Hvornår starter udbetalingerne?

Er du i tvivl om, hvornår du kan få din første udbetaling fra lønsikringen? 

Du kan få glæde af lønsikringen seks måneder efter, du har tegnet den (karensperiode). Det er dog et krav, at du har haft uafbrudt arbejde i minimum 12 måneder, når du første gang får kendskab til din arbejdsløshed.

Hvornår får jeg første udbetaling?

Bliver du ledig, modtager du efter 60 dage den første udbetaling – de første 30 dage er en selvrisikoperiode og de efterfølgende 30 dage er en optjeningsperiode.

Eksempel

For at illustrere det, forestiller vi os, at du bliver arbejdsløs pr. 1. januar. På grund af selvrisikoperioden på 30 dage, dækker lønsikringen først fra den 1. februar. De efterfølgende 30 dage er som nævnt en optjeningsperiode, og du får derfor udbetalt din første ydelse den 1. marts.

Holder du ferie i en arbejdsløshedsperiode, tæller feriedagene med ved opgørelsen af de 30 dages sammenhængende arbejdsløshed.