Spørgsmål: Studieforsikringer

Hvilke forsikringer skal jeg vælge, når jeg studerer? Kan jeg få studierabat? Er jeg stadig forsikret, hvis jeg holder orlov fra min uddannelse?

Få svar på de mest stillede spørgsmål om Studieforsikringer. Du får også gode råd til, hvad du selv kan gøre for at undgå skader. 

Hvad ønsker du hjælp til?

 • Hvad er en Indboforsikring?
 • Hvem er dækket af min Indboforsikring?

  Indboforsikringen dækker den, der køber forsikringen og medlemmerne af husstanden. Det vil sige din(e):

  • Roommate
  • Kæreste/ægtefælle/samlever
  • Hjemmeboende børn 

  Bofællesskab
  Bor du i et bofællesskab, dækker den maksimalt tre personer. Så længe I bor på samme adresse, skal I derfor kun købe en Indboforsikring. 

  Fremleje af værelse eller lejlighed
  Hvis du fremlejer hele din lejlighed ud, skal fremlejeren selv være forsikret. Hvis du blot lejer et værelse ud og selv bor i lejligheden, er det en anden sag. Så er din fremlejer/roommate også dækket af din Indboforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker min indboforsikring airbag cykelhjelme, som fx Hövding?
 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har købt en cykel i udlandet?
 • Hvad dækker en ansvarsforsikring over?

  Ansvarsforsikringen er en del af indboforsikringen. Ansvarsforsikringen dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller andres ting. Forsikringen dækker fx, hvis du kommer til at cykle ind i en fodgænger, som kommer til skade. Har du ikke en indboforsikring (som blandt andet dækker ansvar), skal du selv betale for de skader, som du pådrager fodgængeren, og det kan hurtigt blive en meget dyr fornøjelse. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er min roommate dækket af ansvarsforsikringen?

  Ja, ansvarsforsikringen (som er en del af indboforsikringen) dækker op til to voksne på samme adresse samt eventuelt hjemmeboende børn. Bor du i bofællesskab, dækker forsikringen maksimalt tre personer. I har derfor kun brug for at købe en indboforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er en ulykke?

  Et ulykkestilfælde forstås ved en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Hændelsen behøver ikke at komme udefra i forbindelse med fx skub eller påkørsel, men kan være forårsaget af fx vrid, snublen eller fald.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvem er dækket?

  Ulykkesforsikringen dækker forsikringstager - det vil sige dig, som tegner forsikringen. En særlig fordel ved vores ulykkesforsikring er, at din kæreste, ægtefælle og/eller hjemmeboende børn over 18 år også kan tegne forsikringen - også selvom du ikke gør. Køber du forsikringen gennem vores online forsikringsberegner, skal du huske at tilføje de personer, som du ønsker at forsikre.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan bliver erstatningen beregnet?

  Hvis du er ude for uheld, der er dækket af forsikringen, bliver erstatningen beregnet ud fra méntabellen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor dækker Ulykkesforsikringen?

  Ulykkesforsikringen dækker ubegrænset i Europa og i op til 12 måneder i resten af verden. Skal du opholde dig mere end 12 måneder uden for Europa, kan forsikringen udvides. Vi kan maksimalt udvide Ulykkesforsikringen i 5 år.

  Kontakt IDA Forsikring for at udvide din Ulykkesforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvilke skader kan ende i varigt mén?

  I princippet kan alle skader og ulykker ende i varigt mén på 5 % eller mere. Varigt mén defineres som fysiske gener efter et ulykkestilfælde, der ikke forsvinder ved behandling, og som du derfor skal leve med resten af livet.

  Det er ofte sportsskader, skader i trafikken, snubleskader eller skiskader, som resulterer i varige mén i fx ryg, nakke, albue, fodled og knæ eller brud på håndled, albue, forled og knæ.

  Husk at din ulykkesforsikring kun dækker farlig sport, hvis du har valgt tilvalgsdækningen 'farlig sport'.

  Se den fulde liste over farlige sportsgrene.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg have to ulykkesforsikringer?

  I princippet må du have lige så mange ulykkesforsikringer, du vil. Der er fx mange, der har en ulykkesforsikring gennem arbejdet, men ønsker at være bedre dækket og derfor supplerer med en privat ulykkesforsikring. Kommer du ud for en dækningsberettiget ulykke, hvor du pådrager dig en méngrad på 5 pct. eller mere, får du erstatning fra begge ulykkesforsikringer.

  Eksempel: på din Ulykkesforsikring hos os er du forsikret for 1.250.000 kr., mens du på den anden er forsikret for 500.000 kr. Kommer du ud for en ulykke, hvor du får konstateret et varigt mén på 10 pct., får du 125.000 kr. fra den ene forsikring i erstatning og 50.000 kr. fra den anden.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er en Rejseforsikring?
 • Hvem dækker rejseforsikringen?

  Rejseforsikringen dækker alle medlemmer af husstanden, også hvis I rejser hver for sig. 

  Hvem er ellers dækket?

  Forsikringen dækker også:

  • Ven eller veninde, hvis du rejser som den eneste i din husstand.
  • Delebørn - behøver ikke have samme folkeregisteradresse som dig.
  • Udvekslingsstudent, når de bor hos dig.
  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor lange rejser dækker forsikringen?

  Din Rejseforsikring dækker som udgangspunkt i op til 60 dage pr. rejse.

  • Skal du ud at rejse i over 60 dage, skal du kontakte Tryg Forsikring på telefon 7033 2525 og fortælle, at du er medlem af IDA.
  • Derefter skal du fortælle, at du har en Rejseforsikring (Årsrejse) gennem IDA Forsikring, men ønsker at få den udvidet, fordi du skal være væk mere end 60 dage.

  Ændret dækning
  Vær særlig opmærksom på, at hvis Tryg forlænger din Rejseforsikring til at dække i mere end 60 dage, er følgende dækninger ikke inkluderet:

  • Rejsegaranti
  • Erstatningsrejse
  • Ødelagte rejsedøgn

  Dækningerne bortfalder for hele rejseperioden.

  Læs mere i betingelserne.

  Særligt for studie- og praktikophold
  Skal du på udveksling, praktik- eller studieophold, kan vi hjælpe dig med at udvide din Rejseforsikring. Alt efter dine behov kan du få udvidet forsikringen i 3, 6,9 eller 12 måneder.

  Læs, hvordan du udvider din forsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg skal rejse i mere end 60 dage - fx på en backpacker-rejse?

  Din Rejseforsikring dækker som udgangspunkt i op til 60 dage pr. rejse.

  • Skal du ud at rejse i over 60 dage, skal du kontakte Tryg Forsikring på telefon 7033 2525 og fortælle, at du er medlem af IDA.
  • Derefter skal du fortælle, at du ønsker at få den udvidet, fordi du skal være væk mere end 60 dage.

  Ændret dækning
  Vær særlig opmærksom på, at hvis Tryg forlænger din Rejseforsikring til at dække i mere end 60 dage, er følgende dækninger ikke inkluderet:

  • Rejsegaranti
  • Erstatningsrejse
  • Ødelagte rejsedøgn

  Dækningerne bortfalder for hele rejseperioden.

  Læs mere i betingelserne.

  Særligt for studieophold eller udveksling
  Hvis du skal på studieophold, udveksling eller praktikophold kan vi hjælpe dig med at udvide din Rejseforsikring.

  Læs mere om vores Studieopholdsforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker min rejseforsikring, hvis jeg skal i praktik, på studietur eller udveksling?

  Hvis opholdet er ulønnet og ikke varer længere end 60 dage, er du dækket af din Rejseforsikring (årsrejse).

  Mit ophold varer længere end 60 dage - hvad gør jeg?
  Varer dit ophold i mere end 60 dage, skal du udvide din forsikring. Du kan udvide den til at dække i 3, 6, 9 eller 12 måneder.

  Læs om vores Studieopholdsforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg bruge mit gule sundhedskort?

  Du kan kun bruge dit gule sundhedskort (sygesikringsbevis) på rejser i Danmark, Færøerne og Grønland. Ellers skal du skal bruge et blåt EU-sygesikringskort, hvis du får behov for sygehjælp under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

  EU-sygesikringskortet dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på samme vilkår som for borgerne i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort dækker alene udgifter til offentlige behandlingssteder. Hvis behandlingen sker på et privat behandlingssted, skal du enten selv betale eller have en Rejseforsikring(årsrejse), der dækker.

  Fik du svar på dit spørgsmål?