab for kunden.

Retroaktiv dækning

Retroaktiv dækning

Du har mulighed for at få dækning for skader, der er sket før du købte forsikringen.

Udvidet dækning

Udvidet dækning

Skader, der sker som følge af grov uagtsomhed, er inkluderet i dækningen.

Kommunikationsomkostninger

Kommunikationsomkostninger

Undersum i forbindelse med offentliggørelse af eventuelt tab eller skade dækket under policen, som påvirker din virksomheds omdømme negativt.

Hvad dækker Professionel Rådgiveransvarsforsikringen? 

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Professionel Rådgiveransvarsforsikring
Altid med

Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor du eller en medarbejder fejlrådgiver en kunde og det resulterer i et økonomisk tab. Hvis virksomheden bliver gjort erstatningsansvarlig som følge af den rådgivning, som der er ydet, vil forsikringen dække. Forsikringen dækker også i de situationer, hvor der er tale om grov uagtsomhed, men er fejlen begået med vilje, dækker forsikringen ikke.

Forsikringen dækker, hvis din virksomhed bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, som er sket i forbindelse med virksomhedens almindelige aktiviteter. Det kunne fx være, hvis du taber dit måleudstyr på kundens glasbord og bordet går i stykker.

Leverer du en ydelse eller et produkt, som er defekt eller bliver direkte årsag til en skade, vil Produktansvarsforsikringen dække de tabte omkostninger for kunden.

Forsikringen dækker krav, som en kunde rejser mod dig retroaktivt. Det vil sige, at forsikringen dækker, selvom kravet bliver rejst på grund af en fejl, som er sket, før forsikringen er købt. Det er dog vigtigt at pointere, at forsikringen ikke dækker, hvis I har kendskab til at kravet bliver rejst, når I køber forsikringen.

Forsikringen inkluderer en omkostningsdækning (op til 1.000.000 kr.) for en nøglemedarbejders dødsfald (fx en partner eller en direktør) eller permanent uarbejdsdygtighed til fx rekruttering, PR/kommunikation eller andet. 

Forsikringen dækker også kommunikationsomkostninger (op til 1.000.000 kr.) til at udbedre/neutralisere virksomhedens omdømme, hvis den fx via medierne er blevet omtalt negativt.

Særlige fordele ved Rådgiveransvar

Tilbagevirkende kraft

Forsikringen dækker krav, som en kunde rejser mod virksomheden retroaktivt. Det vil sige, at bliver kravet rejst på grund af en fejl, som er begået før forsikringen er tegnet, dækker forsikringen. Det er dog vigtigt at understrege, at forsikringen ikke dækker, hvis I har kendskab til at kravet bliver rejst, når I køber forsikringen.

Udvidet dækning

Dækningen er udvidet til at omfatte skader, som sker som følge af grov uagtsomhed. Normalt er grov uagtsomhed ikke omfattet af Rådgiveransvar, men tegner du forsikringen hos os, opnår du denne ekstra fordel.

Præmiebe­sparelser

Forsikringen indgår i en puljeordning, som blandt andet giver præmiebesparelser for de virksomheder, som indgår i puljen. Sammenligner vi med øvrige selskaber, får du hos IDA et attraktivt og meget lavt præmieniveau.

Ingen bagud­regulering

Vi foretager ingen bagud­regulering, hvilket betyder, at præmien fastsættes med udgangspunkt i virksomhedens omsætning ved periodens start. Vi foretager heller ikke en regulering ved periodens slutning.