Online handelsbetingelser

Læs vores online handelsbetingelser, og find ud af, hvad du skal være  særlig opmærksom på, når du har købt en eller flere forsikringer online.

Databeskyttelse og behandling af personoplysninger i IDA Forsikring

Hvem kan købe forsikringer på idaforsikring.dk?

Du kan købe forsikringer på idaforsikring.dk, hvis du eller en person i husstanden er medlem af IDA.

Er du allerede dækket af andre forsikringer?

Når du køber en forsikring, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring. Har du bekræftet, at IDA Forsikring (på vegne af vores samarbejdspartnere) skal opsige forsikringen, gør vi dette, ellers skal du selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer i andre forsikringsselskaber. Har du bilforsikring i andet selskab, skal disse altid opsiges af IDA Forsikring.

Persondata- og Cookiepolitik

Når du køber forsikringer på idaforsikring.dk, registrerer vi de indtastede oplysninger om dig. Oplysningerne videregives til IDA Forsikrings samarbejdspartnere for oprettelse af dine forsikringer. Oplysningerne kan bruges af IDA Forsikring og IDA Forsikrings samarbejdspartnere til kundeadministration og rådgivning.Du kan til enhver tid indhente nærmere information om den aktuelle registrering og få rettet eventuelle fejlregistreringer.IDA Forsikring anvender cookies på idaforsikring.dk.Læs IDA Forsikrings cookiepolitik

Børn og unge under 18 år

Du skal være fyldt 18 år for at købe en forsikring på idaforsikring.dk. Hvis du er under 18 år, skal du have et samtykke fra dine forældre til at købe forsikringen.

Dine oplysninger og konsekvens ved afgivelse af urigtige oplysninger

Vi har brug for oplysninger om dig for at kunne vurdere forsikringsrisikoen, fastsætte prisen og vilkårene for din forsikring, før forsikringsaftalens indgåelse. Det er derfor vigtigt, at du som led i købet af din forsikring, besvarer alle spørgsmål loyalt og korrekt.
Såfremt der sker en ændring i dine forhold, skal du straks underrette IDA Forsikring. En sådan ændring kan medføre et fald eller en stigning i prisen og/eller lempelse eller skærpelse af dine forsikringsvilkår.
Afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist i medfør af Forsikringsaftaleloven.
Hvis vi har brug for flere oplysninger, hører du fra os, inden din forsikring sættes i kraft.

Ikrafttræden

Din forsikring træder i kraft på det aftalte tidspunkt, dog tidligst på datoen for bekræftelse af køb på idaforsikring.dk.
Ved køb af en forsikring på idaforsikring.dk skal forsikringen tilmeldes Betalingsservice. Du bliver automatisk tilmeldt Betalingsservice på det kontonummer, du oplyser ved købet på idaforsikring.dk. Beløbet bliver hævet fra din konto, når forsikringen træder i kraft.

Forudsætninger for prisen på forsikringen

Prisen er udregnet på baggrund af de oplysninger, du har givet os og er inklusiv gebyrer og afgifter, herunder skadesforsikringsafgift, statsafgift, miljøbidrag og stormflod- og stormfaldsafgift. Du kan læse mere om gebyrer og afgifter nedenstående Ipaper. Download og læs Ipaper.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du køber dine private forsikringer på idaforsikring.dk.

Hvornår kan jeg fortryde min forsikring?

Når du køber en forsikring hos IDA Forsikring, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet inden for fortrydelsesfristen.
Ved fjernsalg starter fortrydelsesfristen på det seneste af følgende tidspunkter:
a) Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
b) Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. e-mail.
Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.
Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.
Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten i medfør af § 60 i Lov om finansiel virksomhed betinget af, at du inden for 14-dages fristen dokumenterer, at bygningsbrand-forsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.

Sådan fortryder du

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller e-mail. Hvis du vil have dokumentation for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du enten sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen eller gemme den mail, du har sendt til os.
Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til:
IDA Forsikring
Kalvebod Brygge 31
1780 København V
eller du kan fortryde pr. mail.
Skriv til os her.

Klage

Hvis du skulle få en dårlig oplevelse hos os, eller hvis vi på anden måde ikke lever op til dine forventninger, kan du sende os en klage.Send os en klage.
Giver din henvendelse til os ikke et tilfredsstillende resultat, har du mulighed for at klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dkDet koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.Såfremt en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

Spørgsmål & svar

Om IDA Forsikring

Læs alt det med småt om IDA Forsikring.

Læs mere

Kontakt

Ring eller skriv til IDA Forsikring

Har du spørgsmål til dine forsikringer, eller vil du købe en forsikring?

Telefon:

70 21 01 91

Kontakt os

Se fordelene:

Bliv medlem af IDA

Som IDA-medlem kan du spare op til 30 % på dine forsikringer gennem IDA Forsikring.

Bliv medlem nu