Hvilke krav skal du opfylde for at købe en lønsikring?

Skal jeg være medlem af en a-kasse for at købe lønsikringen? Kan jeg modtage dagpenge samtidig? Få svar på det og meget mere. 

Få svar

Ja, det er et krav, at du er medlem af en a-kasse. Uden et a-kasse medlemskab kan du ikke tegne lønsikringen og har derfor ikke mulighed for at få dækning. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du kan godt modtage dagpenge samtidig med, at du får udbetalt ydelser fra forsikringen. Udbetalingerne fra forsikringen bliver ikke modregnet i udbetalingerne af dagpengene.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du kan sagtens tegne lønsikringen, mens du bor i udlandet, men du kan ikke gøre brug af forsikringen. Du skal have adresse i Danmark, fordi du skal være tilgængelig for det danske arbejdsmarked (a-kasse reglen). Det vil sige, at du kun kan få udbetaling fra forsikringen, hvis du flytter hjem til Danmark. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja. Du kan modtage dækning fra din lønsikring, selvom du ifølge reglerne om opholdskrav ikke har ret til dagpenge. Opholdskravet betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge.

Hvornår gælder opholdskravet fra?
Reglerne om opholdskrav gælder fra den 1. januar 2019 og bliver indfaset over tre år. For at få dagpenge skal du:

  • fra 1. januar 2019 have opholdt dig her i Danmark eller EU/EØS i mindst 5 ud af 12 år
  • fra 1. januar 2020 have opholdt dig i Danmark eller EU/EØS i mindst 6 ud af 12 år.
  • fra 1. januar 2021 have opholdt dig i Danmark eller EU/EØS i mindst 7 ud af 12 år
Fik du svar på dit spørgsmål?

Nej, det kan du ikke. Du skal være lønmodtager for at kunne købe lønsikringen. 

Fik du svar på dit spørgsmål?