Børneforsikring

Giv dit barn en tryg og sikker start på livet med en Børneforsikring. Vælg mellem dækningerne Minimum, Basis eller Super samt en række attraktive tilvalg. OBS! Børneforsikring Minimum er gratis i barnets første leveår. Børneforsikringen dækker dit barn døgnet rundt - også i skole og institution. Tidligere var dit barn dækket af en offentlig Ulykkesforsikring, men sådan er det ikke i dag. Det er derfor vigtigere end nogensinde at have en privat Ulykkesforsikring, som dækker dit barn, hvis han/hun kommer til skade eller bliver syg. 

Gratis det første år

Gratis det første år

Børneforsikring Minimum er gratis i barnets første leveår.

Dækning 24/7

Dækning 24/7

Forsikringen dækker dit barn døgnet rundt - også når han/hun er i institution og skole.

Få mere tryghed

Få mere tryghed

Super inkluderer Ulykkes-, sygdoms- og sundhedsforsikring i én samlet pakke.

Hvad dækker Børneforsikringen?

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Børneforsikring
Minimum
Basis
Super

Kommer dit barn ud for en ulykke, der giver fysisk eller psykisk varigt mén på 5 % eller derover, får du udbetalt erstatning. Forsikringssummen ligger fast på 1 mio. kr.

Forsikringen dækker de nødvendige udgifter til tandbehandling efter et ulykkestilfælde (med undtagelse af skader, der er opstået ved boksning eller andre kampsportsgrene). Behandling af skaden kan fortsætte indtil barnet fylder 25 år. 

Hvis dit barn under 18 år dør i forbindelse med en ulykke, giver forsikringen begravelseshjælp på 50.000 kr.

Forsikringen dækker alle former for sport - også de sportsgrene, som normalt kategoriseres som farlig sport. Du behøver ikke bekymre dig om dit aktive barn. Dækningen fortsætter til dit barn fylder 18 år.

Se listen over farlige sportsgrene.

Forsikringen dækker udgifter til behandling hos en fysioterapeut og kiropraktor (hvis barnet har været ude for en dækningsberettiget ulykke). Dit barn har også mulighed for at komme til psykolog i op til 20 timer.

Forsikringen dækker nødvendige udgifter til transport fra ulykkesstedet til behandlingsstedet.

Med denne dækning får du udbetalt et engangsbeløb på 116.098 kr. (2023), hvis dit barn får konstateret en af følgende kritiske sygdomme:

 • Epilepsi
 • Meningitis forårsaget af bakterier (hjernehindebetændelse)
 • Følger efter Borreliainfektion eller Tick Borne Encephalitis (TBE)
 • Leddegigt (reumatoid artrit)
 • Visse kræftformer
 • Kronisk nyresvigt
 • Cystisk fibrose
 • Calves-Legg-Perthes

I tilfælde af en ulykke er dit barn sikret forhøjet erstatning, hvis han/hun får konstateret varigt mén på minimum 5 % i følgende tilfælde: 

Dobbelt erstatning
Hvis dit barn får konstateret en mengrad på 30 % eller derover, udbetaler vi dobbelterstatning. Forsikringssummen lyder på 1 mio. kr., og vi udbetaler derfor 2 x 300.000 kr. ved et varigt mén på 30 %.

Ekstra rådighedsbeløb
Vi udbetaler et ekstra rådighedsbeløb i tilfælde af, at barnet får konstateret en méngrad på 30 % eller mere. Beløbet er 116.098 kr. (2023). 

Tab af syn eller hørelse
Kommer dit barn ud for en ulykke, hvor han/hun får konstateret tab af syn eller hørelse (og har han/hun i forvejen nedsat hørelse eller syn), udbetaler vi forhøjet erstatning.

Amputation
Får dit barn amputeret visse legemsdele, udbetaler vi en forhøjet erstatning. 

Hvis dit barn bliver syg eller kommer til skade, giver forsikringen adgang til hurtig behandling på en privatklinik eller et privathospital. I undgår derfor at vente på behandling gennem det offentlige sundhedssystem. Dækningen omfatter: 

 • Undersøgelser og behandling
 • Medicin under indlæggelse
 • Efterkontrol
 • Second opinion
 • Smerte- og allergiudredning
 • Liggende transport
 • Misbrugsbehandling
 • Behandling hos psykiater/psykolog
 • Fysiske behandlinger (fysioterapeut/kiropraktor)
Tilvalg

Du får udbetalt et engangsbeløb, hvis dit barn får konstateret en dækningsberettiget kritisk sygdom.

Se forsikringsbetingelser for oversigt over sygdomme.

Tilvalgsdækningen giver også mulighed for:

 • Hospitalskompensation
 • Rengøringshjælp
 • Dækning af transportudgifter til og fra planlagte behandlinger i forbindelse med sygdommen.

Hvis dit barn fx brækker armen ved et ulykkestilfælde, udbetaler vi et engangsbeløb på 11.609 kr. (2023).

Tilvalgsdækningen dækker udgifter til tandbehandling, hvis dit barn knækker en tand på grund af en fremmed genstand i maden. 

Tilvalgsdækningen giver mulighed for at få hjælp til:

 • Hospitalskompensation
 • Dækning af transportudgifter til planlagte behandlinger
 • Rengøringshjælp

Hvad koster tilvalgene for min forsikring?

Ønsker du at tilføje eller fjerne et tilvalg til din eksisterende børneforsikring, kan du gøre via Min Side. Du vil også kunne se, hvad tilvalget koster med det samme.