Nøglepersonsforsikring

Det kan få store økonomiske konsekvenser for din virksomhed, hvis du eller andre vigtige medarbejdere sygemeldes over længere tid på grund af sygdom eller ulykke.

For at undgå økonomisk tab og bekymringer kan du med fordel købe en Nøglepersonsforsikring. Forsikringen sikrer dig et økonomisk tilskud, hvis du selv eller udvalgte medarbejdere bliver syge eller kommer ud for en ulykke, der kræver længere tids sygemelding.

Undgå økonomisk tab

Undgå økonomisk tab

Forsikringen dækker tabte lønomkostninger, når dine ansatte bliver syge. 

Erstatning for stress

Erstatning for stress

Bliver en medarbejder sygemeldt pga. stress, dækker forsikringen også. 

Let og fleksibel udbetaling

Let og fleksibel udbetaling

Du får løbende udbetalt evt. erstatning direkte til din virksomhed.

Hvad dækker Nøglepersonsforsikringen? 

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Nøglepersonsforsikring
Altid med

Forsikringer dækker tab af lønudgifter til udvalgte medarbejdere, som er blevet syge eller kommer ud for en ulykke, som kræver sygemelding i længere tid (fra tre uger op til 52 uger). Virksomheden får udbetalt en sum svarende til de sikredes lønomkostninger. 

Forsikringer dækker lønomkostninger til udvalgte medarbejdere, som bliver syge eller kommer ud for en ulykke og bliver sygemeldt i tre uger eller mere (op til 52 uger). 

I tilfælde af at en udvalgt medarbejder bliver sygemeldt i tre uger eller mere (op til 52 uger) på grund af stress, vil virksomheden få udbetalt en sum, som svarer til den ansattes lønomkostninger.

Flere fordele ved nøglepersonsforsikring

Ingen helbredsoplysninger

Mange forsikringsselskaber stiller krav om helbredsoplysninger om dig og dine ansatte. Det gør ADIS ikke. 

Ingen modregning

Sygedagpenge modregnes ikke i forsikringssummen.

Undgå økonomisk tab Forsikringen er en kombineret syge-/driftstabsforsikring, og dækker både tab af løn- og driftsomkostninger til udvalgte ansatte.
Dækker tidligere sygdomme

Forsikringen dækker tidligere sygdomme (kontrol-, symptom og behandlingsfri i 36 måneder).

Også til virksomhedsejeren Som virksomhedsejer kan du også få gavn af forsikringen. Du kan både angive dig selv/virksomheden som forsikringstager og udvalgte medarbejdere.
Fradragsberettiget præmie

Præmien er fradragsberettigede i driftsregnskabet

Én eller flere ansatte Forsikringen egner sig både til virksomheder med en eller flere ansatte.