Ulykkesforsikring - købt før den 3. september 2018

Her kan du se, hvordan din Ulykkes- og Studieulykkesforsikring dækker og downloade betingelser. 

Forsikringen dækker

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Ulykkesforsikring
Dækning

Forsikringen dækker i tilfælde af, at du får varige mén efter et ulykkestilfælde. For at få erstatning fra forsikringen skal méngraden være på mindst 5 %. 

Dækning for tandskader efter ulykkestilfælde er omfattet af forsikringen. 

Du får dækket udgifter til behandling, når du tegner Ulykkesforsikringen. Du kan fx få betalt udgifter til behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut.

Er du ude for en ulykke, som giver dig varigt mén på 30 % eller mere, er du berettiget til dobbelterstatning. Hvis du fx har valgt en forsikringssum for invaliditet på 1.250.000 kroner og får en méngrad på 30 %, får du udbetalt 750.000 kroner i erstatning gennem Ulykkesforsikringen (2 x 30 % af 1.250.000 kroner).

Forsikringen dækker ved død som følge af ulykke. Det er som regel dine nærmeste pårørende, der får erstatningen, men du vælger selv, hvem der skal have erstatningen. 

Tilvalg

Kommer du ud for en pludselig ulykke, mens du kører på motorcykel, scooter eller 45-knallert er du sikret fuld erstatning. Uden dækning får du kun udbetalt halv erstatning. 

Tilvalg

Dyrker du farlig sport som fx boksning, selvforsvar, bjergbestigning faldskærmsudspring eller motorløb, er det en rigtig god idé at tilvælge farlig sport som dækning. Uden dækningen får du ikke erstatning, hvis du skulle komme ud for en ulykke i forbindelse med farlig sport. 

Se listen over farlige sportsgrene.

Tilvalg

Du kan vælge at udvide forsikringen således, at du opnår højere dækning, hvis du får amputeret visse legemsdele. 

Tilvalg

Hvis du i forvejen er døv/har stærkt nedsat hørelse på det ene øre eller er blind/har stærkt nedsat syn på det ene øje, kan du vælge at supplere Ulykkesforsikringen med en øje-/øredækning. I tilfælde af en ulykke, hvor du mister hørelsen eller synet på det raske øre eller øje, får du højere erstatning, end du ellers ville have fået. 

Tilvalg

Har du valgt Heltidsulykkesforsikringen, og er du fx læge, sygeplejerske eller laborant, kan du vælge at supplere med infektionsdækning. Den dækker alle former for infektioner, der kan opstå i forbindelse med dit arbejde.

Tilvalg

Skemaerne er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

 

Forsikringen dækker (til studerende)

Ulykkesforsikring til studerende
Dækning

Ulykkesforsikringen er en heltidsforsikring. Det betyder, at du er dækket døgnet rundt.

Forsikringen dækker, hvis du kommer til skade og får varige mén efter en ulykke. For at få erstatning skal méngraden være på mindst 5 %.

Forsikringen dækker udgifter til behandling af tandskader, der er sket i forbindelse med en ulykke.

Forsikringen dækker behandlinger hos en kiropraktor eller fysioterapeut.

Får du konstateret varigt mén på 30 % eller mere, er du berettiget til dobbelterstatning. Eksempel: et varigt mén på 30 % giver 750.000 kroner i erstatning (2 x 30 % af 1.250.000 kroner).

Dækker alle former for infektion, der opstår i forbindelse med dit arbejde, fx hvis du får et smitsomt stof i dine øjne, ører eller din mund.

Dyrker du fx boksning, selvforsvar, faldskærmsudspring eller motorløb, anbefaler vi dig at tilvælge farlig sport. Se listen over farlige sportsgrene her.

Tilvalg

Vi anbefaler dig at opgradere din forsikring med denne dækning, hvis du kører på motorcykel, scooter eller 45-knallert. Uden forsikringen får du kun halv erstatning.

Tilvalg

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.