Cyberforsikring

I dag udgør cyberangreb 58 % af årsagen til datatab - og datalækager forårsaget af hackere er næsten fordoblet siden 2011.

Uforudsete hændelser, herunder cyberangreb, kan koste dig dyrt. Dette både i forhold til økonomi, troværdighed og din virksomheds image. Med en cyberforsikring er du heldigvis dækket, så du hurtigt kan komme videre og give dine kunder og samarbejdspartnere en værdifuld oplevelse og tryghed.

Egne tab og omkostninger

Egne tab og omkostninger

Dækning af omkostninger til genopretning af data, IT-systemer og netværk.

Ansvar

Ansvar

Dækning af erstatningskrav som følge af brud på fortrolig data.

Cyberberedskab - ReSecure

Cyberberedskab - ReSecure

Dækning af genopretning af IT-systemer og data + juridisk assistance ved fx databrud.

Hvad dækker Cyberforsikringen? 

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Cyberforsikring
Altid med

Omkostninger til genopretning af netværk og genetablering af data.

Nedgang i omsætning som følge af Cyberangreb.

Løsepenge og omkostninger til afværgelse i forbindelse med Cyberangreb.

Uautoriseret adgang til sikredes telefonsystem foretaget af ekstern person.

Omkostninger som følge af en faktisk eller formodet uretmæssig offentliggørelse af personfølsomme oplysninger.

Krænkelse af immaterielle rettigheder.

Afværgelse i forhold til formodning om krav.

Krav fra 3. mand i forhold til brud på fortrolige oplysninger.

Krav fra 3. mand i forhold til brud på personfølsomme oplysninger.

Krav fra 3. mand ved skade af data/systemer.

Omkostninger til ekstern sikkerhedsekspert til at undersøge, stoppe og begrænse dækningsberettigede skader eller formodning om skader.

Omkostninger til juridisk assistance til at undersøge, stoppe og begrænse dækningsberettigede skader eller formodning om skader.

Omkostninger til PR-konsulent med henblik på begrænsning af dårlig medieomtale i forbindelse med en dækningsberettiget skade eller formodning om skade.

Særlige fordele ved Cyberforsikring

Når du investerer i en Cyberforsikring gennem IDA Erhvervsforsikring, er du sikret en række fordele:

Underretningsomkostninger Forsikringen dækker underretningsomkostninger (herunder forpligtet underretning iht. GDPR) både i forhold til sager hvor sikrede er forpligtet iht. lovgivning, men også sager, ingen relevant lovgivning eksisterer.
Persondataforordningen (GDPR) Der dækkes omkostninger til redegørelser overfor tilsyn og myndigheder, herunder omkostninger til underretningsforpligtelser – med assistance fra beredskabet.
Betroede midler hos 3. mand Forsikringen dækker fortrolig information/persondata ellers tilsvarende, som sikrede har betroet 3. mand (eksempelvis advokat). Herudover dækker forsikringen angreb foretaget gennem IT-leverandør, såfremt sikrede kan gøres ansvarlig.
Kriseberedskab/skadesbehandling Al kriseberedskab og skadesbehandling foregår på dansk. Der er 24/7 adgang til beredskabsparterne.
Præmiebesparelser Forsikringen indgår i en puljeordning, som blandt andet giver præmiebespaelser for de virksomheder, som indgår i puljen. Sammenligner vi med andre selskaber, får du hos IDA et attraktivt produkt med en meget lavt præmieniveau.
Ingen bagudregulering Vi foretager ingen bagudregulering, hvilket betyder, at præmien fastsættes med udgangspunkt i virksomhedens omsætning ved periodens start. Vi foretager heller ikke en regulering ved periodens slutning.
Forsikringssummer og selvrisici

På cyberforsikringen har du mulighed for at vælge mellem tre forsikringssummer:

500.000 kr.
1.000.000 kr.
2.000.000 kr.

Selvrisiko afhænger af omsætningsstørrelse og starter fra 5.000 kr.