Knallertforsikring

En knallert er et vigtigt køretøj i trafikken, og den skal forsikres, så du er dækket for de person- og tingskader, du måtte påføre andre.OBS! Med en Knallertforsikring er du dækket for det erstatningsansvar, du kan pådrage dig for skade på personer og ting som ejer af knallerten. En Knallertforsikring er lovpligtig, og den indeholder din ansvarsdækning.

Lovpligtig forsikring

Lovpligtig forsikring

Du skal som minimum have en Ansvarsforsikring, da det er lovpligtigt.

Ingen selvrisiko

Ingen selvrisiko

Når du køber Ansvarsforsikringen, behøver du ikke tænke på selvrisikoen - den er nemlig på 0 kr.  

Knallert til dit barn

Knallert til dit barn

Du får samme lave pris på forsikringen - også hvis knallerten er til dit hjemmeboende barn.

Hvad dækker knallertforsikringen?

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Knallertforsikring
Altid med

Ansvarsforsikringen dækker i tilfælde af, at du som knallertfører kommer til at gøre skade på andre mennesker. 

Hvis du forårsager skader på andres ting, når du kører knallert, er ansvarsdækningen behjælpelig. 

Kommer du til at gøre skade på andre kørertøjer, dækker ansvarsforsikringen det, der skal erstattes. 

Skemaerne er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.