Her er alt, du skal vide om din lønsikring

Hvis du mister dit job, kan det betyde en gevaldig nedgang i din indkomst. En lønsikring giver dig økonomisk tryghed. Få mere at vide om, hvad en lønsikring er, hvordan den dækker, og hvornår det giver mening at investere i den.

Lønsikring og dækning & hvad er en lønsikring

Hvad er en lønsikring?

En lønsikring er en forsikring, der dækker dig, hvis du bliver ufrivilligt opsagt. Du har ret til dagpenge som medlem af en A-kasse, men for mange kan dagpengesatsen gøre det svært at få økonomien til at hænge sammen. Lønsikringen er derfor et ekstra økonomisk sikkerhedsnet, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. 

Sådan dækker en lønsikring

Hver måned modtager du løbende udbetalinger som løn fra din forsikring. Det beløb, du modtager, afhænger blandt andet af følgende forhold:
 • Hvad er din løn (bruttoløn inkl. provision, bonus, fri bil og fri telefon)? 
 • Hvilken dækning har du valgt (du kan vælge fra 2.000-40.000 kr.)? 
Få mere at vide om lønsikring og dækning.

Hvor meget kan jeg få dækket og udbetalt?

Du kan højst få 90% af din nuværende bruttoløn (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag) udbetalt. Din bruttoløn er inkl. provision, bonus, fri bil og fri telefon. Husk, du kan trække prisen for din lønsikring fra i skat.

Eksempel på udbetaling (månedsløn på 40.000 kr.)

Løn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag (AMBI)

36.800 kr

90 % af nuværende løn fratrukket AMBI

33.120 kr.

Dagpenge (højeste sats 2023)

19.728 kr.

Forsikringserstatning

13.392 kr.

Anbefalet dækning ved køb

13.392 kr.

Samlet udbetaling pr. måned

33.120 kr.

Din pris for Lønsikring pr. måned

258 kr.

Dækker forsikringen, hvis jeg skifter job?

Du må gerne skifte job – men der må højst være et ”hul” på 14 dage, hvor du ikke er i job. Er du uden arbejde i mere end 14 dage, skal du have været i uafbrudt arbejde i mindst 12 mdr. Det betyder, at hvis du skifter job, og der højst er 14 dage fra du afslutter dit gamle job, til du starter på dit nye, så dækker forsikringen fra dag ét på det nye job (dog skal du have været i job i mindst 12 mdr. før første udbetaling).Hvis du skifter job, skal du kontakte Topdanmark Lønsikring på tlf. +45 44 74 35 50, eller selv ændre det på Min Lønsikring

Er jeg dækket ved strejke eller lockout?

Nej, lønsikringen dækker ikke i forbindelse med strejke eller lockout. Men karensperioden og beskæftigelseskravet bliver ikke afbrudt af en eventuel strejke eller lockout. Heller ikke, hvis du bliver opsagt i den periode, som strejken/lockouten står på.

Hvor længe dækker lønsikringen?

Din lønsikring dækker dig til udgangen af den måned, hvor:
 • du fylder 65 år – medmindre du er blevet arbejdsløs inden da.
 • du bliver tilkendt førtidspension eller overgår til fleksjob.
 • du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.
 • dit medlemskab af a-kassen ophører.
 • du ikke betaler præmien for forsikringen.

Hvornår dækker forsikringen ikke?

Forsikringen dækker ikke altid. Det gælder for følgende situationer:
 • Du købte forsikringen og vidste eller burde vide, at du ville blive arbejdsløs.
 • Du bliver arbejdsløs eller får besked om, at du vil blive arbejdsløs indenfor de første seks måneder, efter du købte forsikringen.
 • Du siger op/bliver frivilligt arbejdsløs – medmindre du har en gyldig grund efter arbejdsløshedslovgivningen.
 • Du bliver bortvist af din arbejdsgiver eller afskediget af en grund, som du selv er skyld i.
 • Du afslutter dit arbejde på grund af din lærlingekontrakt eller lignende.
 • Du arbejder i et sæsonbestemt erhverv, hvor arbejdsløshed forekommer i faste perioder, og du bliver arbejdsløs inden to års arbejde hos din arbejdsgiver.
 • Du er projektansat eller på tidsbestemt kontrakt i mindre end to år. 

Hvornår giver det mening at købe en lønsikring?

Det kan være svært at vide, om det er godt givet ud at investere i en lønsikring. Men du kan overveje følgende: 
 • Er det realistisk for mig at leve af dagpenge over en længere periode?
 • Kan dagpengene dække mine faste udgifter hver måned?
 • Er det vigtigt for mig at have en stabil indkomst, eller kan jeg leve med at have en del mindre penge på hånden, hvis jeg mister mit job?
 • Har jeg haft uafbrudt arbejde i minimum 12 måneder? (Dette er et krav for at få udbetaling fra lønsikring).

Kan min samlever/ægtefælle købe forsikringen?

Ja, vores medlemmers samlever/ægtefælle kan også få ekstra tryghed i hverdagen med en lønsikring. Dog skal du og din samlever have en eller flere forsikringer hos os i forvejen.

Må jeg arbejde midlertidigt eller deltid?

Hvis du tager deltidsarbejde i op til 29,6 timer om ugen, kan du fortsat få udbetalinger fra lønsikringen. Dine udbetalinger vil dog være begrænset af, at du maksimalt kan få udbetalt 90% af den løn, du havde, før du blev arbejdsløs. Du kan kontakte Topdanmark Lønsikring på tlf. +45 44 74 35 50, eller selv ændre det på Min Lønsikring, hvis dine arbejdsforhold ændrer sig.

Bliver prisen på min forsikring sat ned, hvis jeg bliver arbejdsløs?

Ja, du skal ikke betale for din lønsikring i den periode, du er arbejdsløs. Får du eksempelvis penge fra lønsikringen fra 1. april til 31. maj, skal du ikke betale præmie for april og maj. Prisen reguleres automatisk, og du skal derfor ikke gøre noget aktivt. Har du betalt forud, modregner vi beløbet, næste gang du betaler. 

Kan jeg trække prisen for min forsikring fra i skat?

Ja, en del af forsikringens pris er fradragsberettiget. Det er vores samarbejdspartner Topdanmark, der sørger for at indberette det til Skattestyrelsen. Derfor behøver du ikke at gøre noget.

Her er kravene til din lønsikring 

Vil du tegne en lønsikring gennem IDA Forsikring, skal du først og fremmest være medlem og mellem 18-60 år. Dog skal du købe og acceptere forsikringen, inden du fylder 59 år og 11 måneder. Har du modtaget ydelser fra en lignende forsikring de seneste to år, kan du ikke få forsikringen hos os. Men der findes også andre krav til dig, og dem gennemgår vi herunder. 

Skal jeg være medlem af en a-kasse for at købe lønsikringen?

Ja, du skal være medlem af en dansk a-kasse for at tegne lønsikringen og få dækning i tilfælde af, at du bliver ufrivilligt arbejdsløs. 

Hvor meget skal jeg arbejde for at tegne lønsikringen? 

Hvis du vil være dækket af en lønsikring under arbejdsløshed, skal du som minimum arbejde 16 timer om ugen. 

Kan jeg købe forsikringen, hvis jeg bor i udlandet?

Du kan godt tegne lønsikringen, mens du bor i udlandet – men du er ikke dækket af forsikringen. Du skal være tilgængelig for det danske arbejdsmarked (a-kasse reglen), og derfor skal du bo i Danmark. Det vil sige, at du kun kan få penge fra forsikringen, hvis du flytter hjem til Danmark. 

Kan jeg modtage penge fra min lønsikring, selvom jeg har boet flere år i udlandet?

Du kan godt få penge fra din lønsikring, selvom du ellers ikke kan få dagpenge. Det skyldes, at du skal have boet i Danmark i mindst 7 af de seneste 12 år for at få dagpenge. 

Kan jeg købe lønsikringen som selvstændig?

For at købe og være dækket af en lønsikring skal du være lønmodtager. 

Sådan flytter du let din lønsikring til IDA Forsikring

Vil du gerne have Danmarks nok billigste lønsikring? Så er det let at skifte til IDA Forsikring. Hvis du i forvejen har lønsikring et andet sted, skal du selv sørge for at opsige denne. Har du førhen haft lønsikring i et andet forsikringsselskab, skal du ikke oplyse anciennitet fra tidligere lønsikring. Du skal blot kunne dokumentere det til evt. senere brug, hvis Topdanmark skulle have brug for det.

Hvor kan jeg se min lønsikring?

Fordi vi hos IDA Forsikring udbyder vores lønsikring i samarbejde med Topdanmark, kan du derfor se forsikringen på ‘Mit Topdanmark’

Indholdsfortegnelse

Hvad er en lønsikring?

Sådan dækker en lønsikring

Hvor meget kan jeg få dækket og udbetalt?

Dækker forsikringen, hvis jeg skifter job?

Er jeg dækket ved strejke eller lockout?

Hvor længe dækker lønsikringen?

Hvornår dækker forsikringen ikke?

Hvornår giver det mening at købe en lønsikring?

Kan min samlever/ægtefælle købe forsikringen?

Må jeg arbejde midlertidigt eller deltid?

Bliver prisen på min forsikring sat ned, hvis jeg bliver arbejdsløs?

Kan jeg trække prisen for min forsikring fra i skat?

Her er kravene til din lønsikring

Skal jeg være medlem af en a-kasse for at købe lønsikringen?

Hvor meget skal jeg arbejde for at tegne lønsikringen?

Kan jeg købe forsikringen, hvis jeg bor i udlandet?

Kan jeg modtage penge fra min lønsikring, selvom jeg har boet flere år i udlandet?

Kan jeg købe lønsikringen som selvstændig?

Sådan flytter du let din lønsikring til IDA Forsikring

Hvor kan jeg se min lønsikring?

Overblik

Lønsikring

Få overblik over dækninger med IDA Forsikrings Lønsikring.

Læs mere og køb

Spørgsmål & svar

Få hjælp til din Lønsikring

Få svar på de mest stillede spørgsmål om IDA Forsikrings Lønsikring, dækninger og tilvalg.

Læs mere

Kontakt

Ring eller skriv til IDA Forsikring

Har du spørgsmål til dine forsikringer, eller vil du købe en forsikring?

Telefon:

70 21 01 91

Kontakt os