Sådan skifter du til IDA Forsikring

Det er let at skifte forsikringsselskab. Vi opsiger gerne dine gamle forsikringer for dig, når du skifter til IDA Forsikring.

1 - Beregn forsikringspris

  • Start med at undersøge hvilke forsikringer du ønsker, hertil kan du bruge vores behovsguide.
  • Forsikringer kan skrues sammen på mange måder og skal passe til din/jeres situation og behov. Derfor skal du starte med at beregne din pris via vores online forsikringsberegner. 
  • Udkommet af prisberegningen er vores forsikringstilbud til dig, som du kan vælge at acceptere eller afvise.


2 - Køb og skift af forsikring

  • Købsprocessen begynder, når du vil acceptere dit forsikringstilbud. Her skal du angive nogle oplysninger om dig selv og eventuel ægtefælle/samlever. 
  • For at skifte fra et andet forsikringsselskab til IDA Forsikring skal du i købsprocessen vælge ’Selskabsskifte’. Så opsiger vi dine forsikringer i det andet selskab for dig. Du skal bare oplyse selskab, policenumre og vælge, hvornår du ønsker at opsige dem. Du skal dog være særlig opmærksom på, at dette ikke gælder ved skift af tandforsikring. Det kan du læse mere om her.
  • Kort opsigelse: Din forsikring opsiges med 30 dages varsel til den første i en måned mod et gebyr.
  • Ved hovedforfald: Din forsikring opsiges på årsdagen for betalingen af din forsikring. Vi anbefaler, at du vælger denne mulighed, hvis du har haft din nuværende forsikring i mindre end 12 måneder.
  • For at afslutte købet af dine nye forsikringer skal du underskrive med dit MitID. Er forsikringen til din ægtefælle/samlever/hjemmeboende børn over 18 år, så skal de også underskrive med deres MitID.