Hvad er en Fritidshusforsikring?

Dit sommer- eller fritidshus er omdrejningspunkt for forlængede weekender og afslappende ferier – en rigtig skøn oase væk fra hverdagens stress og jag.   

Ligesom du forsikrer din helårsbolig, er det også en god ide at forsikre din fritidsbolig. Det giver ekstra tryghed – særligt i de perioder, hvor huset står ubenyttet hen, og du ikke har kontrol over, hvad der sker.

Hvad dækker en Fritidshusforsikring?

En Fritidshusforsikring indeholder som udgangspunkt altid dækning for brand. Forsikringen dækker skader efter brand, tilsodning samt kortslutnings- og elskader. Hvis der er lån i huset, er brandforsikringen et krav. Det er op til dig, om du vil supplere med tilvalgsdækninger. Det afhænger af, hvilke behov du har. Køber du en Fritidshusforsikring gennem IDA Forsikring, kan du vælge mellem følgende dækninger: 

 • Hus- og grundejerforsikring
  • Udvidet forsikring
  • Glas- og sanitetsforsikring
  • Retshjælp
  • Husejeransvar
 • Insekt-, svampe- og rådskadeforsikring
 • Rør- og kabelforsikring inkl. stikledning
 • Stikledningsforsikring
 • Indboforsikring

Læs mere om IDA Forsikrings Fritidshusforsikring.

Er der områder, hvor forsikringen ikke dækker?

Skader, som du kan forhindre ved almindelig vedligeholdelse, er ikke dækket. Det samme gælder for slitage, der sjældent kan undgås da fritidshuset jo bliver ældre. Afhængigt af hvor fritidshuset ligger, har vejrforhold og naturen også betydning. Huse, der ligger tæt på stranden, har fx tendens til hurtigere at blive slidt på grund af vejrets påvirkning.

Skader, du ikke selv er herre over

Selvom du vedligeholder dit fritidshus og gør alt, hvad du kan for at forebygge skader, kan der stadig være forhold, du ikke selv kan kontrollere. Det er fx umuligt at forhindre rør- og stikledningsskader. Sådanne skader sker, fordi rørene langsomt nedbrydes indefra – en proces som selv den mest opmærksomme sommerhusejer har svært ved at forhindre. Et andet eksempel er råd og svamp. Det kan i værste fald æde husets trækonstruktion indefra. Sådanne skader er umulige at forebygge og forudse. Overvej derfor, om du bør købe en Fritidshusforsikring med supplerende dækninger – en mod svampe- og rådskader og en mod rørskader.

Gode råd til dig, der overvejer at købe et fritidshus

 • En fritidshusforsikring er gyldig fra den dag, du overtager huset.
 • Låner du penge gennem et realkreditinstitut, er det et krav, at huset som minimum er brandforsikret.
 • Undersøg om fritidshuset kan forsikres på de vilkår og med de dækninger, som du ønsker.
 • I dag skal du underskrive en købsaftale og ikke en slutseddel.
 • I købsaftalen er der indført en mulighed for at både sælger og køber kan fortryde handlen. Fortrydelsesfristen er dog meget kort.
 • Husk at gennemgå fritidshusets tilstandsrapport og overvej, om du ønsker at få tegnet en ejerskifteforsikring, som dækker mod skjulte skader.