Børneforsikring vs. børneulykkesforsikring

Du har tidligere haft mulighed for at købe en børneulykkesforsikring, men i dag tilbyder vi i stedet en børneforsikring. Det gør vi, fordi produktet dækker dit barn langt bedre end børneulykkesforsikringen.

For at vise, hvordan de to forsikringer adskiller sig fra hinanden, og hvordan dit barn er dækket med børneforsikringen, har vi lavet et skema. 

Sammenligning af børneforsikring og børneulykkesforsikring

Hvad er dækket?
Børneforsikring (Minimum)
Børneforsikring (Basis)
Børneforsikring (Super)
Børneulykkesforsikring

Kommer dit barn ud for en ulykke, der giver fysisk eller psykisk varigt mén på 5 % eller derover, får du udbetalt erstatning.

Fast sum på 1.000.000 kr.

Fast sum på 1.000.000 kr.

Fast sum på 1.000.000 kr.

Valgfri sum: fra 750.000-2.000.000 kr.

Dyrker du en sportsgren, der kategoriseres som 'farlig', kræver det udvidet dækning.

Tilvalg

Forsikringen dækker udgifter til behandling hos en fysioterapeut og kiropraktor (hvis barnet har været ude for en dækningsberettiget ulykke). Dit barn har også mulighed for at komme til psykolog i op til 20 timer.

Forsikringen dækker behandlingsudgifter. Dog ikke udgifter til psykolog.

Forsikringen dækker de nødvendige udgifter til tandbehandling efter et ulykkestilfælde (med undtagelse af skader, der er opstået ved boksning eller andre kampsportsgrene). Behandling af skaden kan fortsætte indtil barnet fylder 25 år.

Er dækket. Dog ikke i de tilfælde, hvor skaden er sket under farlig sport.

Forsikringen dækker nødvendige udgifter til transport fra ulykkesstedet til behandlingsstedet.

Hvis dit barn under 18 år dør i forbindelse med en ulykke, giver forsikringen begravelseshjælp.

50.000 kr.

50.000 kr.

50.000 kr.

20.000 kr.

Hvis dit barn får konstateret en méngrad på 30 % eller derover, udbetaler vi dobbelterstatning.

Vi udbetaler et ekstra rådighedsbeløb i tilfælde af, at barnet får konstateret en méngrad på 30 % eller mere. Beløbet er 103.174 kr. (indeks 2017).

I tilfælde af en ulykke er dit barn sikret forhøjet erstatning, hvis han/hun får konstateret varigt mén på minimum 5 % i følgende tilfælde:

 • Tab af syn eller hørelse
 • Amputation 

Med denne dækning får du udbetalt et engangsbeløb på 103.174 kr. (indeks 2017), hvis dit barn får konstateret en af følgende kritiske sygdomme:

 • Epilepsi
 • Meningitis forårsaget af bakterier (hjernehindebetændelse)
 • Følger efter Borrelia-infektion eller Tick Borne Encephalitis (TBE)
 • Leddegigt (reumatoid artrit)
 • Visse kræftformer
 • Kronisk nyresvigt
 • Cystisk fibrose
 • Calvé-Legg-Perthes

Hvis dit barn bliver sygt eller kommer til skade, giver forsikringen adgang til hurtig behandling på en privatklinik eller et privathospital. I undgår derfor at vente på behandling gennem det offentlige sundhedssystem.

Tilvalgsdækningen dækker udgifter til tandbehandling, hvis dit barn knækker en tand på grund af en fremmed genstand i maden.

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Hvis dit barn fx brækker armen ved et ulykkestilfælde, udbetaler vi et engangsbeløb på 10.317 kr. (indeks 2017).

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalgsdækningen giver mulighed for at få hjælp til:

 • Hospitalskompensation
 • Dækning af transportudgifter til planlagte behandlinger
 • Rengøringshjælp

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Du får udbetalt et engangsbeløb, hvis dit barn får konstateret en dækningsberettiget kritisk sygdom.

Se forsikringsbetingelser for oversigt over kritiske sygdomme.

Tilvalgsdækningen giver også mulighed for:

 • Hospitalskompensation
 • Rengøringshjælp
 • Dækning af transportudgifter til og fra planlagte behandlinger i forbindelse med sygdommen.

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Skemaerne er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.