Husforsikring og dækning

Dækker forsikringen byggematerialer på min grund? Er solcelleanlæg dækket af min Husforsikring? Find svarene her. 

Få svar

Solcelleanlæg er omfattet af din Husforsikring på samme vilkår som øvrige bygningsdele. Solcelleanlæg skal fremgå af din police, før du er dækket. Derfor er det er vigtigt, at du vælger det, når du køber Husforsikringen eller gør os opmærksom på det, hvis du senere får det installeret. Du kan gøre os opmærksom på, at du har fået installeret solceller via Min Side. 

Log på Min Side

Hvilke betingelser skal være opfyldt?
Solcelleanlægget skal enten være fastmonteret på dit hus eller installeret på jorden med støbte sokler eller trykimprægneret træ.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, det er en del af din Grunddækning, så retshjælp er automatisk omfattet. Rethjælpsforsikringen dækker eventuelle udgifter til en advokat i forbindelse med uoverensstemmelser om fx private retstvister, hussalg og ombygning.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, hvis du køber Grunddækningen, er husejeransvar automatisk omfattet.  Husejeransvar dækker, hvis du kommer til at ødelægge andre menneskers ting eller er ansvarlig for, at de kommer til skade. Det kan fx være, hvis en tagsten falder ned fra dit hus og rammer en forbipasserende.

Fik du svar på dit spørgsmål?

For at være dækket, skal du have valgt Mere tryghed, som omfatter dine byggematerialer på din grund. De er dækket mod tyveri, hærværk og pludselige skader, så længe de er monteret eller i en periode på op til tre måneder fra leveringsdatoen.

Følgende materialer er dækket udendørs:

 • Tagbelægning
 • Mursten
 • Isolering
 • Cement
 • Træ til konstruktion – herunder fx spær og lægter

Øvrige materialer er dækket, når de er forsvarligt låst i en container, bygning, garage eller udhus. Det kan fx være:

 • Gulvbelægning
 • Køkkenelementer
 • VVS-elementer
 • Hårde hvidevarer
 • Vinduer og døre

Entrepriseforsikring
Når du bygger nyt hus, anbefaler vi dig altid at overveje at købe en entrepriseforsikring.

Læs mere om entrepriseforsikringen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Den primære forskel er, at Husforsikringen dækker skader, der evt. opstår, efter du har overtaget huset. Hvis dit hus fx har fået skader i forbindelse med storm eller voldsom regn, er det Husforsikringen, som dækker. Ejerskifteforsikringen dækker derimod skader, der var på huset, før du overtog det. Det kan fx være ulovlige vvs- eller elinstallationer.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, hvis du har købt tilvalget Kosmetiske forskelle.

Sådan dækker Kosmetiske forskelle
Hvis du har haft en rørskade – fx i gulvet på badeværelset, kan du få dækket udgifterne til udskiftning af de fliser, der blev ødelagt ved reparation af rørene (på dækningen Skjulte rør- og kabelskade).

Hvis det ikke er muligt at skaffe de samme klinker/fliser som de ødelagte, kan du få dækket halvdelen af udgiften til udskiftning af hele gulvet. Dækningen gælder ved skader på toilet/baderum, bryggers og Køkken/alrum.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis du har valgt at supplere din Husforsikring med tilvalget Grunddækning, er vandskader dækket som en følgeskade – se under Stormskade m.m. på Husforsikringen.

Ønsker du at være yderligere dækket, skal du vælge Udvidet vandskade. Her er du fx dækket, hvis:

 • der trænger vand ind gennem kældergulv, kældervægge og tagkonstruktioner, fordi vandet ikke kan få normalt afløb.
 • der stiger vand op fra kloak- eller grundvand.
 • fygesne, hvor der ikke er umiddelbar adgang til loftet.
 • Der siver vand ud fra synlige installationer som fx radiatorer eller akvarier.
Fik du svar på dit spørgsmål?