Cyberforsikring

I dag udgør cyberangreb 58 % af årsagen til datatab - og datalækager forårsaget af hackere er næsten fordoblet siden 2011.

Uforudsete hændelser, herunder cyberangreb, kan koste dig dyrt. Dette både i forhold til økonomi, troværdighed og din virksomheds image. Med en cyberforsikring er du heldigvis dækket, så du hurtigt kan komme videre og give dine kunder og samarbejdspartnere en værdifuld oplevelse og tryghed.

Egne tab og omkostninger

Egne tab og omkostninger

Dækning af omkostninger til genopretning af data, IT-systemer og netværk.

Cyber ​​Security - ReSecure

Cyber ​​Security - ReSecure

Dækning af genopretning af IT-systemer og data + juridisk assistance ved fx databrud.

Ansvar

Ansvar

Dækning af erstatningskrav som følge af brud på fortrolig data.

Hvad dækker Cyberforsikringen? 

Vi vil til enhver tid henvise til de gældende forsikringsbetingelser for fuld dækningsomfang, undtagelser, undersummer med mere.

Cyberforsikring
Altid med

Du er dækket, hvis du har omkostninger til genopretning af dit netværk og genetablering af dine data.

Hvis du oplever nedgang i omsætning som følge af cyberangreb, er du dækket. 

Du er dækket, hvis du skal betale løsepenge eller har omkostninger til afværgelse i forbindelse med et cyberangreb.

Oplever du uautoriseret adgang til et telefonsystem foretaget af ekstern person, er du dækket.

Du er dækket, hvis du har omkostninger som følge af en faktisk eller formodet uretmæssig offentliggørelse af personfølsomme oplysninger.

Hvis et cyberangreb fører til krænkelse af immaterielle rettigheder, er du dækket.

Hvis du har formodning om, at der kan komme et formelt erstatningskrav, kan forsikringen dække omkostninger til en godtgørelse eller et forlig, så sagen bliver lukket, inden et formelt erstatningskrav.

Du er dækket, hvis der opstår krav fra 3. mand i forhold til brud på fortrolige oplysninger.

Du er dækket, hvis der opstår krav fra 3. mand i forhold til brud på personfølsomme oplysninger.

Du er dækket ved krav fra 3. mand, der har oplevet skade af data/systemer.

Forsikringen dækker rimelige omkostninger til ekstern sikkerhedsekspert til at undersøge, stoppe og begrænse dine skader eller din formodning om skader.

Forsikringen dækker rimelige omkostninger til juridisk assistance til at undersøge, stoppe og begrænse dine dækningsberettigede skader eller din formodning om skader.

Forsikringen dækker rimelige omkostninger til en PR-konsulent, hvis der er behov for at begrænse dårlig medieomtale i forbindelse med en dækningsberettiget skade eller formodning om skade.

Særlige fordele ved Cyberforsikring

Når du investerer i en Cyberforsikring gennem IDA Erhvervsforsikring, er du sikret en række fordele:

Underretningsomkostninger Forsikringen dækker underretningsomkostninger (herunder forpligtet underretning iht. GDPR) både i forhold til sager hvor sikrede er forpligtet iht. lovgivning, men også sager, ingen relevant lovgivning eksisterer.
Persondataforordningen (GDPR) Der dækkes omkostninger til redegørelser overfor tilsyn og myndigheder, herunder omkostninger til underretningsforpligtelser – med assistance fra beredskabet.
Betroede midler hos 3. mand Forsikringen dækker fortrolig information/persondata ellers tilsvarende, som sikrede har betroet 3. mand (eksempelvis advokat). Herudover dækker forsikringen angreb foretaget gennem IT-leverandør, såfremt sikrede kan gøres ansvarlig.
Kriseberedskab/skadesbehandling Al kriseberedskab og skadesbehandling foregår på dansk. Der er 24/7 adgang til beredskabsparterne.
Præmiebesparelser Forsikringen indgår i en puljeordning, som blandt andet giver præmiebespaelser for de virksomheder, som indgår i puljen. Sammenligner vi med andre selskaber, får du hos IDA et attraktivt produkt med en meget lavt præmieniveau.
Ingen bagudregulering Vi foretager ingen bagudregulering, hvilket betyder, at præmien fastsættes med udgangspunkt i virksomhedens omsætning ved periodens start. Vi foretager heller ikke en regulering ved periodens slutning.