Ulykkesforsikring

Du kan skræddersy din Ulykkesforsikring, så den passer til din livsstil. Den kan være en god hjælp til at gøre eventuelle følger af en ulykke mindre belastende i hverdagen.Inden du køber forsikringen, skal du beslutte, om du ønsker at være dækket døgnet rundt eller primært har behov for at være det i fritiden. Hvis dit arbejde indebærer risikofyldte og farlige opgaver, og du ikke er forsikret af arbejdspladsen, anbefaler vi, at du tegner heltidsulykkeforsikring. En fritidsulykkeforsikring er for dig, der ønsker ekstra tryghed, når du holder fri. Se evt. også spørgsmål og svar nederst på siden for mere info. 

Økonomisk er­statning

Økonomisk er­statning

Kommer du til skade, giver forsikringen dig økonomisk kompensation. 

Dækning for skiskader

Dækning for skiskader

Forsikringen dækker, hvis du kommer til skade på ski og får varige mén.

Udgifter til behandling

Udgifter til behandling

Forsikringen betaler dine udgifter til behandlinger - fx til kiropraktor eller fysioterapeut.

Forsikringen dækker

Ulykkesforsikring
Dækning

Forsikringen dækker i tilfælde af, at du får varige mén efter et ulykkestilfælde. For at få erstatning fra forsikringen skal méngraden være på mindst 5 %. 

Dækning for tandskader efter ulykkestilfælde er omfattet af forsikringen. 

Du får dækket udgifter til behandling, når du tegner Ulykkesforsikringen. Du kan fx få betalt udgifter til behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut.

Er du ude for en ulykke, som giver dig varigt mén på 30 % eller mere, er du berettiget til dobbelterstatning. Hvis du fx har valgt en forsikringssum for invaliditet på 1.250.000 kroner og får en méngrad på 30 %, får du udbetalt 750.000 kroner i erstatning gennem Ulykkesforsikringen (2 x 30 % af 1.250.000 kroner).

Forsikringen dækker ved død som følge af ulykke. Det er som regel dine nærmeste pårørende, der får erstatningen, men du vælger selv, hvem der skal have erstatningen. 

Tilvalg

Kommer du ud for en pludselig ulykke, mens du kører på motorcykel, scooter eller 45-knallert er du sikret fuld erstatning. Uden dækning får du kun udbetalt halv erstatning. 

Tilvalg

Dyrker du farlig sport som fx boksning, selvforsvar, bjergbestigning faldskærmsudspring eller motorløb, er det en rigtig god idé at tilvælge farlig sport som dækning. Uden dækningen får du ikke erstatning, hvis du skulle komme ud for en ulykke i forbindelse med farlig sport. 

Se listen over farlige sportsgrene.

Tilvalg

Du kan vælge at udvide forsikringen således, at du opnår højere dækning, hvis du får amputeret visse legemsdele. 

Tilvalg

Hvis du i forvejen er døv/har stærkt nedsat hørelse på det ene øre eller er blind/har stærkt nedsat syn på det ene øje, kan du vælge at supplere Ulykkesforsikringen med en øje-/øredækning. I tilfælde af en ulykke, hvor du mister hørelsen eller synet på det raske øre eller øje, får du højere erstatning, end du ellers ville have fået. 

Tilvalg

Har du valgt Heltidsulykkesforsikringen, og er du fx læge, sygeplejerske eller laborant, kan du vælge at supplere med infektionsdækning. Den dækker alle former for infektioner, der kan opstå i forbindelse med dit arbejde.

Tilvalg

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Spørgsmål og svar

Ulykkesforsikringen dækker forsikringstager - det vil sige dig, som tegner forsikringen. En særlig fordel ved vores ulykkesforsikring er, at din kæreste, ægtefælle og/eller hjemmeboende børn over 18 år også kan tegne forsikringen - også selvom du ikke gør. Køber du forsikringen gennem vores online forsikringsberegner, skal du huske at tilføje de personer, som du ønsker at forsikre.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Svaret afhænger af din situation og dine behov. Læs videre her for at få afklaret, hvad der vil være bedst for dig. 

Heltidsulykkeforsikring
Heltidsulykkesforsikringen dækker dig døgnet rundt. Er du lønmodtager, bør du undersøge, om du er tilstrækkeligt forsikret i arbejdstiden.

Vi anbefaler dig at tegne forsikringen når:

  • du er ikke tilstrækkeligt forsikret i arbejdstiden.
  • ønsker et økonomisk supplement til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
  • du har et arbejde, hvor det kan være svært at skelne mellem arbejdstid og fritid.

Er du selvstændig, studerende eller hjemmegående? Så kan du kun tegne heltidsforsikringen.

Fritidsulykkesforsikring
Fritidsulykkesforsikringen dækker, når du ikke er på arbejde. Forsikringen dækker også ulykker, som sker til eller fra arbejde - så længe du ikke er omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

Vi anbefaler dig at tegne forsikringen når:

  • du gerne vil have et økonomisk sikkerhedsnet, som hjælper dig i tilfælde af, at du pludselig kommer til skade.
  • du er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men ønsker ekstra tryghed når du holder fri.

Du skal være lønmodtager og have en arbejdstid på minimum 25 timer om ugen for at kunne tegne Fritidsulykkesforsikringen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Din erstatning bliver beregnet udfra méntabellen, hvis du er ude for en dækningsberettiget ulykke.

Eksempel
Har du valgt en invadilitetssum på 1.mio kr., og får du konstateret en méngrad på 10 %, vil du få en erstatning på 100.000 kr.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ulykkesforsikringen dækker dødsfald som følge af en ulykke, men ikke sygdom. Hvis du ønsker at være dækket i tilfælde af sygdom, anbefaler vi dig at tegne en Livsforsikring/Gruppelivsforsikring.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du skal udvide din ulykkesforsikring, hvis du dyrker en sportsgren som kategoriseres som farlig. 

Se listen over farlige sportsgrene. 

Når du køber ulykkesforsikringen, skal du vælge den dækning, som hedder 'farlig sport'.

Har du allerede en ulykkesforsikring, som du ønsker at udvide med farlig sport? 

Skriv til os

Fik du svar på dit spørgsmål?