Kontorforsikring

Kontorforsikringen Office er fordelagtig for alle virksomheder, der arbejder med rådgivning og salg af serviceydelser. Løsningen består af tre forsikringer (blandt andet den lovpligtige Arbejdsskadeforsikring), som tilsammen sikrer dig den bedste dækning og en række særlige fordele.

IDA Forsikring tilbyder i samarbejde med ADIS en fordelagtig forsikringsløsning til dig, som har din egen virksomhed. 

1-årig bindingsperiode

1-årig bindingsperiode

Køber du forsikringen gennem Aon og IDA, binder du dig kun for et år af gangen. 

Præmiebesparelse

Præmiebesparelse

Du kan opnå en besparelse på 30 % sammenlignet med, hvis du tegner forsikringerne hos et andet selskab.

Arbejdsskade-forsikring

Arbejdsskade-forsikring

Lovpligtig forsikring, som dækker de ansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke.

Kontorforsikringen (Office) dækker over følgende forsikringer:

 • Løsøreforsikring
 • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
 • Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Du kan læse mere om, hvordan forsikringen dækker i vores dækningsskema.

Forsikringen dækker

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Kontorforsikring (Office)
Altid med

Forsikringen omfatter løsøre, som tilhører kontorvirksomheden – herunder inventar, kunst, computere samt andet teknisk udstyr.

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig for alle arbejdsgivere, og den dækker de ansatte (det gælder både deltid- og fuldtidsansatte), hvis de kommer ud for en arbejdsulykke.

Produktansvarsforsikringen dækker de omkostninger, der kan opstå, hvis virksomhedens produkt eller ydelse er defekt eller direkte årsag til en skade.    

Forsikringen dækker skader, du som sikret medarbejder, kan forvolde på 3. mands person eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed.

All Risk vilkårene indebærer en langt bredere dækning end man normalt ser - herunder:

 • Ambulant dækning
 • Dækning for hjemmearbejdspladser
 • Hærværksdækning
 • Retshjælpsdækning
 • Løsøre i biler
 • Omkostninger i forbindelse med genfremstilling af tabte data, kartoteker og arkiver
 • Underforsikringsdækning
 • Driftstab i kombination med meromkostningsdækning
 • Leverandør og aftagerdriftstab

 

Dækningen omfatter omkostninger ved tvister, der behandles ved domstole og voldgiftsretter i hele verden undtaget USA og Canada.

Forsikringen dækker dog ikke omkostninger;

 • Der er dækket af sikredes Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
 • Ved straffesager
 • Ved inkassosager
 • Ved opfyldelse af dom, standsning, likvidation eller konkurs
 • Ved sikredes eller sikredes ansattes eget arbejde, tab af indkomst, rejser og ophold.

Er din erhvervsevne reduceret med 15 procent eller mere, giver Arbejdsskadeloven ret til erstatning.

Forsikringen dækker dødsfald på arbejdspladsen. Det er afgørende, at du kontakter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 48 timer og meddeler dem om situationen. Du kan kontakte dem på 20 42 63 97 eller læs mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vi dækker de udgifter, der kommer i forbindelse med behandling af en arbejdsskade.

Forsikringen dækker skader på briller eller kontaktlinser. Brillen eller kontaktlinserne vil blive repareret eller udskiftet alt efter skadens karakter.

Opstår der en krisesituation på grund af røveri, ulykke, overfald, trusler eller indbrud har du mulighed for at få akut krisehjælp.

Du får dækket udgifterne til beskadiget tøj, der sker som  direkte følge af en arbejdsskade. Dog er der en maksimum erstatning på 5.000 kroner.

Særlige fordele ved IDA Office

Enkel administration

For at gøre hverdagen med IDA Kontorforsikring så enkel som mulig, varetager ADIS's kundeservice alt fra:

 • Sammensætning af tilbud
 • Opsigelse af eksisterende forsikringer
 • Udstedelse af nye policer
 • Spørgsmål om forsikringen

Det eneste, du skal gøre, er at skrive under på en begæring. Så får du og din virksomhed den forsikringsløsning, som passer præcis til jeres aktuelle situation og ønsker.

 Få krav til dig

Endnu en fordel ved at tegne forsikringen hos os er, at du kun skal oplyse os om, hvor mange ansatte, der er i virksomheden samt en samlet løsøreværdi. Vi kræver ikke skadeoplysninger – du skal blot underskrive en tro- og loverklæring. For dig med mere end ti ansatte skal du dog være opmærksom på, at virksomheden skal have installeret en alarm, som er godkendt af en vagtcentral.

Vi overvåger markedet løbende

ADIS holder løbende øje med, hvordan markedet udvikler sig. Du kan derfor trygt læne dig tilbage – så sørger vi for at forhandle og sammensætte den mest optimale forsikringsløsning til dig. Og ændrer markedet sig, reagerer vi på det og sikrer, at din forsikring fortsat har de rigtige dækninger på de bedst mulige betingelser.