Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikringen er et sikkerhedsnet for både virksomheden og medarbejdere. Medarbejderne er dækket døgnet rundt og forsikringen kan omfatte rejser i hele verdenen. 

Uanset om du og dine medarbejdere rejser meget eller lidt, er der brug for en samlet løsning, hvor alle ved, at når I rejser i virksomhedens interesse, er I dækket på de bedst mulige betingelser – døgnet rundt.

Undgå bekymringer

Undgå bekymringer

Forsikringen skaber trygge rammer for dine medarbejdere og dig, når I er på forretningsrejse. 

Skræddersyet forsikring

Skræddersyet forsikring

Du kan tilpasse forsikringen efter din virksomheds behov og rejseadfærd. 

Økonomisk tryghed

Økonomisk tryghed

Forsikringen giver tryghed, da den dækker de økonomiske risici, der er forbundet med at rejse. 

Erhvervsrejseforsikringen består af en grunddækning og fire tilvalgsmuligheder. Hvilke tilvalg, I skal vælge, afhænger af jeres rejsevaner. Brug dækningsskemaet til at danne dig et overblik over, hvilke dækninger, vi tilbyder og hvilke, der passer bedst til dine behov.

Forsikringen dækker

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Erhvervsrejseforsikring
Altid med
Tilvalg 1
Tilvalg 2
Tilvalg 3
Tilvalg 4

Forsikringen dækker hjemtransport, hvis du eller en kollega bliver syg.

Hvis du eller en af dine medarbejdere bliver indlagt på hospitalet, transporteret tilbage til Danmark eller dør under rejsen, dækker forsikringen udgifter til transport, ophold samt kost for op til tre pårørende. 

Forsikringen dækker udgifter til at komme hjem fra en forretningsrejse. Årsager til hjemkaldelse er fx, hvis en af dine nærmeste bliver akut syg, kommer til skade eller dør. Det er også muligt at få dækning, hvis du har haft indbrud eller der har været brand eller oversvømmelse i din bolig.  

Forsikringen dækker, hvis du eller en medarbejder bliver fejlbehandlet af en autoriseret læge, som i Danmark ville give ret til erstatning efter lov om ændring om lov og klage og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenets kapitel 3 og 4.

Hvis du eller en medarbejder ikke er i stand til at fortsætte arbejdet på grund af en alvorlig sygdom, kommer til skade eller dør under rejsen, kan I få dækket udgifter til transport til en kollega, som i stedet skal overtage arbejdet.

Forsikringen dækker krisehjælp til dig eller en kollega i forbindelse med fx røveri, ulykke, overfald, trusler eller indbrud. 

Ved direkte overhængende fare i forbindelse med krig, krigslignende tilstand, borgerlige eller politiske uroligheder, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller livstruende epidemier, dækker forsikringen udgifter til evakuering, ophold og kost.

Forsikringen dækker udgifter i tilfælde af, at du eller en medarbejder pludseligt forsvinder og en eftersøgning bliver sat i gang. 

I tilfælde af terror dækker forsikringen udgifter til hjemmetransport.

Forsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport til Danmark. Ekstraudgifter til ophold på hotel, lokal transport og kost er ligeledes dækket. 

Forsikringen dækker udgifter til ophold og indenrigstransport i op til tre måneder, hvis du bliver tilbageholdt på grund af krig. 

Forsikringen dækker erstatning, hvis du eller en medarbejder (som privatperson) har pådraget skade på en anden person eller en genstand.

Vælger du at supplere med Tilvalg 1, er du eller medarbejderen dækket i tilfælde af invaliditet eller død. 

Tilvalg 1 dækker tandskader, som sker på forretningsrejsen.

Tilvalg 1 dækker overfald. Hvis du bliver overfaldet af en ukendt person, dækker forsikringen tabt arbejdsfortjeneste, helbredsundersøgelse og godtgørelse for svie og smerte. 

Dette tilvalg giver erstatning i forbindelse med dødsfald eller sygdomme, som resulterer i en méngrad på minimum 5 %. 

Vælger du at supplere med Tilvalg 3, har du mulighed for at få dækket udgifter til livsnødvendig medicin, tøj og toiletsager, hvis din bagage er mere end tre timer forsinket (i forhold til din ankomst til den endelige destination).

Forsikringen dækker pas, kreditkort, visum og flybilletter, hvis de skulle blive stjålet eller blive beskadiget på rejsen. Udgifter til transport, nye pasfotos og eventuelle gebyrer bliver også dækket. 

I tilfælde af flyforsinkelse på mere end fem timer dækker forsikringen forudbetalte og ikke refunderbare udgifter til opholdet. Ekstraudgifter til kost og logi samt transportudgifter til og fra lufthavnen er også dækket.

I tilfælde af at din hjemrejse til Danmark bliver forsinket med mere end fem timer, vil forsikringen dække udgifter til hotelophold samt kost med op til 750 kr. pr. dag - dog maksimalt 3.000 kr.

Forsikringen dækker i forbindelse med kaskoskade på personbil, motorcykel eller knallert, som du eller en medarbejder har lejet på en rejse. 

Forsikringen dækker, hvis du ikke kan tage afsted eller gennemføre rejsen, hvis du eller et nærtstående familiemedlem dør, bliver alvorligt, akut syg eller kommer til skade. Du kan ligeledes få dækning, hvis arbejdet bliver nedlagt på grund af en overenskomst. I tilfælde af brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i din bolig eller virksomheden vil forsikringen også give erstatning. 

Forsikringen dækker ekstraudgifter til transport, hotelophold, kost og transport, hvis du bliver forsinket og derfor ikke kommer afsted som planlagt. 

Særlige fordele ved Erhvervsrejseforsikring

Når du investerer i en Erhvervsrejseforsikring gennem ADIS, er du sikret en række fordele:

Præmiebesparelser

Det er vores erfaring, at mange virksomheder opnår præmie­besparelser, når de vælger IDA Erhvervs­rejseforsikring. Besparelsen er mulig, fordi vi samler forsikringerne i en pulje, og derfor opnår den enkelte virksomhed stordrifts­fordele.

 

Familien er også dækket

Forsikringen kan også dække ægtefælle/samlever og børn, som følger med på en erhvervsrejse eller en kombineret erhvervs- og ferierejse.

Enkel administration

Forsikringen er etableret ud fra en grundtanke om enkel administration. Vi foretager blandt andet ikke bagud­regulering og regulering af fornyelsen foretager vi kun hvis jeres rejsevaner varierer +/- 20 % eller hvis rejsemønstreret inden for de forskellige områder ændrer sig.