Spørgsmål: Studieforsikringer

Hvilke forsikringer skal jeg vælge, når jeg studerer? Kan jeg få studierabat? Er jeg stadig forsikret, hvis jeg holder orlov fra min uddannelse?

Få svar på de mest stillede spørgsmål om Studieforsikringer. Du får også gode råd til, hvad du selv kan gøre for at undgå skader. 

Hvad ønsker du hjælp til?

 • Hvad er en Indboforsikring?
 • Hvem er dækket af min Indboforsikring?

  Forsikringen dækker den, der tegner forsikringen og medlemmerne af husstanden. Det vil sige din(e):

  • Roomate
  • Ægtefælle eller samlever
  • Hjemmeboende børn 

   Bor du i et bofællesskab, dækker den maksimalt tre personer. Så længe I bor på samme adresse, skal I derfor kun købe en Indboforsikring. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan udregner jeg min indbosum?

  Du skal overveje, hvor stor en forsikringssum, du har behov for. Hvor stor summen skal være, afhænger af den samlede værdi af dit indbo. For at følge prisudviklingen, indeksregulerer vi forsikringssummen en gang om året. Samtidig er det altid en god idé selv at holde løbende øje med værdien af dit indbo. Måske køber du nye møbler, elektronik eller dyrt inventar, som forhøjer værdien af dit indbo. Det kan også være, at du pludselig skal arve eller påtænker at flytte sammen med din kæreste. Alle scenarier vil med stor sandsynlighed få indflydelse på den samlede forsikringssum.

   

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad betyder ansvarsdækning?

  Ansvarsdækningen er en del af Indboforsikringen(familie). Den dækker dit erstatningsansvar, hvis du er uheldig at forvolde skade på andre personer og/eller ting. IDA Forsikring erstatter personskader med op til 10 mio. kr., mens tingskader erstattes med op til 2 mio. kr. Du skal være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis du lejer eller låner et motorkøretøj. De skal have deres egen lovpligtige forsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er min roommate dækket af ansvarsforsikringen?

  Ja, ansvarsforsikringen (som er en del af indboforsikringen) dækker op til to voksne på samme adresse samt eventuelt hjemmeboende børn. Bor du i bofællesskab, dækker forsikringen maksimalt tre personer. I har derfor kun brug for at købe en indboforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker Ansvarsforsikringen i udlandet?

  Ja, Ansvarsforsikringen dækker i op til tre måneder, når du er i udlandet (på ferie eller på udlandsophold). Denne dækning kan - som dækningen på Indboforskringen(familie) - udvides til at dække i op til seks måneder fx ved et studieophold.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker Indboforsikringen(familie) i udlandet?

  Ja, Indboforsikringen(familie) dækker din bagage og dit ansvar i op til tre måneder i udlandet. Vi beregner perioden fra din udrejsedato.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker den også mine ejendele uden for hjemmet?

  Ja, dine ejendele som fx computer, taske osv. er dækket af din Indboforsikring(familie) uden for dit hjem. Du skal dog være opmærksom på, at tyveri uden for hjemmet oftest betragtes som et såkaldt simpelt tyveri. Der kan derfor være begrænsninger på, hvor meget af det stjålne der dækkes.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er elektronik også dækket af min Indboforsikring(familie)?

  Ja, dit elektroniske udstyr er dækket i tilfældet af brand, vandskade, kortslutning og tyveri. Ønsker du også at være dækket ved pludselige skader, skal du tilkøbe vores Fejl- og uheldsforsikring.

  Læs mere om Fejl- og uheldsforsikring

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad, hvis jeg skal på studieophold i udlandet?

  Skal du på studieophold i udlandet i mere end tre måneder, kan du udvide din Indforsikring(familie) til at dække i op til seks måneder. Dette skal du meddele os, inden du tager afsted. Gør du det, er dine ejendele dækket både i udlandet og i Danmark i denne periode. 

  Udover Indboforsikringen(familie) skal du huske at tegne en Rejseforsikring(årsrejse), hvis du skal til udlandet. Indboforsikringen(familie) dækker kun dine ting og dit ansvar, mens Rejseforsikringen(årsrejse) dækker, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvilke regler gælder ift. opmagasinering?

  Indboforsikringen(familie) dækker, hvis du opmagasinerer dine ejendele i et anerkendt opbevaringsmagasin (fx Shurgard, Pelican eller lignende).

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker Indboforsikringen(familie), hvis jeg fremlejer min lejlighed?

  Nej, hvis du fremlejer din lejlighed, skal fremlejeren selv være forsikret.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor meget er min cykel dækket for?

  Vi dækker din cykel med op til 14.500 kr. (indeks 2017). Er din cykel mere værd, kan du udvide denne dækning. IDA Forsikring dækker cykler op til 50.000 kr. pr. husstand på den udvidede cykeldækning.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er en Ulykkesforsikring?
 • Hvad er en ulykke?

  Et ulykkestilfælde forstås ved en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Hændelsen behøver ikke at komme udefra i forbindelse med fx skub eller påkørsel, men kan være forårsaget af fx vrid, snublen eller fald.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvem er dækket?

  Ulykkesforsikringen er personlig og dækker som udgangspunkt kun den person, der har tegnet forsikringen (forsikringstager).

  Som noget helt særligt kan din kæreste, ægtefælle og/eller hjemmeboende børn over 18 år tegne forsikringen - også selvom du ikke har en ulykkesforsikring. Køber du forsikringen gennem vores online forsikringsberegner, skal du blot huske at tilføje de personer, som du ønsker at forsikre.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan bliver erstatningen beregnet?

  Hvis du er ude for uheld, der er dækket af forsikringen, bliver erstatningen beregnet ud fra méntabellen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor dækker Ulykkesforsikringen?

  Ulykkesforsikringen dækker ubegrænset i Europa og i op til 12 måneder i resten af verden. Skal du opholde dig mere end 12 måneder uden for Europa, kan forsikringen udvides. Vi kan maksimalt udvide Ulykkesforsikringen i 5 år.

  Kontakt IDA Forsikring for at udvide din Ulykkesforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvilke skader kan ende i varigt mén?

  I princippet kan alle skader og ulykker ende i varigt mén på 5 % eller mere. Varigt mén defineres som fysiske gener efter et ulykkestilfælde, der ikke forsvinder ved behandling, og som du derfor skal leve med resten af livet.

  Det er ofte sportskader, skader i trafikken, snubleskader eller skiskader, som resulterer i varige mén i fx ryg, nakke, albue, fodled og knæ eller brud på håndled, albue, forled og knæ.

  Husk at din ulykkesforsikring kun dækker farlig sport, hvis du har valgt tilvalgsdækningen 'farlig sport'.

  Se den fulde liste over farlige sportsgrene.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg have to ulykkesforsikringer?

  I princippet må du have ligeså mange Ulykkesforsikringer, som du vil. Der er fx mange, som har en Ulykkesforsikring gennem arbejdet, men ønsker at være bedre dækket og derfor supplerer med en privat Ulykkesforsikring. Kommer du ud for en dækningsberettiget ulykke, hvor du pådrager dig en méngrad på 5 procent eller mere, får du erstatning fra begge Ulykkesforsikringer.

  Et eksempel: På den ene Ulykkesforsikring er du forsikret for 2 mio. kr., mens du på den anden er forsikret for 500.000 kr. Kommer du ud for en ulykke, hvor du får konstateret et varigt mén på 10 procent, får du 200.000 kr. fra den ene forsikring i erstatning og 50.000 kr. af den anden.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Bliver en sygdom som kræft dækket?

  Nej, en sygdom som fx kræft er ikke dækket, da der ikke er tale om en pludselig hændelse.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er farlig sport?

  Hvis du dyrker farlig sport som fx boksning, kitesurfing, bjergbestigning, selvforsvar, faldskærmsudspring, motorsport, kampsport eller lignende ekstreme sportsgrene, er du kun dækket af din Ulykkesforsikring, hvis du samtidig har valgt, at den skal dække ulykker i forbindelse med farlig sport. Farlig sport er en tilvalgsdækning, du skal købe til din forsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad betyder udvidet dækning af syn?

  Er du blind på det ene øje og kommer ud for en ulykke, hvor du mister synet på det raske øje, er den normale méngradserstatning 20 % for øjet. Hvis du har en udvidet dækning af syn, er du berettiget til en méngrad på 100 %.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad betyder udvidet dækning af hørelse?

  Er du døv på det ene øre og kommer ud for en ulykke, hvor du mister hørelsen på det raske øre, er den normale méngradserstatning 10 % for hørelsen. Hvis du har udvidet dækning af hørelse, er du berettiget til en méngrad på 75 %.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvornår er tandskader dækket?

  Hvis dit uheld er direkte årsag til tandskaden, dækker vi nødvendige udgifter til tandbehandling.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er kronisk sygdom omfattet af Ulykkesforsikringen?

  Nej, kronisk sygdom er ikke dækket. Ulykkesforsikringen dækker kun nye skader, der opstår ved en ulykke.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad, hvis jeg skal på studieophold i udlandet?

  Skal du på studieophold i udlandet i mere end tre måneder, kan du udvide din Indforsikring(familie) til at dække i op til seks måneder. Dette skal du meddele os, inden du tager afsted. Gør du det, er dine ejendele dækket både i udlandet og i Danmark i denne periode. 

  Udover Indboforsikringen(familie) skal du huske at tegne en Rejseforsikring(årsrejse), hvis du skal til udlandet. Indboforsikringen(familie) dækker kun dine ting og dit ansvar, mens Rejseforsikringen(årsrejse) dækker, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er en Rejseforsikring?
 • Hvordan tegner jeg Rejseforsikringen(årsrejse)?

  Du kan tegne en Rejseforsikring(årsrejse) direkte i vores online beregner. Skal du på en rejse, som varer længere end 60 dage, skal du ringe til Tryg Forsikring på 7033 2525 og fortælle, at du ønsker en udvidet Rejseforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor lange rejser dækker forsikringen?

  Rejseforsikringen(årsrejse) dækker i op til 60 dage pr. rejse.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg skal rejse i mere end 60 dage?

  Skal du ud at rejse i mere end 60 dage, skal du kontakte Tryg Forsikring på telefon 7033 2525, og fortælle, at du er medlem af IDA. Når du kontakter Tryg Forsikring, skal du blot oplyse, at du har en Rejseforsikring(årsrejse), men ønsker at få den udvidet, fordi du skal være væk mere end 60 dage.

  Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er væk i mere end 60 dage

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er jeg dækket på praktikophold i udlandet?

  Hvis praktikopholdet er ulønnet og ikke varer længere end 60 dage, er du dækket af Rejseforsikringen(årsrejse).

  Varer dit praktikophold mere end 60 dage, skal du kontakte Tryg Forsikring på telefon 7033 2525, og fortælle, at du er medlem af IDA. Herefter skal du oplyse, at du har en Rejseforsikring(årsrejse), men ønsker at få den udvidet, fordi du skal være væk mere end 60 dage.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er jeg dækket, hvis jeg skal på udveksling?

  Skal du på udvekslingsophold, er du omfattet af din Rejseforsikring(årsrejse). Forsikringen dækker op til 60 dage.

  Varer dit udvekslingsophold mere end 60 dage, skal du kontakte Tryg Forsikring på telefon 7033 2525, og fortælle, at du er medlem af IDA. Herefter skal du oplyse, at du har en Rejseforsikring(årsrejse), men ønsker at få den udvidet, fordi du skal være væk mere end 60 dage.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er jeg dækket på studietur til udlandet?

  Ja, din Rejseforsikring(årsrejse) sikrer dig, når du er på studietur i udlandet. Husk, at hvis studieturen varer mere end 60 dage, skal du have en udvidet forsikring. 

  Varer rejsen mere end 60 dage, skal du kontakte Tryg Forsikring på telefon 7033 2525, og fortælle, at du er medlem af IDA. Herefter skal du oplyse, at du har en Rejseforsikring(årsrejse), men ønsker at få den udvidet, fordi du skal være væk mere end 60 dage.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg bruge mit gule sundhedskort?

  Du kan kun bruge dit gule sundhedskort (sygesikringsbevis) på rejser i Danmark, Færøerne og Grønland. Ellers skal du skal bruge et blåt EU-sygesikringskort, hvis du får behov for sygehjælp under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

  EU-sygesikringskortet dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på samme vilkår som for borgerne i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort dækker alene udgifter til offentlige behandlingssteder. Hvis behandlingen sker på et privat behandlingssted, skal du enten selv betale eller have en Rejseforsikring(årsrejse), der dækker.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvilke lande hører til EU og EØS?

  Hvis du har en rejseforsikring, der dækker i Europa/EØS lande, er du dækket følgende steder:

  Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

  Rejser du uden for et af disse lande, skal du vælge, at rejseforsikringen skal dække hele verden. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvilke regler gælder i forhold til kroniske sygdomme?

  Har du en kronisk eller nuværende sygdom/lidelse, skal du have en medicinsk forhåndsvurdering. Den fortæller dig, om din kroniske eller nuværende sygdom er dækket på din rejse, hvis du får brug for behandling. Få mere information om medicinsk forhåndsvurdering

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker Rejseforsikringen(årsrejse) farlig sport?

  Du kan roligt kaste dig ud i bjergbestigning, Bungy Jump, rapelling, dykning, kitesurfing, surfing, riverrafting og lignende på din ferie. Rejseforsikringen(årsrejse) dækker farlig sport.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad dækker en Afbestillingsforsikring?

  Vælger du at supplere din Rejseforsikring (årsrejse) med en Afbestillingsforsikring, er du dækket i tilfælde af, at du må aflyse rejsen. Du får dækket rejsens pris, dog maksimum 80.123 kr. (indeks 2017), for de forsikrede tilsammen. Situationer, der udløser dækning, er fx akut sygdom, skilsmisse, afskedigelse, dødsfald, sygeeksamen og brand. Er du nødt til at aflyse din rejse på grund af terrorisme, naturkatastrofe eller epidemier, der opstår umiddelbart før din indrejse til det land/område, du havde planlagt at besøge, dækker Afbestillingsforsikringen også. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er selvrisikoen ved leje af bil dækket?

  Hvis du lejer en personbil, motorcykel eller knallert på din ferie i udlandet, og der sker en kaskoskade, dækker vi den selvrisiko, som udlejerens forsikringsselskab evt. kræver, at du skal betale; dækningen er dog maksimum 10.559 kr.

  Læs mere i faktaark om Rejseforsikring(årsrejse)

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er jeg dækket på skiferie?

  Ja, du er dækket på din skiferie - både når du kører på snowboard, almindelig ski og offpist. Forsikringen dækker dog ikke, hvis du arbejder som skiinstruktør. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvilke regler gælder for det røde og grønne kort?
 • Skal jeg ændre mit kilometerforbrug?
 • Hvad hvis jeg skifter bil?

  Du skal udarbejde et tilbud på den nye bil – også selvom bilen skal forsikres på samme måde, som den tidligere bil. Du kan beregne et nyt tilbud via vores online forsikringsberegner.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan dækker forsikringen, hvis min bil er leaset?

  Har du en leaset bil, gælder forsikringen på samme vilkår, som hvis du ejede den. Leasingselskabet står dog som ejer af bilen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg forsikre min firmabil?

  I samarbejde med Aon tilbyder vi en Erhvervsforsikring til firmabiler.

  Læs mere om Bilforsikring til erhverv

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad betyder kørselserfaring?

  Du har kørselserfaring, når du kan dokumentere kørsel i egen bil. For at dokumentere kørsel for en arbejdsgiver, skal vi have en erklæring fra din arbejdsgiver med oplysning om antal skadefri år. Det er en forudsætning, at du har haft bilen til rådighed 24 timer i døgnet, for at vi kan godskrive din kørselserfaring. Husk at dette forhold skal fremgå af erklæringen. Har du været udstationeret og kørt bil, så kontakt os og få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er forskellen på en Ansvars- og en Kaskoforsikring?

  Ansvarsforsikring
  Ansvarsforsikringen er en lovpligtig Bilforsikring. Hvis du skulle være skyld i en ulykke, som pådrager skader på andre mennesker, ting eller kørertøjer, er det ansvarsdækningen, som træder i kraft.

  Kaskoforsikring
  I modsætning til ansvarsdækningen bestemmer du selv, om du ønsker at supplere med en kaskoforsikring. Kaskoforsikringer dækker typisk skader på din bil i forbindelse med tyveri, brand, lynnedslag og eksplosion. Vær opmærksom på, at nogle banker kræver, at du tegner en kaskoforsikring, hvis du optager et billån.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Koster det ekstra, hvis min bil har trækkrog?

  Vi vil gerne vide, om din bil er forsynet med trækkrog, men det koster ikke ekstra.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker forsikringen, hvis jeg lejer min bil ud?

  Du kan godt tegne Bilforsikringen, hvis du lejer din bil ud gennem fx GoMore. Bilforsikringen dækker dog ikke skader, der er sket under udlejningen. Det kørselsbehov, du har på forsikringen, skal være inklusive de kilometer, bilen kører under udlejningen – også selvom forsikringen ikke dækker kørsel under udlejning.

  Fik du svar på dit spørgsmål?