Indboforsikring til studerende

Med en indboforsikring (familie) er dine ejendele rigtig godt dækket, hvis uheldet er ude. Med en indboforsikring (familie) er du sikret erstatning i tilfælde af brand-, vand- og tyveriskader på ejendele som møbler, labtop/computer, cykel, smartphone, stereoanlæg, bøger og tøj. Forsikringen dækker også, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller andres ting.

Er du studerende tilbyder vi forsikringen med en indbosum på 505.000 kr. Er dit indbo mere værd, har du mulighed for at købe Indboforsikringen med en højere forsikringssum, men der kan du ikke få studierabat. 

Husk, at indboforsikringen (familie) dækker op til tre personer, så længe I bor på samme adresse. Det er derfor ikke nødvendigt at have flere indboforsikringer.

God pris og dækning

God pris og dækning

Forsikringen er billig og den er tilmed blandt markedets bedst dækkende forsikringer.

Dækker også din roommate

Dækker også din roommate

Indboforsikringen er til gavn for dig, men vidste du, at den også dækker din roommate?

Skader på andre eller deres ting

Skader på andre eller deres ting

Uden en forsikring skal du selv betale for de skader, du ved et uheld kommer til at lave.

Forsikringen dækker

Indboforsikring (familie)
Grunddækning

Indboforsikringen dækker dit indbo og private ejendele, hvis de skulle blive ødelagt eller forsvinde i forbindelse med brand, tyveri, kortslutning eller vandskade. 

Ansvarsdækningen er behjælpelig, hvis du eller en anden person som bor i husstanden, kommer til at gøre skade på andre personer, andres dyr eller ting.

Du har via forsikringen mulighed for at få dækket psykologisk krisehjælp, hvis du eller en person i husstanden skulle få brug for det. 

Forsikringen er behjælpelig, hvis der opstår et forhold, som du og den involverede part ikke kan blive enige om. Så skal sagen afgøres ved retten, men med Retshjælpsforsikringen vil udgifter i forbindelse med retssagen blive dækket. 

Vi dækker cykler med en værdi på max 2 % af forsikringssummen. Der er dog altid dækning med indtil 14.500 kr. (indeks 2017) pr. cykel. Har du en cykel med højere værdi, kan du udvide forsikringen med Udvidet dækning for cykler.

Forsikringen inkluderer IDA TRYGhed, som består af en række fordelagtige dækninger. 

Læs mere om IDA TRYGhed og hvilke fordele, du har mulighed for at benytte. 

Nogle husstande har behov for en større dækning; det vil sige, at de har cykler, der koster mere end 2 % af forsikringssummen eller 14.500 kr. (indeks 2017). Hvis det er tilfældet, kan du købe en udvidet dækning, som giver dækning op til 50.000 kr.  

Tilvalg

Du har mulighed for at tegne en Fejl- og uheldsforsikring, som dækker funktionsfejl på dine elektriske apparater i hjemmet.

Læs mere om vores Fejl- og uheldsforsikring

Tilvalg 

Vi dækker guld og sølv på grunddækningen med 15 % af den samlede forsikringssum. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du udvide summen, så den dækker 20 %, 30 %, 40 % eller 50 %. 

Tilvalg

Vær opmærksom på, at du kun skal overveje at købe denne forsikring, hvis du bor i lejlighed. Men husk at undersøge, om ejendommen har en forsikring som dækker. Glasforsikring dækker, hvis fx vinduer, indmurede spejle, glas i fastmonterede skabe og keramiske kogeplader går i stykker. Dækningen omfatter også glas i fx drivhus eller glasparti på altan, hvis du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedshaver har vedligeholdelsespligt.

Bor du i hus/villa, er glas omfattet af grunddækningen.

Tilvalg

Vær opmærksom på, at du kun skal overveje at tegne denne forsikring, hvis du bor i lejlighed. Men husk at undersøge, om ejendommens forsikring dækker ødelagt sanitet. Vælger du denne tilvalgsdækning, får du erstatning, hvis der opstår skader på WC-kumme, cisterne, bidét, vask eller badekar.  Bor du i hus, er sanitet omfattet af grunddækningen.  

Tilvalg

Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig, kan du med fordel tegne en Udvidet forsikring for bygningsdele. Det er et krav, at du har vedligeholdelsespligten, og at ejendommens forsikring ikke dækker skaden. Forsikringen dækker skader på bygningsdele eller installationer som fx paraboler, antenner, skjulte rør og vaskemaskiner. Sker der en skade på rør, som er over 20 år gamle, er der en selvrisiko på 2.500 kr. 

Tilvalg

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Spørgsmål og svar

Forsikringen dækker den, der tegner forsikringen og medlemmerne af husstanden. Det vil sige din(e):

  • Roomate
  • Ægtefælle eller samlever
  • Hjemmeboende børn
  • Ægtefælle eller samlever, hvis han/hun bor på plejehjem

 Bor du i et bofællesskab, dækker den maksimalt tre personer.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ansvarsdækningen er en del af Indboforsikringen, som dækker dit erstatningsansvar, hvis du er uheldig at forvolde skade på andre personer og ting. Vi erstatter personskader med op til kr. 10 mio, mens tingsskader erstattes med op til kr. 2 mio. Du skal være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis du lejer eller låner et motorkøretøj, da disse selv skal have en lovpligtig forsikring.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Skal du på studieophold i mere end tre måneder i udlandet, kan du udvide forsikringen til at dække i op til seks måneder. Dette skal du meddele os, inden du tager afsted. Gør du det, er dine ejendele dækket både i udlandet og i Danmark i denne periode. Udover Indboforsikringen (familie) skal du huske at tegne en Rejseforsikring, hvis du skal til udlandet. Indboen dækker kun dine ting og dit ansvar, mens Rejseforsikringen dækker, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Nej, hvis du fremlejer din lejlighed, skal fremlejeren selv være forsikret.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Til dig som studerende tilbyder vi en forsikringssum på 505.000 kr.

Er dit indbo mere værd, har du mulighed for at købe Indboforsikringen med en højere forsikringssum, men der kan du ikke få studierabat. 

Husk, at Indboforsikringen (familie) dækker op til tre personer, så længe I bor på samme adresse. Det er derfor ikke nødvendigt at have flere Indboforsikringer.

Fik du svar på dit spørgsmål?