IDA TRYGhed

Når du køber vores Indboforsikring får du automatisk adgang til IDA TRYGhed - en række unikke fordele, som er med til at gøre din hverdag tryggere.

Flere fordele

Har du en Indboforsikring er du automatisk omfattet af Tryg ID, Tryg i Livet® og Tryg Lægehotline. Andre fordele skal du selv vælge til:

Spørgsmål og svar

Du er automatisk med i fordelsprogrammet IDA TRYGhed (som vi tilbyder i samarbejde med Tryg ), når du har en Indboforsikring (familie). Din indboforsikring giver dig derfor gratis adgang til Tryg ID, Tryg i Livet® og Tryg Lægehotline.

Flere fordele
Ønsker du at købe en eller flere tilvalgsdækninger:

- skal du kontakte Tryg Forsikring på 78 75 90 23. Du kan også læse mere om dækningerne ved at klikke på dem. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

IDA TRYGhed gælder for dig, din ægtefælle/samlever og børn, som bor og er tilmeldt cpr-registeret på din adresse (forsikringsstedet). Logerende og lejere er ikke omfattet. IDA TRYGhed gælder kun, når du bor i Danmark (ikke på Færøerne, i Grønland og resten af verden).

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis du opsiger din Indboforsikring (familie), opfylder du ikke længere kravet til IDA TRYGhed. Du mister derfor automatisk adgangen til fordelene.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tryg Forsikring kan opsige og ændre IDA TRYGhed med en måneds varsel til henholdsvis den 1. januar og 1. juli hvert kalenderår. En række af fordelene er baseret på samarbejdsaftaler med eksterne leverandører. Tryg Forsikring forbeholder sig ret til at ændre indholdet af IDA TRYGhed med en måneds varsel på tryg.dk til henholdsvis den 1. januar og 1. juli i kalenderåret.

Fik du svar på dit spørgsmål?