Spørgsmål: Studieforsikringer

Hvilke forsikringer skal jeg vælge, når jeg studerer? Kan jeg få studierabat? Er jeg stadig forsikret, hvis jeg holder orlov fra min uddannelse?

Få svar på de mest stillede spørgsmål om Studieforsikringer. Du får også gode råd til, hvad du selv kan gøre for at undgå skader. 

Hvad ønsker du hjælp til?

 • Hvad dækker en ansvarsforsikring over?

  Ansvarsforsikringen er en del af indboforsikringen. Ansvarsforsikringen dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller andres ting. Forsikringen dækker fx, hvis du kommer til at cykle ind i en fodgænger, som kommer til skade. Har du ikke en indboforsikring (som blandt andet dækker ansvar), skal du selv betale for de skader, som du pådrager fodgængeren, og det kan hurtigt blive en meget dyr fornøjelse. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er min roommate dækket af ansvarsforsikringen?

  Ja, din ansvarsforsikring er med i grunddækningen på din indboforsikring og dækker op til to roommates udover dig selv som forsikringstager. I behøver derfor ikke købe flere indboforsikringer.

  Hvis I er to par som bor sammen og er kærester eller gift, dækker forsikringen jer alle fire. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Mine billeder og personlige oplysninger er blevet misbrugt på Facebook

  Hvis du har købt en indboforsikring, har du mulighed for at gøre brug af IDA TRYGhed. IDA TRYGhed inkluderer blandt andet Tryg ID, hvor du kan få hjælp og rådgivning i tilfælde identitetsmisbrug. 

  Læs her, hvordan vi kan hjælpe dig, hvis du har fået delt billeder eller personlige oplysninger mod din vilje. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker indboforsikringen i udlandet?

  Ja, du er dækket af din indboforsikring i op til tre måneder, hvis du rejser til udlandet. Hvis du skal på studieophold og er væk i mere end tre måneder,  kan du gratis få udvidet forsikringen til at dække i op til seks måneder.

  Læs her, hvordan du udvider din forsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker den også mine ejendele uden for hjemmet?

  Ja, dine ejendele som fx computer, taske osv. er dækket af din Indboforsikring uden for dit hjem. Du skal dog være opmærksom på, at tyveri uden for hjemmet oftest betragtes som et såkaldt simpelt tyveri. Der kan derfor være begrænsninger på, hvor meget af det stjålne der dækkes.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er elektronik dækket af min indboforsikring?

  Ja, elektronik som fx smartphone, computer og tablet er dækket i tilfældet af brand, vandskade, kortslutning og tyveri. Ønsker du også at være dækket ved pludselige skader (hvis du fx kommer til at tabe din mobil i toilettet eller spilde sodavand i din computer), skal du supplere med tilvalget  'elektronikskade'. 

  Jeg vil gerne tilføje 'elektronikskade' til min indboforsikring

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan dækker min forsikring, hvis jeg opmagasinerer mine ting?

  Din indboforsikring dækker, hvis du i en periode har brug for at opbevare dine ting hos fx Shurgard eller Pelican.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Husk indboforsikringen til pisterne
 • Dækker Indboforsikringen, hvis jeg lejer min lejlighed ud?

  Nej, hvis du fremlejer hele din lejlighed ud, skal fremlejeren selv være forsikret. Hvis du blot lejer et værelse ud og selv bor i lejligheden, er det en anden sag. Så er din fremlejer/roommate også dækket af din Indboforsikring. Husk, at din roommate skal have samme folkeregisteradresse som dig. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker min indboforsikring min cykel?

  Din indboforsikring dækker, hvis din cykel fx bliver stjålet eller udsat for hærværk. Forsikringen har en standardsum på cykler op til 13.359 kr. pr cykel (2019). Har du cykler, der er mere værd, anbefaler vi dig at øge summen op til 27.832 kr. eller 55.665 kr. (2019)

  Skader på din cykel
  Ved et færdselsuheld dækker din indboforsikring ikke din cykel, men kun dine ejendele, som måtte tage skade som følge af uheldet. Skader på selve cyklen i forbindelse med uheldet, kan du få dækket, hvis du har tilvalget 'udvidet cykelskade'. 

  Jeg vil gerne have udvidet cykelskade

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker min indboforsikring, hvis jeg fx lejer min bolig ud - fx Airbnb?

  Lejer du fx din bolig ud gennem Airbnb, skal du være opmærksom på, at din Indboforsikring kun dækker, hvis dine ting fx brænder, eller hvis du får indbrud. Hvis lejeren kommer til at ødelægge noget eller stjæler dine ejendele, får du ikke erstatning.

  Du kan med fordel undersøge, om udlejningsbureauet dækker sådanne skader. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan er en ulykke defineret?

  Et ulykkestilfælde forstås ved en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Hændelsen behøver ikke at komme udefra i forbindelse med fx skub eller påkørsel, men kan være forårsaget af fx vrid, snublen eller fald.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvem er dækket?

  Ulykkesforsikringen dækker forsikringstager - det vil sige dig, som tegner forsikringen. En særlig fordel ved vores ulykkesforsikring er, at din kæreste, ægtefælle og/eller hjemmeboende børn over 18 år også kan tegne forsikringen - også selvom du ikke gør. Køber du forsikringen gennem vores online forsikringsberegner, skal du huske at tilføje de personer, som du ønsker at forsikre.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan bliver erstatningen beregnet?

  Fysiske og psykiske varige mén

  • Erstatning for varigt mén udbetales som en procentdel af forsikringssummen svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et engangsbeløb.
  • Méngraden fastsættes, når følgerne efter ulykkestilfældet kan bestemmes. Ménets omfang afgør erstatningens størrelse. 
  • Varigt mén bliver fastsat efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel på det tidspunkt, hvor tilstanden er stabil og varig.

  Du skal huske at oplyse os, hvis du i din fritid anvender en scooter, en knallert 45 eller en motorcykel. Hvis det ikke er oplyst ved tegningen af forsikringen, kan erstatningen nedsættes.

  Tandskade
  Hvis du falder og slår en tand ud eller på anden vis har behov for behandling hos en tandlæge efter en ulykke, dækker din ulykkesforsikring rimelige og nødvendige udgifter. Forsikringen dækker dog ikke tandskader opstået i forbindelse med udøvelse af boksning eller andre kampsportsgrene.

  Erstatningen kan nedsættes, hvis du inden ulykken i forvejen har haft problemer med dine tænder. Det kan fx være sygdom, forringet tilstand i tandproteser, slid, rodbehandling, mm. Ligeledes kan erstatningssummen ikke overstige det beløb, som du vil modtage med raske tænder, hvis tænderne ved siden af den skadede tand mangler eller i forvejen er beskadiget.

  Dødsfald
  Din forsikringssum er individuel og fremgår af den aftale, du har indgået med os. Beløbet er dog som minimum altid på 50.000 kr. Hvis der før dødsfaldet er udbetalt en erstatningssum, bliver dette beløb fratrukket, før der betales for et dødsfald.

  Begravelseshjælp
  Hvis børn under 18 år dør i en ulykke, udbetales der et fast beløb på 50.000 kr. til udgifter relateret til begravelsen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvilke skader kan ende i varigt mén?

  I princippet kan alle skader og ulykker ende i varigt mén på 5 % eller mere. Varigt mén defineres som fysiske gener efter et ulykkestilfælde, der ikke forsvinder ved behandling, og som du derfor skal leve med resten af livet.

  Det er ofte sportsskader, skader i trafikken, snubleskader eller skiskader, som resulterer i varige mén i fx ryg, nakke, albue, fodled og knæ eller brud på håndled, albue, forled og knæ.

  Husk at din ulykkesforsikring kun dækker farlig sport, hvis du har valgt tilvalgsdækningen 'farlig sport'.

  Se den fulde liste over farlige sportsgrene.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg have to ulykkesforsikringer?

  I princippet må du have lige så mange ulykkesforsikringer, du vil. Der er fx mange, der har en ulykkesforsikring gennem arbejdet, men ønsker at være bedre dækket og derfor supplerer med en privat ulykkesforsikring. Kommer du ud for en dækningsberettiget ulykke, hvor du pådrager dig en méngrad på 5 pct. eller mere, får du erstatning fra begge ulykkesforsikringer. Vær opmærksom på, at den samlede invaliditetssum på alle ulykkesforsikringer maksimum må være 10.000.000 kr. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Får jeg erstatning hvis jeg bliver syg af kræft?

  Nej, det gør du ikke, da kræft ikke er defineret som en pludselig hændelse.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er farlig sport?

  Farlig sport dækker over aktiviteter, hvor der potentielt er en større risiko for, at du kommer til skade. Det kan fx være træning eller deltagelse i:

  • Enhver form for motorløb eller hestevæddeløb
  • Kampsportsgrene såsom boksning og karate
  • Bjergbestigning eller rappelling på bjergside
  • Bungy jump, faldskærm af alle arter, hang gliding, svæveflyvning og paragliding
  • River rafting

  Se den fulde liste over farlige sportsgrene.

  Dyrker du en af disse sportsgrene, er du kun dækket af din ulykkesforsikring, hvis du har valgt, at den skal dække ulykker i forbindelse med farlig sport. Ønsker du at opgradere din forsikring med 'farlig sport', skal du blot skrive eller ringe til os. 

  Jeg ønsker at tilføje 'farlig sport' til min forsikring.

  Er du i tvivl om noget vedrørende farlig sport, og hvordan du er dækket, er du velkommen til at kontakte os via telefon eller sende os en besked

  Særligt vedr. rejser:
  Du er ikke dækket ved deltagelse i ekspeditioner, som er defineret som særlige områder, hvor det kræver en særlig tilladelse at færdes, og/eller hvor vejret er ekstremt. Et eksempel kunne være en tur over indlandsisen. Ligeledes er du heller ikke dækket, hvis du professionelt dyrker en farlig sport – defineret som en udøver, som er på kontrakt eller på anden måde tjener penge på sin sport.

  Husk, at du altid skal købe en særskilt forsikring, hvis du vil være sikret på din skiferie for at få en erstatningsrejse eller kompensation for ødelagte rejsedage.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvornår er tandskader dækket?

  Hvis dit uheld er direkte årsag til tandskaden, dækker vi nødvendige udgifter til tandbehandling.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er kronisk sygdom dækket af ulykkesforsikringen?

  Nej, kronisk sygdom er ikke dækket. Ulykkesforsikringen dækker kun nye skader, der opstår ved en ulykke.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor dækker ulykkesforsikringen?

  Din ulykkesforsikring følger dig, uanset hvor du befinder dig. Du kan dog maksimalt være dækket i op til 12 måneder.  

  Vi kan dog kræve, at du tager til lægeundersøgelse i Danmark, hvis det vurderes, at din ulykkesforsikring dækker, og at vurderingen af erstatningssummen skal udregnes. Din lægeundersøgelse i udlandet er dækket af din ulykkesforsikring, imens transport og udgifter til ophold er dækket af din rejseforsikring.

  Vi kan ligeledes kræve, at behandling hos læge, tandlæge, fysioterapeut, psykolog eller kiropraktor skal finde sted i Danmark. Hvis du foretager en tandbehandling i udlandet, lægger du selv ud og sender dokumentation for udgifterne til os, når du kommer hjem.

  Det er en forudsætning, at Tryg Skade forinden har godkendt din ulykke.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er der dødsdækning på ulykkesforsikringen?

  Din ulykkesforsikring omfatter også dækning ved dødsfald. Forsikringen dækker op til et år efter ulykken, når en person over 18 år afgår ved døden som følge af ulykken. Forsikringen dækker dog ikke dødsfald opstået af naturlige årsager, ved sygdom eller ved ukendt årsag til dødsfaldet.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Skal jeg udvide min forsikring, hvis jeg dyrker ekstrem sport?

  Ja, du skal vælge tilvalgsdækningen 'farlig sport', hvis du er medlem af en forening eller klub og dyrker ekstrem sport. 

  Definition på farlig sport

  Farlig sport dækker over aktiviteter, hvor der potentielt er en større risiko for, at du kommer til skade. Det kan fx være træning eller deltagelse i:

  • Enhver form for motorløb eller hestevæddeløb
  • Kampsportsgrene såsom boksning og karate
  • Bjergbestigning eller rappelling på bjergside
  • Faldskærm af alle arter, hanggliding, svæveflyvning og drageflyvning
  • River rafting

  Dyrker du en af ovenstående aktiviteter, skal du have 'farlig sport' på din ulykkesforsikring. Ellers vil du ikke være dækket, hvis du kommer ud for en ulykke. 

  Se listen over alle farlige sportsgrene

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er en Rejseforsikring?
 • Hvem er dækket af min rejseforsikring?

  Din rejseforsikring dækker dem, der bor i din husstand – det vil sige dig, din kæreste, eventuelle børn samt op til to ekstra personer (hvis du fx bor i et bofællesskab). Det er under forudsætning af, at alle har samme folkeregisteradresse som dig.

  En ekstra rejseledsager
  Hvis du har samlet alle dine forsikringer hos os, kan du tage en ven med på din rejse. Personen er dækket af din rejseforsikring - også hvis du har tilvalgsdækningerne 'udvidet årsrejse' og 'afbestilling'.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor lange rejser dækker forsikringen?

  Din Rejseforsikring dækker som udgangspunkt i op til 60 dage pr. rejse.

  • Skal du ud at rejse i over 60 dage, skal du kontakte Tryg Forsikring på telefon 7033 2525 og fortælle, at du er medlem af IDA.
  • Derefter skal du fortælle, at du har en Rejseforsikring (Årsrejse) gennem IDA Forsikring, men ønsker at få den udvidet, fordi du skal være væk mere end 60 dage.

  Ændret dækning
  Vær særlig opmærksom på, at hvis Tryg forlænger din Rejseforsikring til at dække i mere end 60 dage, er følgende dækninger ikke inkluderet:

  • Erstatningsrejse
  • Ødelagte rejsedøgn

  Dækningerne bortfalder for hele rejseperioden.

  Læs mere i betingelserne.

  Særligt for studie- og praktikophold
  Skal du på udveksling, praktik- eller studieophold, kan vi hjælpe dig med at udvide din Rejseforsikring. Alt efter dine behov kan du få udvidet forsikringen i 3, 6,9 eller 12 måneder.

  Læs, hvordan du udvider din forsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg skal rejse i mere end 60 dage - fx på en backpacker-rejse?

  Din Rejseforsikring dækker som udgangspunkt i op til 60 dage pr. rejse.

  • Skal du ud at rejse i over 60 dage, skal du kontakte Tryg Forsikring på telefon 7033 2525 og fortælle, at du er medlem af IDA.
  • Derefter skal du fortælle, at du ønsker at få den udvidet, fordi du skal være væk mere end 60 dage.

  Ændret dækning
  Vær særlig opmærksom på, at hvis Tryg forlænger din Rejseforsikring til at dække i mere end 60 dage, er følgende dækninger ikke inkluderet:

  • Erstatningsrejse
  • Ødelagte rejsedøgn

  Dækningerne bortfalder for hele rejseperioden.

  Læs mere i betingelserne.

  Særligt for studieophold eller udveksling
  Hvis du skal på studieophold, udveksling eller praktikophold kan vi hjælpe dig med at udvide din Rejseforsikring.

  Læs mere om vores Studieopholdsforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Jeg har fået en rykker på en forsikring, der ikke står på Min Side. Hvorfor sender I den?

  Det er ikke alle forsikringer, som optræder på Min Side. Nogle af vores forsikringer udstedes ikke med en enkelt police til dig, men i stedet køber du dig ind i en større aftale, vi har indgået på alle forsikringstageres vegne på dette område. I de tilfælde sender vi dig et forsikringscertifikat på e-mail. Den e-mail skal du gemme. Den er din kvittering på, at du er med i den kollektive forsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Min kæreste og jeg er begge IDA-medlemmer. Skal vi begge have en forsikring?

  Ja, det skal I. Studieopholdsforsikringen dækker kun den, der køber forsikringen og derfor skal I købe en hver, hvis I begge skal på studieophold. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er der nogle dækninger, som ikke er inkluderet i forsikringen?

  Ja, du skal være særlig opmærksom på, at følgende dækninger ikke er inkluderet i forsikringen:

  • Rejsegaranti
  • Erstatningsrejse
  • Ødelagte rejsedøgn
  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Skal jeg være medlem for at kunne købe StudieHELP?

  Ja, det skal du. Vi tilbyder kun forsikringen til studiemedlemmer. Hvis du er almindeligt IDA-medlem, kan du ikke købe forsikringen.

  Du behøver ikke have studieforsikringer i forvejen for at kunne købe StudieHELP. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad koster StudieHELP?

  Du kan få StudieHELP for kun 101,10 kr. om året (inkl. afgifter). For 101,01 kr. får du adgang til otte timers advokathjælp, som du kan bruge efter behov. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan betaler jeg for StudieHELP?

  Du betaler forsikringen via et elektronisk girokort, som du modtager fra os kort tid efter, du har købt forsikringen. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg bruge StudieHELP med det samme?

  Du kan først bruge forsikringen tre måneder, efter du har købt den. 

  Eksempel
  Køber du forsikringen 5. juli, bliver du først opkrævet betaling pr. 1. august. Det vil sige, at du kan tage forsikringen i brug 1. november.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har brug for hjælp?

  Vi udbyder forsikringen i samarbejde med HELP Forsikring. Finder du fx ud af, at dine private billeder ligger på nettet, skal du anmelde det til HELP Forsikring. Du kan kontakte HELP Forsikring på telefon 39 90 09 00 eller på e-mail kontakt@helpforsiking.dk.

  Du skal anmelde alle skader, som forsikringen dækker, til HELP Forsikring. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Jeg kan ikke se min studieopholdsforsikring inde på Min Side. Hvor er den?

  Når du køber en studieopholdsforsikring, kommer den ikke til at figurere blandt dine forsikringspolicer på Min Side. Nogle forsikringer hører til en kollektiv police, som du bliver en del af, når du tegner forsikringen. Derfor skal du gemme den e-mail, vi sender til dig med et forsikringscertifikat, som viser, at du er med i puljen hørende til forsikringen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?