Studerende FAQ: studieophold og Min Side

Dan dig et overblik over diverse formaliteter, der forekommer angående dine studieopholdsforsikring.

Jeg har fået en rykker på en forsikring, der ikke står på Min Side. Hvorfor sender I den?

Det er ikke alle forsikringer, som optræder på Min Side. Nogle af vores forsikringer udstedes ikke med en enkelt police til dig, men i stedet køber du dig ind i en større aftale, vi har indgået på alle forsikringstageres vegne på dette område. I de tilfælde sender vi dig et forsikringscertifikat på e-mail. Den e-mail skal du gemme. Den er din kvittering på, at du er med i den kollektive forsikring.

Jeg kan ikke se min studieopholdsforsikring inde på Min Side. Hvor er den?

Når du køber en studieopholdsforsikring, kommer den ikke til at figurere blandt dine forsikringspolicer på Min Side. Nogle forsikringer hører til en kollektiv police, som du bliver en del af, når du tegner forsikringen. Derfor skal du gemme den e-mail, vi sender til dig med et forsikringscertifikat, som viser, at du er med i puljen hørende til forsikringen.