Campingvognsforsikring

Ejer du en campingvogn til din bil, er det godt at få den forsikret. Med en forsikring i baggagen kan du trygt tage på ferie i dit rullende hjem.Forsikringen består som udgangspunkt af en brandforsikring, som dækker skader, der opstår i forbindelse med fx brand eller lynnedslag.

Rednings­forsikring

Rednings­forsikring

Du kan få hjælp i udlandet, hvis du kommer ud for et uheld eller ikke kan køre videre.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring

Forsikringen dækker alt fra skader, der opstår som følge af brand til tyveri. 

Retshjælps­forsikring

Retshjælps­forsikring

Få advokathjælp, hvis der er tvivl om, hvem der bærer ansvaret for skaden. 

Hvis din campingvogn er stationær, eller værdien af campingvognen og forteltet er højere end 195.000 kr., skal du supplere med en kaskoforsikring. Så har du til gengæld også mulighed for at få dækket skader ved tyveri og hærværk – og det gælder også, hvis skaden sker i udlandet.

Du har også mulighed for at vælge at medforsikre campingvognens indbo.

Forsikringen dækker

Skemaerne er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Campingvognsforsikring
Basisdækning

Brandforsikringen dækker skader på din campingvogn, der opstår i forbindelse med brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning. Brandforsikringen er obligatorisk og kan derfor ikke fravælges.

Vælg, om du vil have forsikringen med eller uden selvrisiko.

Vælg mellem 0 kr. eller 1887 kr.

Tilvalg

Tilvalg til Campingvognsforsikring
Tilvalg

Forsikringen dækker skader på din campingvogn, der fx opstår i forbindelse med et uheld, tyveri og hærværk. Vær opmærksom på, at kaskoforsikringen er obligatorisk og dermed ikke kan fravælges, hvis campingvognen er stationær eller værdien af campingvogn + fortelt er højere end 195.000 kr.

Tilvalg

Hvis campingvognen er indregistreret, og der er kaskoforsikring på, indeholder forsikringen en redningsdækning, som er behjælpelig, hvis du kommer ud for et uheld i udlandet.

Tilvalg (en del af kaskoforsikringen)

Kaskoforsikringen indeholder en retshjælpsforsikring. Retshjælpsforsikringen hjælper dig, hvis du får brug for en advokat i forbindelse med en skade, hvor der opstår en uenighed - hvis I fx ikke kan blive enige om, hvem der har ansvaret for skaden.

Tilvalg (en del af kaskoforsikringen)

Som tilvalg til din forsikring kan du vælge at medforsikre din campingvogns indbo (fx service, køkkengrej og møbler).

Tilvalg