Børneforsikring vs. børneulykkesforsikring

Du har tidligere haft mulighed for at købe en børneulykkesforsikring, men i dag tilbyder vi i stedet en børneforsikring. Det gør vi, fordi produktet dækker dit barn langt bedre end børneulykkesforsikringen.

For at vise, hvordan de to forsikringer adskiller sig fra hinanden, og hvordan dit barn er dækket med børneforsikringen, har vi lavet et skema.