Gratis indboforsikring til studerende

En indboforsikring hjælper dig ikke kun som studerende, hvis cyklen bliver stjålet eller dit hjem brænder ned – du får også retshjælp og psykologisk krisehjælp. Og så er forsikringen er gratis for medlemmer af IDA.

Forsikringen i detaljer

Du skal oplyse alle personer i din husstand til os, for at de er dækket af din Indboforsikring. Kontakt os, hvis du ønsker at ændre antallet af personer på din Indboforsikring.

Skemaerne er et uddrag af forsikringsbetingelserne, og de er vejledende. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne. 

Gratis indboforsikring

Gratis indboforsikring

Som studiemedlem af IDA betaler du 0 kroner pr. måned for din indboforsikring.

Roommates er også dækket

Roommates er også dækket

Din Indboforsikring dækker ikke kun dig, men op til tre personer i husstanden. 

Skade på andres ejendele

Skade på andres ejendele

Hvis du ved et uheld forvolder skade på andre personers ejendele og bliver mødt med et erstatningskrav, dækker din forsikring.

Vælg din forsikring nedenfor og få et uforpligtende tilbud

Indboforsikring

Brand

Tyveri og hærværk

Røveri og overfald

Retshjælp

Psykologisk krisehjælp

Forsikring i detaljer

Pris pr. måned

0,-

Rejseforsikring

Hele verden

Ødelagt aktiv rejse

Udvidet årsrejse

Afbestilling

Retshjælp

Forsikring i detaljer

Pris pr. måned

56,-

Personforsikring

Varige mén

Behandlinger

Knæ fra 5%

Forhøjet erstatning

Strakserstatning

Tandskade v/ulykkestilfælde

Tyggeskader

Forsikring i detaljer

Pris pr. måned

83,-

Indboforsikring
Altid med

Du er dækket, hvis der opstår skader på dine ejendele efter brand, lyn eller eksplosion.

Dine ejendele er dækket, hvis en eller flere ting skulle blive stjålet. Din dækning afhænger af, om tyveriet er foregået i eller uden for hjemmet, og om dit hjem og/eller dine ejendele har været forsvarligt aflåst.

Særligt for cykeltyveri: Du kan vælge mellem forskellige forsikringssummer – alt afhængigt af dit behov. Standarddækningen er op til 15.000 kr. pr. cykel.

Når andre personer med vilje forvolder skade på dine ejendele i hjemmet fx ved indbrud, er du dækket.

Din cykel er også dækket uden for hjemmet i forbindelse med mislykkede tyveriforsøg.

Ansvarsdækningen er behjælpelig, hvis du eller en anden person, som bor i husstanden, kommer til at gøre skade på andre personer, andres dyr eller ting.

Du er dækket, hvis en person med falske hensigter snyder sig adgang til din bolig.

Hvis en person anvender eller truer med at gøre brug af vold, og du i den forbindelse får ødelagt eller mister dine ting, er du dækket.

Du er sikret økonomisk i udvalgte typer af konflikter, som skal afgøres i retten. Du er også dækket ved brug af mediation, som er en frivillig ordning til løsning af konflikter.

Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne under punkt 8.

Du kan få psykologisk krisehjælp, hvis du har overværet eller været involveret i en af følgende hændelser, som har medført en akut psykisk krise for dig:

 • Brand i hjemmet - uanset om du har været hjemme, da branden opstod.
 • Indbrud i hjemmet - til de personer i din husstand der var hjemme, da det skete eller kom hjem og opdagede det.
 • Færdselsuheld.
 • Overfald og røveri.
 • Tricktyveri i hjemmet.
 • Dødsfald i din nærmeste familie.
 • Livstruende sygdom hos dig eller i din nærmeste familie.
 • Selvmord eller forsøg på selvmord i din nærmeste familie.

Som en del af din forsikring, har du adgang til Tryg I Livet telefonlinje.

Her sidder fagpersoner klar til at rådgive om de ting, der kan give bekymring og stress i din hverdag. De kan også henvise dig til evt.
relevante tilbud i det offentlige.

Tilvalg (inkluderet i forsikring)

Forsikringen dækker:

 • Skader på dine ting som følge af et lynnedslag.
 • Voldsomt sky- og tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb, men oversvømmer bygningerne og/eller trænger ind i bygningerne gennem naturlige utætheder. Naturlige utætheder er fx korrekt monterede ventilationsåbninger, kælderskakter, skorstene samt lukkede døre og vinduer.
 • Opstigning fra afløbsinstallationer herunder toiletter, som følge af voldsomt sky- eller tøbrud.
 • Storm-, hagl-, snetryk,- smeltevands- og nedbørsskader på dine ting, hvis skaden sker som følge af en samtidig skade på bygningen, der normalt ville være dækket af en bygningsforsikring.

 

 

Forsikringen dækker direkte væskeskade på dine ting, som følge af:

 • udstrømning af vand, olie eller lignende fra rørinstallationer og beholdere på 20 liter eller derover.
 • langsom udsivning fra skjulte vand-, skjulte varme- eller skjulte afløbsrør i bygningen.
 • væske fra rør, der befinder sig i lokaler eller rum i bygningen, som du ikke har dispositionsret over.

Når du er ude at rejse, er du dækket, hvis din bagage går tabt eller bliver udsat for skade. Vær opmærksom på, at guld, sølv, smykker og penge ikke er dækket.

 • Pludselige skader på dine ting.
 • Skader på vasketøj grundet mekanisk eller elektronisk svigt i vaskemaskine eller tørretumbler.
 • Ødelagte og optøede madvarer, som skyldes tilfældig strømafbrydelse eller tilfældigt svigt af køleskab eller dybfryser i din
  bolig. Dog ikke hvis skaden skyldes, at du eller andre med lovlig adgang til din bolig har afbrudt strømmen. Forsikringen dækker også skader på øvrige ting, som du ejer, som er ødelagt på grund af de optøede madvarer, herunder skader på køle- og fryseanlæg.
 • Skader på dine ting sket ved færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet ved sammenstød, væltning eller påkørsel.
 • Skader på dine ting sket ved havari med båd, lystfartøj eller færge, hvor du er ombord. Havari er beskadigelse af båden. Det er en betingelse for dækning af ovenstående skader, at det beskadige genstand kan fremvises undtagen ved havari med lystfartøj.

 

Til dig, der bor til leje, i andelsbolig eller i ejerlejlighed er følgende dækket:
Forsikringen dækker skader som følge af at glas og sanitet bliver ubrugeligt pga. brud, afskalning eller ridser. Det er en forudsætning, at de forsikrede ting er endeligt monteret på deres blivende plads i bygningen.

Udvidet vandskade til eget hus/rækkehus:
Forsikringen dækker direkte vandskader på dine ting som følge af:

 • nedbør, hvor vandet trænger ind i bygningen gennem utætheder, fx gennem fundament, kældergulv, kældervægge og tagkonstruktioner.
 • opstigning af grundvand.
 • fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktionen.
 • udsivning fra synlige rørinstallationer og beholdere på 20 liter eller derudover, fx radiatorer, varmtvandsbeholdere eller
  lignende.

 

Forsikringen dækker:

 • Pludselig skader på dine elektriske apparater.
 • Funktionsfejl på dine elektriske apparater, hvis mekanisk eller elektronisk svigt betyder, at apparatet ikke kan bruges til sit
  formål.
 • Skader, der opstår ved kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.
 • Pludselig skade på elektriske apparater, når det har været udsat for vand, væske eller fugt.
 • Skader på dine elektriske apparater sket ved færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet ved sammenstød, væltning
  eller påkørsel.
 • Skader på dine elektriske apparater sket ved havari med båd, lystfartøj eller færge, hvor du er ombord. Havari er beskadigelse af båden. Det er en betingelse for dækning af ovenstående skader, at det beskadige genstand kan fremvises undtagen ved havari med lystfartøj

 

 

Forsikringen dækker skader på dine ting, i perioden hvor din bolig er udlejet.

Har du tilvalgt dækninger for tyveri, hærværk, uheld og udvidet elektronikskade, dækkes disse skader også, når din bolig udlejes.

Øvrige tilvalg

Forsikringen dækker cykler og el-cykler inkl. løst- og fast monteret tilbehør.

Elcykler må have en maks. hastighed på 25 km/t.

Forsikringen dækker skader på cyklen:

 • i forbindelse med påkørsel, sammenstød og væltning.
 • som opstår pludseligt.
 • som følge af nedfaldne ting.
 • når den transporteres.

I denne dækning dækkes udgiften til reparation, hvis reparation er mulig.

Hvis du altid ønsker erstatning med nye dele, skal du vælge Udvidet cykel dækning.

Har du behov for udvidet cykelreparation, cykeldeldækning, større sum end 15.000 kr pr cykel eller særlige dækning er det ikke inkluderet i den gratis Indboforsikring. I så fald skal du købe en studie-indboforsikring. Kontakt os for at høre nærmere om den forsikring, hvis du har behov for de dækninger.

Forsikringen dækker cykler og el-cykler inkl. løst- og fast monteret tilbehør.

Elcykler må have en maks. hastighed på 25 km/t.

Forsikringen dækker skader på cyklen:

 • i forbindelse med påkørsel, sammenstød og væltning.
 • som opstår pludseligt.
 • som følge af nedfaldne ting.
 • når den transporteres.

I denne dækning udskiftes ødelagte dele med nye dele.

Har du behov for udvidet cykelreparation, cykeldeldækning, større sum end 15.000 kr pr cykel eller særlige dækning er det ikke inkluderet i den gratis Indboforsikring. I så fald skal du købe en studie-indboforsikring. Kontakt os for at høre nærmere om den forsikring, hvis du har behov for de dækninger.

Vælg Særlig dækning, hvis du gerne vil forsikre ting, der har en værdi over 60.000 kr. Vær opmærksom på, at der er en selvrisiko på 1.000 kr. (2022), og du skal kunne fremvise dokumentation (fx kvittering) på de ting, du køber Særlig dækning til.

Har du behov for udvidet cykelreparation, cykeldeldækning, større sum end 15.000 kr pr cykel eller særlige dækning er det ikke inkluderet i den gratis Indboforsikring. I så fald skal du købe en studie-indboforsikring. Kontakt os for at høre nærmere om den forsikring, hvis du har behov for de dækninger.