Lønsikring og dækning

Her kan du finde alle spørgsmål, der relaterer sig til din lønsikring og hvordan den dækker.

Få svar

Du skal købe og acceptere forsikringen, inden du fylder 58 år og 11 måneder – og det er et krav, at du arbejder mindst 16 timer om ugen.

Du er dækket af forsikringen til udgangen af den måned, hvor:

 • du fylder 64 år, med mindre du er blevet arbejdsløs inden da.
 • du bliver tilkendt førtidspension eller overgår til fleksjob.
 • du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.
 • dit medlemskab af a-kassen ophører.
 • du ikke betaler præmien for forsikringen.
Fik du svar på dit spørgsmål?

Der er en række situationer, hvor forsikringen ikke dækker.

Du:

 • købte forsikringen og vidste eller burde vide, at du ville blive arbejdsløs.
 • bliver arbejdsløs eller får besked om, at du vil blive arbejdsløs indenfor de første seks måneder, efter du købte forsikringen.
 • siger op/frivilligt bliver arbejdsløs - med mindre du har en gyldig grund efter arbejdsløshedslovgivningen.
 • bliver bortvist af din arbejdsgiver eller afskediget af en grund, som du selv er skyld i.
 • afslutter dit arbejde på grund af din lærlingekontrakt eller lignende.
 • arbejder i et sæsonbestemt erhverv, hvor arbejdsløshed forekommer i faste perioder, og du bliver arbejdsløs inden to års arbejde hos din arbejdsgiver.
 • er projektansat eller på tidsbestemt kontrakt i mindre end to år. 
Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis kontrakten udløber inden to år, har du ikke mulighed for at få dækning.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, som noget helt nyt tilbyder vi vores medlemmer, at deres samlever/ægtefælle også kan få ekstra tryghed i hverdagen med en Lønsikring. Det kræver dog, at du og din samlever har en eller flere forsikringer hos os i forvejen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Nej, lønsikringen dækker ikke i forbindelse med strejke eller lockout. Men karensperioden og beskæftigelseskravet bliver ikke afbrudt af en eventuel strejke eller lockout. Heller ikke, hvis du bliver opsagt i den periode, som strejken/lockouten står på.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du må gerne skifte job. Dog må der max. være et ”hul” på 14 dage, hvor du ikke er i job. Er ”hullet” på mere end 14 dage, skal du have været i uafbrudt arbejde i mindst 12 mdr. 

Dvs. skifter du fra et job til andet, og der er max. 14 dage, hvor du ikke er i job, dækker forsikringen fra dag ét på det nye job (dog skal du have været i job i mindst 12 mdr. før jobskiftet).

Fik du svar på dit spørgsmål?