Ulykkesforsikring

Du kan skræddersy din Ulykkesforsikring, så den passer til din livsstil, og den kan være en god hjælp til at gøre eventuelle følger af en ulykke mindre belastende i hverdagen.Inden du køber forsikringen, skal du beslutte, om du ønsker at være dækket døgnet rundt eller primært har behov for at være det i fritiden. Hvis dit arbejde indebærer risikofyldte og farlige opgaver, og du ikke er forsikret af arbejdspladsen, anbefaler vi, at du tegner heltidsulykkeforsikring. En fritidsulykkeforsikring er for dig, der ønsker ekstra tryghed, når du holder fri.

Økonomisk er­statning

Økonomisk er­statning

Kommer du til skade, giver forsikringen dig økonomisk kompensation. 

Skader på ski­ferien

Skader på ski­ferien

Du får automatisk dækning for skiskader, når du tegner Ulykkesforsikringen. 

Udgifter til behandling

Udgifter til behandling

Forsikringen betaler dine udgifter til behandlinger - fx til kiropraktor eller fysioterapeut.

Forsikringen dækker

Ulykkesforsikring
Dækning

Forsikringen dækker i tilfælde af, at du får varige mén efter et ulykkestilfælde. For at få erstatning fra forsikringen skal méngraden være på mindst 5 %. 

Forsikringen dækker ved død som følge af ulykke. Det er som regel dine nærmeste pårørende, der får erstatningen, men du vælger selv, hvem der skal have erstatningen. 

Tilvalg

Dækning for tandskader efter ulykkestilfælde er omfattet af forsikringen. 

Du får dækket udgifter til behandling, når du tegner Ulykkesforsikringen. Du kan fx få betalt udgifter til behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut.

Er du ude for en ulykke, som giver dig varigt mén på 30 % eller mere, er du berettiget til dobbelterstatning. Hvis du fx har valgt en forsikringssum for invaliditet på 1.250.000 kroner og får en méngrad på 30 %, får du udbetalt hele 750.000 kroner i erstatning gennem Ulykkesforsikringen (2 x 30 % af 1.250.000 kroner).

Har du valgt Heltidsulykkesforsikringen, og er du fx læge, sygeplejerske eller laborant, kan du vælge at supplere med infektionsdækning. Den dækker alle former for infektioner, der kan opstå i forbindelse med dit arbejde.

Tilvalg

Du kan vælge at udvide forsikringen således, at du opnår højere dækning, hvis du får amputeret visse legemsdele. 

Tilvalg

Hvis du i forvejen er døv/har stærkt nedsat hørelse på det ene øre eller er blind/har stærk nedsat syn på det ene øje , kan du vælge at supplere Ulykkesforsikringen med en øje-/øredækning. I tilfælde af en ulykke, hvor du mister hørelsen eller synet på det raske øre eller øje, får du højere erstatning, end du ellers ville have fået. 

Tilvalg

Kommer du ud for en pludselig ulykke, mens du kører på motorcykel, er du sikret fuld erstatning i forhold til, hvis du ikke tilvælger denne dækning. 

Tilvalg

Dyrker du farlig sport som fx boksning, selvforsvar, bjergbestigning faldskærmsudspring eller motorløb, er det en rigtig god idé at tilvælge farlig sport som dækning. Uden dækningen får du ikke erstatning, hvis du skulle komme ud for en ulykke i forbindelse med farlig sport. 

Tilvalg

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Heltidsulykkeforsikring

Med en Heltidsulykkesforsikring er du dækket døgnet rundt. Hvor stor din præmie er, afhænger af, hvor farefuldt dit arbejde er. Vi anbefaler dig at tegne forsikringen når: 

  • du som lønmodtager ikke er tilstrækkeligt forsikret i arbejdstiden
  • ønsker et økonomisk supplement til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
  • du har et arbejde, hvor det kan være svært at skelne mellem arbejdstid og fritid

Er du selvstændig, studerende eller hjemmegående? Så kan du kun tegne heltidsforsikringen. 

Fritidsulykkesforsikring

Med en Fritidsulykkesforsikring er du dækket, når du ikke er på arbejde. Forsikringen dækker også ulykker, som sker til eller fra arbejde - så længe du ikke er omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Vi anbefaler dig at tegne forsikringen når:

  • du gerne vil have et økonomisk sikkerhedsnet, som hjælper dig i tilfælde af, at du pludselig kommer til skade
  • du er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men ønsker ekstra tryghed når du holder fri

Du skal være lønmodtager og have en arbejdstid på minimum 25 timer om ugen for at kunne tegne Fritidsulykkesforsikringen. 

Børneforsikring

Til dit barn tilbyder vi en børneforsikring, som du kan tegne gratis barnets første leveår. Børneforsikringen dækker hele døgnet og dermed også, når barnet er i institution.Spørgsmål og svar

Ulykkesforsikringen er personlig og dækker som udgangspunkt kun den person, der har tegnet forsikringen (forsikringstager).

Som noget helt særligt kan din kæreste, ægtefælle og/eller hjemmeboende børn over 18 år tegne forsikringen - også selvom du ikke har en ulykkesforsikring. Køber du forsikringen gennem vores online forsikringsberegner, skal du blot huske at tilføje de personer, som du ønsker at forsikre.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis du er ude for uheld, der er dækket af forsikringen, bliver erstatningen beregnet udfra méntabellen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

I princippet kan alle skader og ulykker ende i varigt mén på 5 % eller mere. Varigt mén defineres som fysiske gener efter et ulykkestilfælde, der ikke forsvinder ved behandling, og som du derfor skal leve med resten af livet.

Det er ofte sportskader, skader i trafikken, snubleskader eller skiskader, som resulterer i varige mén i fx ryg, nakke, albue, fodled og knæ eller brud på håndled, albue, forled og knæ.

Se den fulde liste over farlige sportgrene.

Husk, at din ulykkesforsikring kun dækker farlig sport, hvis du har valgt tilvalgsdækningen 'farlig sport'.

Jeg ønsker at tilføje farlig sport til min Ulykkesforsikring.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ulykkesforsikringen dækker dødsfald som følge af en ulykke, men ikke sygdom. Hvis du ønsker at være dækket i tilfælde af sygdom, anbefaler vi dig at tegne en Livsforsikring/Gruppelivsforsikring.

Fik du svar på dit spørgsmål?